Sống Thành Công - Paul Yonggi Cho

Chương 12 Quyền Năng Của Sự Chúc Phước

Kinh thánh: 1 Phi-e-rơ 3:8-9 | Chúa Jesus Của Ngày Nay

Ngôn ngữ đông phương của chúng ta không có những hình thức công bố lời chúc phước cho người khác đầy đủ như khi đem so sánh với nhiều ngôn ngữ Tây phương. Chẳng hạn câu ‘Nguyện Chúa ban phước cho anh’, thường được dùng nhất đề chào hỏi nhau giữa vòng Cơ đốc Nhân.

songthanhcong12 1210x680

Có một năng lực lớn lao đằng sau những lời chúc phước này. Chúc phước có nghĩa là:

1) Khiến cho nên thánh và mạnh khoẻ bằng lời Chúa.
2) Cầu xin ơn thiên thượng cho một số hoàn cảnh hay điều kiện.
3) Cầu chúc một ngày hay một hoàn cảnh được tốt đẹp.
4) Làm cho sung sướng hay thịnh vượng.
5) Làm cho vui vẻ, vinh hiển và ngợi khen.
Chúng ta có thể nói đơn giản chúc phước có nghĩa là đem lại sự tốt lành cho một hoàn cảnh một điều kiện hay cho một con người.
Chúng ta phải rất cẩn thận xem loại chúc phước nào chúng ta công bố ra cho người khác hoặc trên một hoàn cảnh, bởi vì cuối cùng quyền năng của sự chúc lành đem lại kết quả và hậu quả. Tôi muốn khám phá chân lý này với bạn qua một số điểm sau đây.


Thứ nhất: Sự chúc phước thay đổi hoàn cảnh. Trong Cựu ước bạn thấy chép lại thể nào Giacốp và Êsau tranh nhau để nhận lời chúc từ miệng của cha mình là Ysác. Họ thành thật tin tưởng. Như tất cả những người đương thời Cựu ước tin tưởng, rằng sự chúc phước từ những hình được chọn của Đức Chúa Trời luôn luôn mang lại những kết quả tương xứng. Vì lý do này Giacốp tranh nhau giành nhận phước lành từ cha Ysác. Giacốp giả làm Êsau và làm như mình là con trưởng nam. Vì vậy ông đã đến với cha Ysác lúc đó đã hoàn toàn mù mắt và ông đã nhận được tất cả các phước lành mà đáng lý ra thuộc về anh cả của ông. Êsau rất giận dữ và muốn giết em mình là Giacốp. Khi bạn tiếp tục theo dõi cuộc sống của Giacốp, bạn sẽ nhận thấy ông nhận được tất cả các phước hạnh của người con trưởng nam. Ông đã thừa hưởng các phước lành của Abraham và Ysác, như vậy ông đã trở thành kẻ kế tự của các tổ phụ. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời thường nhắc đến như là “Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Ysác, Đức Chúa Trời của Giacốp“. Cũng một thể ấy trải qua cả thời Cựu ước, người ta rất cẩn thận khi công bố lời chúc phước hay nguyền rủa người khác bởi vì Đức Chúa Trời đã theo dõi những lời đó và thường thi hành đúng y như chúng ta đã công bố bởi môi miệng chiếc bình được chọn của Ngài.

Tôi có đọc câu chuyện một người đàn bà qua quyền năng hưởng sự công bố lời chúc phước đã thay đổi chồng bà. Chồng bà thất tín với bà và chỉ về nhà khoảng 2 tháng trong một năm vào lúc mùa đông. Suốt mùa xuân, mùa hạ và mùa thu ông lìa gia đình và đi đến miền quặng mỏ. Tại đó ông tiêu phí hết tiền bạc và thì giờ trong vùng mỏ. Ông không giúp đỡ tài chánh cho gia đình gì cả. Vì một thời bà đã nguyền rủa ông đủ mọi lời xấu xa, độc ác. Thời gian trôi qua người chồng của bà đi từ xấu xa tồi tệ hại và đã thất tín với bà lẫn con cái của họ.
Một ngày kia bà được đưa đến gặp Chúa và trở nên một Cơ đốc nhân. Qua việc đọc Kinh thánh bà nhận thức rằng Chúa Giê-xu đã không muốn bà nguyền rủa chồng vì Kinh thánh dạy rằng hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Vì thế bà bắt đầu thực hành lời của Chúa thay vì rủa sả chồng, bà đã chúc phước cho chồng từ sáng tới tối. Bà chúc phước cho chồng cho cá nhân ông và công việc làm ăn của ông, bà đã cầu nguyện cho ông đủ cách. Thời gian trôi qua một sự thay đổi lớn lao đã đến trên đời sống của ông. Chẳng bao lâu chồng bà bắt đầu viết thư rất dài, rất dễ thương về cho bà. Rồi một ngày kia ông viết rằng ông đã tìm được công việc tốt và ông khởi sự tài trợ cho gia đình. Trong bức thư này ông gửi kèm một ngân phiếu. Bà vợ quá vui mừng và tiếp tục chúc phước cho chồng và công việc làm ăn của chổng. Công việc làm ăn của ông bắt đầu phát đạt và số tiền ngân phiếu càng ngày càng nhiều hơn. Rồi cuối cùng ông đã quyết định tìm một công việc gần nhà để ông có thể ở gần nhà với vợ con ông. Bằng việc công bố những lời chúc phước chồng của bà đã thay đổi, trở về nhà và trở thành người chồng trung tín và một người cha tuyệt vời của những người con. Những kinh nghiệm như thế này có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta nếu sự chúc phước không đem lại kết quả thì Đức Chúa Trời không bảo chúng ta “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ các ngươi, hãy chúc phước chớ nguyền rủa“ (Rôma 12:14).

Đây là mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ ban những lời có ích lợi cho chúng ta, Đức Chúa Trời luôn luôn theo dõi những lời chúc phước phát ra từ miệng chúng ta và xét xem những lời này được thực thi và kết quả. Đây là lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn công bố lời chúc phước lành trên các anh chị em Cơ đốc và bà con của chúng ta, thậm chí trên các kẻ thù của chúng ta, trên các cảnh ngộ của chúng ta, hầu cho Đức Chúa Trời có thể thi hành quyền chúc phước của Ngài.

Emmet Fox đã viết về quyền năng của những lời chúc phước như sau: “Chúc phước một điều và nó sẽ chúc phước bạn. Nguyền rủa một điều và nó sẽ nguyền rủa bạn. Nếu bạn đặt sự nguyền rủa của bạn trên bất cứ điều gì trong cuộc sống, nó sẽ đá lại bạn và làm thương tổn bạn. Nếu bạn chúc phước cho một hoàn cảnh, nó không có quyền làm hại bạn và ngay cả nếu một lúc nào đó có rắc rối, chẳng bao lâu nó sẽ tàn phai đi nếu bạn chân thành chúc phước cho nó, nó sẽ trở thành một phước hạnh cho người khác hay cho hoàn cảnh đó.

Thứ hai: Khi bạn chúc phước, bạn trở nên có phẩm chất để hưởng các phước hạnh. Kinh thánh dạy trong 1 Phierơ 3:9: “Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả, trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi đến để hưởng phước lành“.
Nếu bạn chúc phước cho một nước, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn với một phước hạnh mà bạn đã chúc phước cho nước đó. Kinh thánh đã hứa trong Sáng thế ký 12:1-3. Điều này đúng khi bạn phê bình hay rủa sả họ. Nếu bạn rủa sả họ thì Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ rủa sả bạn. Nếu bạn thấy người nào đó đang được quyền năng của Đức Chúa Trời chúc phước hãy tiếp tục chúc phước cho họ và rồi phước hạnh cũng sẽ đến trên đời sống bạn. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời, vì thế chớ rủa sả nhưng hãy chúc phước để bạn có thể hưởng được những phước hạnh của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn.

Không chỉ chúc phước cho một số quốc gia và cá nhân, nhưng cũng hãy chúc phước cho các hoàn cảnh của bạn, ngay cả khi môi trường hay hoàn cảnh đó đi ngược lại kế hoạch hay điều mơ ước của bạn. Hãy tiếp tục chúc phước cho các hoàn cảnh đó để chúng có thể được thay đổi. Như bạn đã đọc, nếu bạn rủa sả một điều, nó sẽ rủa sả bạn, nhưng nếu bạn chúc phước một điều, thì nó sẽ ban phước cho bạn.

Hãy tiếp tục chúc phước cho các hoàn cảnh đó để chúng có thể được thay đổi. Như bạn đã đọc, nếu bạn rủa sả một điều, nó sẽ rủa sả bạn, nhưng nếu bạn chúc phước một điều, thì nó sẽ ban phước cho bạn 

Người em trai của tôi sống bằng nghề bán lẻ vải vóc trong thời gian lâu dài và em tôi đã kể cho tôi nghe kinh nghiệm của em. Em nói rằng em đã chúc phước cho loại vải dường như khó bán. Thường thường khi em tiếp tục chúc phước loại vải này thì em bán được vải đó khá nhanh chóng. Lần đầu khi em nói với tôi điều này, tôi đã cười, nhưng thời gian trôi qua Đức Chúa Trời đã mở mắt tôi và tôi đã bắt đầu nhận thấy rằng đó là chân lý của Kinh thánh. Từ lúc đó, chính tôi đã chúc phước cho những hoàn cảnh khó khăn. Khi tôi tiếp tục chúc phước cho những hoàn cảnh này thì quyền năng của Đức Chúa Trời đến thay đổi hoàn cảnh. Hãy thực hành chân lý của Chúa ban cho và bạn sẽ tìm thấy những điều đẹp đẽ sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn.

Thứ ba: Chúng ta không chỉ chúc phước cho một quốc gia, những cá nhân, những hoàn cảnh, những sự vật chung quanh, chúng ta cũng phải chúc phước cho Đức Chúa Trời của chúng ta nữa. Thi thiên 103:1-5 dạy chúng ta rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê hô va mọi điều chi ở trong tay ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê hô va, chớ quên các ân huệ của Ngài, ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thoả các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phụng hoàng“.

Một số người Á đông cảm thấy hơi buồn cười cho các Cơ đốc nhân lại đi chúc phước Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã có phước rồi tại sao Cơ đốc nhân lại chúc phước cho Ngài. Nhưng Kinh thánh dạy chúng ta phải chúc phước cho Đức Chúa Trời bởi vì đó là ý muốn của Chúa và qua sự chúc phước, Đức Chúa Trời có thể bày rõ sự khải thị và quyền năng của Ngài cho chúng ta theo một lối lý luận của chúng ta, chúng ta phải vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Đavít đã chúc phước Đức Chúa Trời và chúng ta biết rằng đến phiên ông được Đức Chúa Trời ban phước lớn lao. Chúng ta hãy bắt đầu chúc tụng Cha Thiên Thượng của chúng ta, Đức Chúa Con Giê-xu và sự hiện diện của Đức Thánh Linh chúng ta có thể nói dễ dàng rằng: “Chúc tụng Cha thiên thượng của chúng con, ôi, con chúc tụng Chúa Giê-xu Christ, con chúc tụng Đức Thánh Linh quý báu”. Và khi chúng ta làm điều này, Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng mở cửa sổ từ trời đổ phước xuống trên chúng ta.

Kinh thánh bày tỏ rằng chúng ta sẽ nhận được phước hạnh ba phần khi chúng ta chúc phước Đức Chúa Trời. Phước hạnh thứ nhất là sự tha thứ tội lỗi. Nhiều người đã đi nhà thờ lâu ngày nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm sự tha thứ đích thực về những tội lỗi của họ bởi vì chân lý kỳ diệu về ân điển cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ chúng ta đã chưa được bày tỏ cho họ. Nhưng khi họ bắt đầu chúc tụng tình yêu của Chúa Giê-xu Christ và ân điển cứu rỗi của Ngài, thì quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ lẽ thật và ý nghĩa đích thực của thập tự giá Đấng Christ cho lòng của họ và rồi họ có thể hiểu và kinh nghiệm sự tha thứ đích thực cho tội lỗi của họ. Vì thế hãy bắt đầu ngợi khen và chúc tụng ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ chúng ta.

Thường thường những người đau khổ vì các loại bệnh tật, họ luôn luôn cằn nhằn và phàn nàn vì sự đau đớn và sự bất năng trong việc tự do sử dụng thân thể họ. Nhưng thay vì cằn nhằn và phàn nàn, Kinh thánh dạy chúng ta là phải ngợi khen, Đấng chữa bệnh của chúng ta là Giê-xu Christ. Hãy bắt đầu chúc tụng quyền năng chữa bệnh của Đấng Christ. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ chạm đến chúng ta với quyền năng chữa lành. Hãy chúc tụng danh Chúa chúng ta, hãy chúc tụng danh kỳ diệu của Ngài rồi Ngài sẽ chữa lành bạn. Khi bạn khởi sự chúc tụng và ca ngợi sự chữa bệnh của Đức Chúa Trời và quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Giê-xu Christ, bạn sẽ thấy nhiều sự chữa lành hơn được thể hiện giữa vòng các Cơ đốc nhân của chúng ta.
Chúng ta phải chúc phước Đức Chúa Trời về các ân tứ khác nhau của đời sống chúng ta. Tác giả Thi thiên khuyên phải chúc tụng Đức Chúa Trời “là Đấng cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi“ (Thi thiên 103:4). Quá nhiều người đã khước từ sự chúc tụng ngợi khen, trong đời Sống hàng ngày của họ và hậu quả là họ đã không kinh nghiệm được sự nhơn từ của Ngài. Đừng nên phàn nàn, đừng tiêu cực, và nói chuyện tiêu cực hay nói lời rủa sả, nhưng trái lại hãy khởi sự chúc tụng Đức Chúa Trời và tạ ơn Ngài vì tất cả sự nhân từ Ngài đã ban cho bạn. Hãy liên tục chúc tụng danh Chúa và chúc phước cho các hoàn cảnh của bạn. Rồi bạn sẽ bắt đầu vui hưởng sự nhơn từ lớn lao và sự thương xót kỳ diệu của Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài sẽ khiến bạn thạnh vượng mọi bề. Không khó để chúc phước cho người khác bằng lời nói, nhưng những lời chúc phước đó phải thành thật và xuất phát từ tấm lòng thành. Như vậy những hoàn cảnh và các điều kiện cá nhân sẽ được mang đến dưới quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ trở nên bi quan tiêu cực và cay đắng trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn gặp phải, nhưng hãy tích cực, công bố chúc phước và trông đợi sự chúc lành đến từ các hoàn cảnh. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ tiến hành những lời hứa mạnh mẽ qua bạn.

Nhiều người đánh mất nghệ thuật chúc phước. Chúc tụng Đức Chúa Trời, chúc phước cho các hoàn cảnh, chúc phước, chúc phước cho người khác... Tất cả những điều này cuối cùng sẽ là những phước hạnh diệu kỳ trở lại với bạn, lắc đầy và tràn ra. Thay vì phàn nàn và nguyền rủa, chúng ta hãy quyết định cảm tạ Đức Chúa Trời và công bố phước lành cách liên tục để chúng ta trở nên kế tự các phước hạnh của Đức Chúa Trời suốt cả đời sống chúng ta, không chỉ cho cá nhân ta, nhưng cũng cho cả gia đình ta, láng giềng ta và cho các hoàn cảnh của chúng ta.

Lạy Cha thiên thượng, chúng con tạ ơn Ngài về tất cả các phước hạnh Ngài ban xuống trên chúng con. Chúng con chúc tụng danh thánh kỳ diệu của Ngài hôm nay và mãi mãi. Nguyện danh Chúa được tôn cao khắp mọi nơi, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. 

Lạy Cha thiên thượng, chúng con tạ ơn Ngài về tất cả các phước hạnh Ngài ban xuống trên chúng con. Chúng con chúc tụng danh thánh kỳ diệu của Ngài hôm nay và mãi mãi. Nguyện danh Chúa được tôn cao khắp mọi nơi, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 58 guests and no members online

Your Language