Trường Kinh Thánh Isom

B5 - Chúa Jesus Đấng Chữa Lành Hôm Nay - Mục Sư Bayless Conley

b5chuajesusdangchualanhhomnay435x245

B5 - Chúa Jesus Đấng Chữa Lành Hôm Nay - Jesus Our Healer Today - Mục Sư Bayless Conley

Mục sư Conley trở lại trong loạt bài nầy, sẽ khai triển chủ đề Sự chữa lành trên nền tảng Kinh Thánh. Bất cứ người tín hữu chân tâm nào cũng dễ dàng thấy rằng Đức Giêxu rất muốn chữa lành và đang chữa lành cho chúng ta ngay ngày hôm nay.

C1 - Huy Ðộng Ðể Nhân Cấp - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

c1huydongdenhancapberingilfillan435x245

C1 - Huy Ðộng Ðể Nhân Cấp - Mobilize To Multiply - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

Tiến sĩ Berin Gilfillan chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy.

C2 - Huấn Luyện Tại Cơ Sở Hội Thánh - Tiến Sĩ Stan Dekoven

c2nentanghuanluyenhoithanh3standekoven435x245

C2 - Huấn Luyện Tại Cơ Sở Hội Thánh - Church Based Training - Tiến Sĩ Stan Dekoven

Tiến sĩ Stan Dekoven là Người sáng lập và Chủ tịch của Đại học Quốc tế Vision. Đại học Quốc tế Vision cung cấp các chương trình cấp bằng học thuật được thiết kế để chuẩn bị cho nam và nữ phục vụ chuyên nghiệp trong thánh chức Cơ đốc.

C3 - Nhóm Tế Bào - Tiến Sĩ Larry Stockstill

c3nhomtebaolarrystockstill435x245

C3 - Nhóm Tế Bào - Cell Groups - Tiến Sĩ Larry Stockstill

Mục sư Stockstill là mục sư của một hội thánh có 6,500 tín hữu, phát triển theo cơ cấu tổ tế bào. Stockstill đã nghiên cứu học hỏi nhiều kinh nghiệm tổ chức tổ tế bào khắp thế giới.

C4 - Quyền Năng Của Sự Rao Giảng - Tiến Sĩ Reinhard Bonnke

c4truyengiangphucamreinhardbonnke435x245

C4 - Quyền Năng Của Sự Rao Giảng -  Power Evangelism - Tiến Sĩ Reinhard Bonnke

Hàng triệu người đã được cứu, được giải phóng, và được chữa lành qua chức vụ của Bonnke. Đi theo những bài giảng Phúc Âm là Chúa cho cặp theo các dấu kỳ, phép lạ.

C5 - Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo - Tiến Sĩ Jack Hayford

c5sungaythangcuanguoilanhdaojackhayford435x245

C5 - Tính Chính Trực Của Người Lãnh Đạo - Leaders Integrity - Tiến Sĩ Jack Hayford

Tiến sĩ Hayford là mục sư trưởng của Church on the Way tạI California và ông được biết như là mục sư của những mục sư. Ông rất được tôn trọng trên thế giới như là tác giả của nhiều sách có giá trị, là nhạc sĩ và là giáo sư.

C6 - Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo - Tiến Sĩ David Shibley

c6khaituongcuanguoilanhdaodavidshibley435x245

C6 - Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo - Leadership Vision - Tiến Sĩ David Shibley

Tiến sĩ David Shibley sáng lập chương trình Global Advanced Ministries. Ông chuyên đề về tiếp liệu cho ngưòi chăn bầy ở tiền phương và chuyển tải khải tượng cho ngườI lãnh đạo.

C7 - Gây Dựng Hội Thánh Mới - Tiến Sĩ Jim Feeney

c7gaydunghoithanhmoijimfeeney435x245

C7 - Gây Dựng Hội Thánh Mới - Church Planting - Tiến Sĩ Jim Feeney

Tiến sĩ Feeney giảng dạy cả phần giáo khoa và lý thuyết về Gieo Trồng Hội Thánh. Trong loạt bài nầy, những người lãnh dạo và có khả năng lập hội thánh mới sẽ khám phá ra cách nào để kết nạp, chuẩn bị, và gởi những đội ngũ từ một hội thánh địa phương để bắt đầu một hội thánh mới, mạnh mẽ.

C8 - Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh - Mục Sư Bayless Conley

c8duocsoidanboidtlbaylessconley435x245

C8 - Được Soi Dẫn Bởi Đức Thánh Linh - Being Led By The Spirit - Mục Sư Bayless Conley

Mục sư Conley trở lại trong loạt bài nầy, sẽ khai triển chủ đề Sự chữa lành trên nền tảng Kinh Thánh. Bất cứ người tín hữu chân tâm nào cũng dễ dàng thấy rằng Đức Giêxu rất muốn chữa lành và đang chữa lành cho chúng ta ngay ngày hôm nay.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1392 guests and no members online

Your Language