Album Thánh Ca

Chờ Con Yêu Dấu - Võ Thế Cường

ChoConYeuDauVoTheCuongCover435X245

Chờ Con Yêu Dấu | Sáng tác: Tiến Nguyễn | Võ Thế Cường | Hòa âm, record, mix master: Nguyễn Đức Trọng | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: Chúa hỡi bao năm, con đã cách xa Ngài Tìm đâu cho con nương dựa, nguồn an ủi Cuộc sống với bao lo toan Ngày dần qua với bao mỏi mệt Đêm dài, khóc cho đời con. Chúa hỡi con xin, con xin Chúa một lần Ngài cho con được trở về, nơi yêu dấu Dù sóng gió phủ che thân con Dù đời chê bai con mãi Thì con đây vẫn không đổi thay
.

Gặp Gỡ Chúa Jesus Mv - Thân Đức Cường

GapGoChuaJesusThanDucCuong435x245c

Gặp Gỡ Chúa Jesus | Sáng tác: Tiến Lộc | Ca sĩ: Thân Đức Cường | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: 1. Gặp gỡ Chúa Jesus biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Jesus đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Chúa Jesus chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Jesus nảy sinh tình đệ huynh.

Chúa An Ủi Con - Vân Thuyên

ChuaAnUiConVanThuyenEps92 Thumbnail QuangHarvest435x245

Chúa An Ủi Con | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Ca sĩ: Vân Thuyên | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: Nhiều khi con yếu đuối, con ngã lòng, Chúa an ủi con và nâng đỡ con. Khi con yếu đuối, con mệt mỏi, con sờn lòng, Ngài bên cạnh con, vỗ về an ủi con. Chúa ôi! Ngài yêu con rất nhiều. Chúa ôi! Ngài yêu con rất nhiều. Nhiều khi con lầm lỗi, con không yêu mến Ngài.

Yêu Chúa - Vân Thuyên

YeuChuaVanThuyenEps90 Thumbnail QuangHarvest435x245

Yêu Chúa | Sáng tác: Khuyết danh, Thánh Ca Tin Lành | Ca sĩ: Vân Thuyên | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: 1.Bao nhiêu năm tháng con ơi cùng Ta. Khi con nguy khốn Ta luôn cạnh bên. Khuyên lơn đỡ nâng, dìu con qua gian nan trong cuộc đời. Đời con luôn sáng tươi.

Tình Yêu Chúa Đã Thay Đổi Con - Vân Thuyên

TinhYeuChuaThayDoiDoiConVanThuyenEps83 Music QuangHarvest435x245

Tình Yêu Chúa Đã Thay Đổi Con | Ca sĩ: Vân Thuyên | Sáng tác: Lê Anh Tuấn | Hòa âm & phối khí: Buu Bunong | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm, Tin Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com
Lyrics: Nhiều khi trong cơn gian truân, sóng gió giăng đầy khắp lối con đi. Nhiều khi con thấy buồn chán và tâm trí con lo sợ hoang mang. Và con chỉ biết kêu cầu Ngài và chạy thật nhanh đến bên cạnh Ngài. Chỉ duy nơi Chúa con mới được bình an.

Tấm Lòng Người Hầu Việc Chúa - Vân Thuyên

TamLongNguoiHauViecChuaVanThuyenEps89 Thumbnail QuangHarvest435X245

Tấm Lòng Người Hầu Việc Chúa | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Ca sĩ: Vân Thuyên | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu, Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com
Lyrics: Người hầu việc Chúa, có lúc vui, có lúc buồn. Người hầu việc Chúa, có lúc buồn, có lúc vui. Vui khi bầy chiên đang nằm ngủ yên, vui khi bầy chiên đang nằm yên giấc, vui khi bầy chiên bình an trong chuồng chiên.

Ca Thương - Vân Thuyên

CaThuongVanThuyenEps75 Music QuangHarvest435x245

Ca Thương | Sáng tác: Lê Anh Tuấn | Ca sĩ: Vân Thuyên | Hòa âm: Buu Bunong | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: Trở về đây cùng Cha, lãng quên mọi tội lỗi vấn vương. Và ăn năn, nương dựa vào Đấng yêu thương. Tìm cầu Ngài mỗi sớm mai, hằng đêm chờ nghe tiếng Ngài. Tâm linh con yên lặng đợi trông nơi Ngài.
Ngài chẳng lìa con, bỏ con Chúa ơi... Nhưng hằng luôn xót thương. Và chờ đợi chúng con ăn năn quay về bên Chúa. Ngài nhìn những nước mắt rơi, những tâm hồn tan vỡ đau thương và khát khao trở về với Ngài.

Nguyện Chúa Thương Dùng Con - Daniel Thần

NguyenChuaThuongDungConDanielThanEps91 Thumbnail QuangHarvest Updated435x245

Nguyện Chúa Thương Dùng Con | Sáng tác: Daniel Thần | Ca sĩ: Daniel Thần | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: Lạy Giê-xu dấu yêu, con thờ phượng chỉ duy Chúa thôi. Chỉ duy Ngài, Đấng yêu con và hằng thành tín. Lạy Giê-xu dấu yêu, con thờ phượng chỉ duy Giê-xu. Suốt cuộc đời mãi kính yêu và tôn thờ. Nguyện xin Thần Linh chứng cho lòng này, để con biết con thuộc về Chúa. Nguyện xin Thần Linh Chúa Cha dẫy đầy, để đời con nay được Chúa thương dùng luôn.

Nếu Dân Sự Ta Hạ Mình - Tina Ngọc Nữ

NeuDanSuTaHaMinhTinaNgocNuEps93 Thumbnail QuangHarvest Update435x245

Nếu Dân Sự Ta Hạ Mình | Sáng tác: Tường Khanh | Ca sĩ: Tina Ngọc Nữ | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: Còn dân đây dân sự của Cha gọi bằng danh Cha cùng với nhau nguyện cầu. Hạ mình ăn năn tìm kiếm mặt Cha trở về bên Cha rời bỏ con đường tà. Trên trời cao Chúa sẽ hằng nghe. Mọi tội xưa Chúa thứ tha ngay. Bao niềm đau Chúa sẽ chữa lành. Chữa lành đất nước người đây.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 128 Quốc Gia

We have 4211 guests and no members online

Your Language