vizh-TWenfrdees

songthanhcong11 435x290 1Chương 11 Chúa Jesus Của Ngày Nay

Kinh thánh dạy chúng ta trong Hêbơrơ 13:8 rằng: “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, Kinh thánh cũng nói rằng nơi nào có hai ba người nhóm lại nhân danh Chúa thì ở giữa. Vâng Chúa Giê-xu Christ đang ở với chúng ta. Ở Đông phương có một tôn giáo tên là Lão giáo.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

songthanhcong20 435x290 1Chương 20 Chức Vụ Của Đấng Christ Được Tiếp Tục Trong Đức Thánh Linh

Đức Chúa Giê-xu Christ, trước khi trở về trời đã đưa ra những lời hứa lớn lao. Những lời hứa đó chưa từng có ai trong lịch sử đã tuyên bố cách uy nghiêm như thế. Trước khi Chúa cũng không và sau khi Chúa cũng không có ai.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

songthanhcong19 435x290 1Chương 19 Vì Có Một Con Trai Sanh Cho Chúng Ta

Khoảng 2600 năm trước, tiên tri Êsai đã dự ngôn về sự giáng sanh của Chúa Giê-xu Christ. Lời tiên tri này rất rõ ràng mặc dù nó được công bố 600 năm trước khi Chúa ra đời. Tiên tri Êsai đã tuyên bố: “Vì có một con trẻ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai sinh cho chúng ta“.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

songthanhcong18 435x290 1Chương 18 Bước Vào Sự An Nghỉ Của Chúa

Kinh thánh: Hêbơrơ 1:1-10
«Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật.  

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

songthanhcong17 435x290 1Chương 17 Áo Choàng Của Đức Thánh Linh

Kinh thánh: Xachari 4:6-10
"Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xôrôbabên rằng: Ấy chẳng phải quyền thế, cũng chẳng phải năng lực bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn ngươi là ai? Ở trước mặt Xôrôbabên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, xin ban ơn cho nó!


 

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

songthanhcong16 435x290 1Chương 16 Chỉ Nói Lời Chúa

Tất cả các Cơ đốc nhân chân thật đều ao ước sống đời sống Cơ đốc nhân đẹp lòng Chúa, nhưng trong thực tế họ thấy hoàn toàn bị hụt hẫng không biết phải làm gì. Tôi muốn giúp đỡ những Cơ đốc nhân muốn sống một đời sống quyền năng và có kết quả trong đời sống hàng ngày của họ. Để hưởng quyền lợi và sự tự do trong xã hội chúng ta phải có một số trách nhiệm.  

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

songthanhcong15 435x290 1Chương 15 Cầu Nguyện Cách Chính Xác

"Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các Đấng thủa xưa được lời hứa tốt. Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian được làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bầy ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến“.  

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 1 of 3

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form