Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
Lễ Ngũ Tuần
'Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.' Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Slider
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com
"Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người".

Đức Tin

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Công-vụ 1:8

Hy Vọng

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Giăng 16:13

Tình Yêu

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Ga-la-ti 5:22

Slider
“Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi"
Slider

Ý Nghĩa Của Lễ Ngũ Tuần

Đức Thánh Linh là ai?

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh có thân vị, thần tánh, tư cách và công việc của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời.

Ý Nghĩa Của Lễ Ngũ Tuần

Công việc của Đức Thánh Linh là gì?

Ban cho quyền năng và ân tứ để phục vụ
"Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, các xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất".
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8

Ý Nghĩa Của Lễ Ngũ Tuần

Làm sao để được đầy dẫy Đức Thánh Linh?

Đầy dẫy Đức Thánh Linh là chúng ta được Ngài hướng dẫn, dạy dỗ, nhắc nhở, kiểm soát, hành động trong chúng ta cách trọn vẹn, còn chúng ta chỉ tận hiến và phục tùng Ngài trọn vẹn.

Ý Nghĩa Của Lễ Ngũ Tuần

Dấu hiệu của một người đầy dẫy Thánh Linh là gì?

Các sứ đồ được quyền năng giảng dạy, chữa bệnh, đuổi quỉ, kêu kẻ chết sống lại, dầu phải bị bắt bớ lao tù, giết chết như Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Phao-lô,...
Các tín đồ được quyền năng sống yêu thương hiệp một, vui mừng ca hát như Hội thánh đầu tiên tại thành Giê-ru-sa-lem.

previous arrow
next arrow
Slider
Slider
Ý Nghĩa Của Lễ Ngũ Tuần

Những Câu Chuyện Cảm Động

Sức Mạnh Của Sự Khích Lệ

Chúng ta rất cần những lời khích lệ! Đôi khi chỉ một câu nói đúng lúc có thể cứu sanh mạng của một người. Hãy khen ngợi nhau những lúc nào có thể, nhưng phải khen thành thật. Khi ta cho một người thấy được những điều tốt của họ, ta đang chắp cho họ đôi cánh bay lên, điều đó tốt hơn là cứ chăm vào lỗi lầm để quở trách.

Đức Thánh Linh là ai?

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh có thân vị, thần tánh, tư cách và công việc của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời.
2. Công việc của Đức Thánh Linh là gì?
a. Công việc của Đức Thánh Linh trong vũ trụ là dự phần dựng nên trời đất với Đức Cha và Đức Con.

H’Hen Niê Hoa Hậu Đẹp Nhất Thế Giới

Là người Tin Lành từ nhỏ, tôi luôn tin rằng Chúa có chương trình cho mỗi người, và luôn nghĩ Chúa có kế hoạch tốt nhất cho mình. Vậy nên trong từng vòng thi, tôi đều cầu xin Chúa ban bình an, bình tĩnh: “Chúa ơi, cho con được tỏa sáng theo ý muốn tốt lành của Chúa!”

Ủng Hộ Cho Mục Vụ

Đại Hội Phục Hưng

Sự Phấn Hưng

Quyền Năng Lớn Thay

12 Bài Giáo Lý Căn Bản

Slider

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.