Sự Phục Sinh
Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng của Ngài. (I Cô-rinh-tô 6: 14)
Slider
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

Đức Tin

Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. (Rô-ma 10:17)

Hy Vọng

Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta còn ngợi khen Ngài nữa; vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi. (Thi-thiên 42:5).

Tình Yêu

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

Slider
"Vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống"
Slider

Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh

Đức Chúa Giê-xu phán rằng:

"Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi." (Giăng 11:25)

Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh

Đức Chúa Giê-xu phán rằng:

"Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống." (Giăng 5:24)

Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh

Vì Mọi Người Đều Đã Phạm Tội

Quí vị có thể biết được ý nghĩa thật của Lễ Phục Sinh trong đời sống của mình hôm nay bằng cách đi theo những bước tiến sau đây:
1. Hãy thừa nhận rằng nếu không có Đấng Christ thì quí vị sẽ bị phân cách khỏi Thượng Đế. Trong sự ăn năn chân thành, hãy thú nhận nhu cầu cần được cứu của quí vị: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." (Rô-Ma 3:23).

Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh

Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

2. Hãy nhận biết rằng Thượng Đế yêu thương quí vị, và hãy tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết vì tội lỗi của quí vị, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Độc Sanh của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16)

3. Hãy nhận Đấng Christ sống lại vào trong đời sống của quí vị bằng đức tin, và hãy tin Ngài là Chúa Cứu Thế của quí vị. "Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (Giăng 1:12.)

previous arrow
next arrow
Slider
Slider
Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh

Những Câu Chuyện Cảm Động

Chiếc Lồng Chim

"Ô, Chúa không nên quan tâm đến những con người này. Họ không có tốt đâu. Tại sao, nếu Chúa chuộc họ, họ sẽ thù ghét Chúa. Họ sẽ khạc nhổ lên Chúa, nguyền rủa Chúa và giết Ngài!! Chúa không nên quan tâm đến họ làm chi!!!" "Ngươi muốn bao nhiêu?" Satan nhìn Chúa Jêsus một cách chế nhạo và nói, "Tất cả những nước mắt và máu của Ngài." Và Chúa Jêsus đã trả cái giá đó.

Bạn Có Tin Vào Sự Phục Sinh Không?

Edith hỏi, "Phyllis này, cô có tin vào sự Phục Sinh của Chúa không? Cô có tin rằng Chúa Jêsus đang sống và Ngài đang muốn sống trong tấm lòng của cô không?" Sự cảm động đến trên Phyllis, cô trả lời, "Vâng, tôi tin, tôi tin hoàn toàn, và tôi ao ước Chúa tể trị cuộc sống tôi." Và Phyllis cầu nguyện, mời Chúa Jêsus ngự vào lòng mình.

Quả Trứng Của Jeremy

"Cô Miller ơi, sao cô không nói gì về quả trứng của con hết?" Bực mình, Doris trả lời, "Nhưng mà Jeremy - quả trứng của con trống không, chẳng có gì bên trong cả!" Cậu bé nhìn vào mắt cô giáo và trả lời nhỏ xíu, "Vâng ạ, nhưng mà mộ của Chúa Jesus cũng trống không như vậy mà."

Ủng Hộ Cho Mục Vụ

Lễ Phục Sinh

Cậu Bé Thiên Tài 12 Tuổi

Quyền Năng Lớn Thay

Thắp Sáng Hy Vọng

Slider

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng | Tình Yêu | www.quangharvest.com