Album Thánh Ca

Lớn Bấy Duy Ngài - Ngọc Bé

LonBayDuyNgaiNgocBe435x245jpg

Lớn Bấy Duy Ngài (How Great Thou Art) | Ca sĩ: Catherine Ngọc Bé| Tác giả: Carl Boerg, R.K. Hughes | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng cao cả quyền oai.

Ngài Là Cứu Chúa Của Con - Ngọc Nguyễn FT HDB

256NgaiLaCuuChuaCuaConHaDuyBachNgocNguyen435x245t

Ngài Là Cứu Chúa Của Con | Trình bày: Ngọc Nguyễn FT HDB | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ngài là Cứu Chúa của con, nguồn hy vọng hiển vinh. Ngài là Đấng sáng tạo con, để khen ngợi sự hiển vinh. Ngài là Cứu Chúa của con, nguồn hy vọng hiển vinh. Ngài là Đấng sáng tạo con, dùng con làm người tôn vinh. Nhờ Ngài ban Đức Thánh Linh ấn chứng lòng. Một niềm tin không chuyển lay, với hy vọng. Sản nghiệp Ngài ban Chúng con, mãi mãi còn. Giê-xu à, A-đô-nai.

Yên Lặng Một Mình - Vân Thuyên

YenLangMotMinhVanThuyen435x245

Yên Lặng Một MìnhTrình bày: Vân Thuyên | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Hòa âm & Thu âm: Hải Bằng Studio | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Con ngồi đây... yên lặng một mình. Con ngồi đây, yên lặng chờ đợi Ngài... Con ngồi đây suy gẫm lại cuộc đời mình. Có những lúc con vội vã làm theo ý riêng của mình. Xin Cha thứ tha con, làm mới tấm lòng con. Xin Chúa thứ tha con, làm mới trái tim con. Xin Cha thứ tha con, làm mới tấm lòng con. Xin Chúa thứ tha con, làm mới trái tim của con.

Hosanna World Worship

hosannaworldflower435x245

Hosanna World Worship

1. 001 Father In Heaven - Aba Chúa Trên Cao 02:54 2. 001 Vater Im Himmel - Aba Chúa Trên Cao 03:37 3. 002 Ehre Dem Lamm - Tôn Vinh Chiên Con 04:07 4. 003 Wir Versammeln Uns Zu Dir - Cùng Vui Nhóm 02:04 5. 004 Lord The Light - Xin Cha Hãy 04:16 6. 005 Er Ist Herr - Ngài Là Vua 02:42 7. 006 The Greatest Thing - Điều Cao Quí Nhất 03:37 8. 006 The Greatest Thing (solo) - Điều Cao Quí Nhất 02:25 9. 008 Give Thanks - Xin Dâng 10. 042 Immer Mehr Von Dir - Càng Thêm Hơn 04:31 11. 063 Unser Gott - Jesus Vĩ Đại 04:17 12. 195 Hinei Ma Tov - Kìa Anh Em Ta 03:02.

Thánh Ca - Hosanna Việt Nam 1-105

HosannaVN435x290 1

Hosanna Việt Nam 1-105

Hô-sa-na, Hô-sa-na, Hô-sa-na trong nơi chí cao. (x2) Chúa chủ tể Chúa là Vua! Chúa cai quản với quyền năng. Vinh quang Chúa cao vời vẫn luôn sáng lòa. Hô-sa-na vinh hiển Chúa đời đời! ** Vinh diệu, vinh diệu, hiển vinh thay diệu thay Chúa chí cao (x2) Chúa chủ tể, Chúa là Vua! Chúa cai quản với quyền năng. Vinh quang Chúa cao vời vẫn luôn sáng lòa. Vinh hiển thay Chúa là Vua đời đời!

Giê-hô-va Đấng Thánh Toàn Năng - HDB

245JehovaDangThanhToanNangHaDuyBach435x245

Giê-hô-va Đấng Thánh Toàn Năng | Sáng tác: Thierry Ostrini & Chris Christensen | Trình bày: HDB | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Giê-hô-va, Đấng Thánh toàn năng, Danh của Chúa vinh diệu rất cao trọng. Giê-hô-va, Đấng Thánh toàn năng. Danh của Chúa phải được tôn cao. Ra từ môi miệng những trẻ thơ. Ngài bày ra hiển vinh của Ngài. Chúa chiến thắng làm tan thù địch, bằng sự nhân từ và quyền năng. Giê-hô-va, Đấng Thánh toàn năng. Danh của Chúa vinh diệu rất cao trọng.

Vua Trên Muôn Vua - Thân Đức Cường

261VuaTrenMuonVuaThanDucCuongEps79 Music QuangHarvest435x245

Vua Trên Muôn Vua | Sáng tác: Eddie Smith | Ca sĩ: Thân Đức Cường | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Vua trên muôn vua thật oai nghi Chúa trên muôn Chúa toàn năng. Vua trên muôn vua thật oai nghi Chúa trên muôn Chúa toàn năng. Vua trên muôn vua thật oai nghi Chúa trên muôn Chúa toàn năng. Ngẩng đầu nhìn lên, lòng chờ đợi trông Vua năng quyền, Vua hiển vinh sẽ ngự vào. Ngẩng đầu nhìn lên, lòng chờ đợi trông Vua năng quyền, Vua vinh quang sẽ hiện ra.

Ngài Là Nơi Trú Ẩn - Vân Thuyên

NgaiLaNoiTruAnVanThuyen345x245

Ngài Là Nơi Trú Ẩn | Nhạc: Trần Đinh | Lời: Thi Thiên 91 | Ca sĩ: Vân Thuyên | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Trong cơn gian truân con cầu khẩn nơi Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của con. Là nơi trú ẩn và thành lũy của con. Con tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ giải cứu con thoát khỏi dịch lệ nguy nan. Dưới cánh bóng của Cha con sẽ tìm được nơi trú ẩn. Sự thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ con. Con sẽ không sợ sự kinh hoàng vào ban đêm, hay tên bắn lúc ban ngày, hoặc dịch lệ lan trong tối tăm, hay sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa. Hàng ngàn người sẽ gục ngãy bên cạnh con, hàng vạn người ngã bên phải con, nhưng tai họa sẽ không đến gần con.

Chúa Chết Vì Ta - Trần Nhật Thanh

ChuaChetViTaTranNhatThanh435x290

Chúa Chết Vì TaCa sĩ: Trần Nhật Thanh| Sáng tác: Trần Nhật ThanhNhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Đồi Gô-gô-tha Chúa mang cây thập tự. Lòng Ngài tan vỡ con người chối Chúa. Vì tội nhân thế Chúa đến dương trần. Làm người đau đớn ai nào có hiểu. Hạ mình hy sinh chết trên thập hình. Vì thương nhân thế Con Trời đã chết. Tội con Chúa gánh, gánh hết trên Người. Nào ai có biết Chúa chết thay tội tôi rồi. Cảm tạ Chúa chết thay vì tội nhân thế. Lòng này nguyện xin huyết Chúa tuôn rửa sạch tội ô. Cuộc đời từ đây sống trong tình yêu cao quý.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

041005373
Today: 66
Yesterday: 105
This Week: 378
Last Week: 454
This Month: 525
Last Month: 2,257
unknown 37% unknown
Vietnam 21% Vietnam
United States 18% United States

Total:

16

Countries

Thống Kê Trực Tiếp

We have 1103 guests and no members online

Your Language

vizh-TWenfrdeitjaestr