Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
Thánh Ca

Tuyển tập nhạc thánh ca mới và hay nhất để tôn vinh Chúa.
1 Hỡi Vua, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài, Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. 2 Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa. Ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. [Thi-thiên 145:1-2]

Suy Tư Trong Đêm

Tình Chúa vẫn yêu mến con mà con nào đâu có hay. Con biết rằng, con đã sai ý Cha. Tình Chúa thật cao lớn thay. Dù con nào có đáng chi. Suốt cuộc đời, con biết ơn Cha nhiều lắm!

Sáng tác:
Tiến Nguyễn
Ca sĩ:
Việt Anh
Nhà sản xuất Video:
Quang Harvest
Play
Slider

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.