Thắp Sáng
Hy Vọng!

Không có đức tin thì không ai có thể sống vừa lòng Thượng Đế và Ngài thưởng cho người thật lòng tìm kiếm Ngài. Hê-bơ-rơ 11:6

Lời Giới Thiệu

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Câu Chuyện
Cảm Động

Bạn Có Tin Vào Sự Phục Sinh Không? Edith Burns vốn là một tin kính Chúa hết lòng, bà sống ở San Antonio, Texas. Bà đang là một bệnh nhân của bác sĩ Will Phillips...

Bạn Có Tin Vào Sự Phục Sinh Không?

H’Hen Niê Hoa Hậu Đẹp Nhất Thế Giới

Khi Đường Tăng Gặp Chúa

Bướu Cổ Ác Tính Được Chữa Lành

Đại Hội Hamburg
Đại Hội Lửa Hamburg 17-18. 2019

'Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao?' Rô-ma 10:14

Lịch Sự Kiện

Đại Hội Lửa Hamburg 17-18.2019

Nhà truyền giáo Reinhard Bonnke, Nhà truyền giáo Daniel Kolenda, Mục sư Peter Wenz, Nhà truyền giáo Todd White, Nhà truyền giáo Suzette Hattingh

Người Nữ Nào
Kính Sợ Chúa

Duyên là giả dối, sắc là hư không; Nhưng người đàn bà nào kính sợ CHÚA đáng được khen ngợi. [Châm-ngôn 31:30]

Angela Phạm

Kiều Diễm

Y Nhi

Thanh Ngân

previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider
mucsu billygraham 34kb

Billy Graham - Đại Sứ Của Thiên Đàng

Mục Sư Billy Graham Đã Qua Đời Ở Tuổi 99 Để Lại Một Di Sản Vĩnh Cửu Về Truyền Bá Phúc Âm Thay Đổi Thế Giới
Người phát ngôn thông báo rằng nhà truyền giáo, Mục Sư Billy Graham đã qua đời ở tuổi 99 tại nhà riêng ở Bắc Carolina. Chức vụ của Mục Sư Graham đã biến đổi cuộc sống tôn giáo của Hoa Kỳ và vươn ra khắp thế giới. Cuối cùng, ông trở thành cố vấn cho các tổng thống và là nhà truyền bá Phúc Âm của Cơ Đốc giáo được nghe nói đến nhiều nhất trong lịch sử.

Xem thêm Về Mục Sư Billy Graham

QUYỂN SÁCH LUẬT PHÁP NÀY

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. [Giô-suê 1:8]

No Video Available

Thắp Sáng Hy Vọng

Không có đức tin thì không ai có thể sống vừa lòng Thượng Đế

Và Ngài thưởng cho người thật lòng tìm kiếm Ngài.

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng | Tình Yêu | www.quangharvest.com