Bài Giảng Tin Lành

23 Phút Trong Hỏa Ngục - Bill Wiese

23PhutTrongHoaNguc435x245

23 Phút Trong Hỏa Ngục | 23 Minutes in Hell | Thông điệp: Bill Wiese| Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

Một người Mỹ tên là Bill Wiese là một tín đồ Cơ đốc giáo, nói rằng linh hồn ông đã thoát khỏi cơ thể trong một trải nghiệm cận tử và đi xuống địa ngục trong 23 phút. Ông đã chứng kiến cảnh con người bị tra tấn kinh hoàng và ngay cả da thịt cũng bị quỷ xé xác. Ông chia sẻ trải nghiệm này như một lời cảnh báo nhân loại và minh chứng rằng: “địa ngục là có thật”.

Satan Ngăn Trở Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta Như Thế Nào? - Quang Harvest

SatanNganTroLoiCauNguyenQuangHarvestCover435x245

Satan Ngăn Trở Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta Như Thế Nào? | Thông điệp: Quang Harvest | Tác giả: John Mulinde | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

CUỘC CHIẾN TRONG LĨNH VỰC TÂM LINH

Tôi muốn chia sẻ với các anh chị em một lời chứng của một người từng phục vụ ma quỷ nay đã được cứu. Khi anh ấy chia sẻ lời chứng này tôi đã không muốn tin vì nó thực sự là một thách thức với tôi. Tôi đã phải kiêng ăn cầu nguyện với Chúa 10 ngày để hỏi Chúa “Chúa ơi, điều này có thực không?”

Chúa Jesus Là Sự Sống Và Là Sự Sống Lại - TL Đỗ Đức Xuân

TraiPhucSinh01042024ChuaJesusLaSuSongDoDucXuan435x245

💕Chúa Jesus Là Sự Sống Và Là Sự Sống Lại | Thông điệp: TL Đỗ Đức Xuân | Phục Sinh Berlin 2024 | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

I Cô-rinh-tô 15:1-23, 35-58 V. Về sự sống lại (15:1-58) Lẽ chắc-chắn về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus-Christ 1Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin-lành mà tôi đã rao-giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững-vàng trong đạo ấy, 2và nhờ đạo ấy, anh em được cứu-rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô-ích.

Ngài Đã Khiến Từ Kẻ Chết Sống Lại - MS Lê Hoàng Vượng

TraiPhucSinh2024NgaiDaKhienTuKeChetSongLaiLeHoangVuong435x245

💕Ngài Đã Khiến Từ Kẻ Chết Sống Lại | Thông điệp: Ms Lê Hoàng Vượng | Phục Sinh Berlin 2024 | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

Giăng 12:1-36 Đức Chúa Jêsus tại thành Bê-tha-ni. – Ma-ri lấy dầu thơm xức chân Ngài (Mat 26:6-13; Mac 14:3-9) 1Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. 2 Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài.

Sự Chúa Hiện Ra Cùng Môn Đồ - MS Nguyễn Văn Vĩnh

TraiPhucSinh2024SuChuaHienRaNguyenVanVinh435x245

💕Sự Chúa Hiện Ra Cùng Môn Đồ | Thông điệp: MS Nguyễn Văn Vĩnh | Phục Sinh Berlin 2024 | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

Giăng 20:29b Đức Chúa Jesus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! (Mat 28:16-20; Mac 16:14-18; Lu 24:36-49) 19 Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!

Sống Và Chết Với Chúa - TL Lê Hồng Phúc

TraiPhucSinh2024SongVaChetVoiChuaLeHongPhuc435x245

💕Sống Và Chết Với Chúa | Thông điệp: TL Lê Hồng Phúc | Phục Sinh Berlin 2024 Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

Rô-ma 06:1-14 IV. Đời của một người tín đồ đã được xưng công bình: Sự tấn tới và thắng hơn (Từ đoạn 6 đến đoạn 8) Tín đồ đã chết với Đức Chúa Jêsus Christ đặng lại sanh ra đời mới 1Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? 2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?

Con Đường Thập Tự Giá - MS Lê Nam Thắng

TraiPhucSinh2024ConDuongThapTuGiaLeNamThang435x245

💕Con Đường Thập Tự Giá | Thông điệp: MS Lê Nam Thắng | Phục Sinh Berlin 2024 | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV www.quangharvest.com

1.Cô-rinh-tô 11:23-34 Bữa ăn thân ái và Tiệc thánh 23 Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, 24 tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. 25 Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta.

Transformation Sự Biến Đổi

SuBienDoiCongDongTransformationCover435x245

💕Transformation Sự Biến Đổi

Sau khi một nhà lãnh đạo tinh thần trong thành phố qua đời trong một vụ ám sát vào năm 1995, các mục sư khác trong thành phố đã hình thành mối liên kết đoàn kết trước mộ ông. Sau đó, họ trải nghiệm, thông qua lời cầu nguyện chung của những người theo đạo Cơ đốc trong thành phố, quyền lực của các băng đảng ma túy trong thành phố đã bị phá vỡ và Cali đã trải qua một thời kỳ hòa bình và trật tự hiếm có trước đây.

Chia Sẻ Niềm Tin Qua Truyền Thông - Ms Quang Harvest

SocialMediaQuangApril2024Cover435x245

💕Chia sẻ niềm tin qua truyền thông | Trình bày: Ms Quang Harvest | Social Media Truyền Thông | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com | Youtube: SongHyVongTV

Social Media - Các điểm nổi bật chính ▶Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người ▶5 tỷ - Danh tính người dùng mạng xã hội 2024 ▶Người dùng internet điển hình hiện dành 6 giờ 40 phút trực tuyến mỗi ngày 2024 Social Media - Mạng xã hội có lượng người dùng lớn nhất thế giới ▶Facebook (Meta) với 2,7 tỷ người dùng tích cực hàng tháng, chiếm khoảng 37% dân số thế giới.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7971 guests and no members online

Your Language