Bài Giảng Tin Lành

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện - Ms An Soon Jei

QuyenNangCuaSuCauNguyenAnSoonJei435x290 1

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện - Ms An Soon Jei

Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. 36 Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. 37 Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; 38 nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ.

7 Chìa Khóa Để Trở Thành Môn Đồ Thành Công

7ChiaKhoaDeTroThanhMonDoMsAndre1Va2 435x290 1

7 Chìa Khóa Để Trở Thành Môn Đồ Thành Công - Mục Sư Ngô Minh Hòa

Làm thế nào để chúng ta trở thành môn đồ thành công cho Chúa Jesus? Chúa Jesus muốn chúng ta trở thành môn đồ thành công cho Chúa Jesus; Môn đồ được kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời. 7 Chìa Khóa Để Trở Thành Môn Đồ Thành Công Cho Chúa Jesus 1.Chìa Khóa Đầu Tiên: Hãy Có Khải Tượng Hãy có khải tượng của Đức Chúa Trời.

3 Điều Khiến Bạn Không Chạy Được - MS Trần Mạnh Hùng

BaDieuKhienBanKhongChayDuocMSTranManhHung435x290

Ba Điều Khiến Bạn Không Thể Chạy Được - Mục Sư Trần Mạnh Hùng
Tình Dục, Tiền Bạc, Sự Kiêu Ngạo

Người trai trẻ giàu có (Mat 19:16-30; Lu 18:18-30) Mac 10: 17
Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? 18 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 128 Quốc Gia

We have 4902 guests and no members online

Your Language