Trường Kinh Thánh Isom

MS7 - Tuổi Vũ Trụ - Mục Sư Gerald Schroeder

ms7tuoivutrugeraldschroeder435x245

MS7 - Tuổi Vũ Trụ - Mục Sư Gerald Schroeder

Mục sư Gerald Schroeder là một nhà vật lý học người Do thái sống tại Giê-ru-sa-lem. Ông cũng là một học giả tiếng Hê-bơ-rơ.

MS8 - Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi - Giáo Sư Bill Cloud

ms8p1cacdonggiongnghichthunhaubillcloud435x245

MS8 - Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi - Enmity Between The Seeds - Giáo Sư Bill Cloud

Trong phần bài học tuyệt vời này Bill Cloud nói đến hai dòng dõi từ Sáng thế ký đến các sách Phúc âm. Ông cho chúng ta thấy hai dòng dõi này luôn tranh chiến lẫn nhau như thế nào.

MS9 - Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh - Giáo Sư Curt Landry

ms9p1dothaivahoithanhisraelandthechurchcurtlandry435x245

MS9 - Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh - Israel And The Church - Giáo Sư Curt Landry

Giáo sư Curt Landry dùng Kinh Thánh để trình bày vai trò chiến lược của quốc gia Do-thái trong quá khứ cũng như trong tương lai.

WW1 - Giá Trị Của Người Phụ Nữ - Mục Sư Bobbie Houston

ww1giatrimotnguoinubobbiehouston435x245

WW1 - Giá Trị Của Người Phụ Nữ - The Value Of A Woman - Mục Sư Bobbie Houston

Bobbie Houston chia sẻ cách Hillsong đặt giá trị lên phụ nữ. Cô vạch ra cách phụ nữ có thể nắm lấy tiềm năng của họ trong Chúa. Roberta Lee (Bobbie) Houston là một tác giả và mục sư.

WW2 - Giáo Dục Về Bệnh Aids - Bác Sĩ Carolyn Klaus

ww2daicuongvehivvabenhaidscarolynklaus435x245

WW2 - Giáo Dục Về Bệnh Aids - HIV/AIDS Education - Bác Sĩ Carolyn Klaus

Bác sĩ Carolyn Klaus đã sáng lập mục vụ Hope in View, một công tác giáo dục bệnh AIDS theo đường lối của Kinh Thánh và với tình yêu thương.

WW3 - Những Khó Khăn Trong Sự Lãnh Đạo - Tiến Sĩ Joyce Meyer

ww3phunukhokhantrongcuongvilanhdaojoycemeyer435x245

WW3 - Những Khó Khăn Trong Sự Lãnh Đạo - Difficulties In Leadership - Tiến Sĩ Joyce Meyer

Tiến sĩ Joyce Meyer là sáng lập viên của một trong những mục vụ thành công nhất trên thế giới. Bà viết nhiều sách bán chạy hàng đầu tại Hoa Kỳ và điều hành một chương trình truyền hình khắp thế giới.

WW4 - Trở Nên Một Người Mẹ - Mục Sư Lisa Bevere

ww4tronenmotnguoimelisabevere435x245

WW4 - Trở Nên Một Người Mẹ - Becoming A Mother/Mentor - Mục Sư Lisa Bevere

Mục sư Lisa Bevere là tác giả của nhiều quyển sách bán chạy hàng đầu. Lisa và chồng là John Bevere điều hành chương trình “The Messenger” phát hình trong 214 quốc gia.

WW5 - Vai Trò Làm Vợ Mục Sư Và Mục Vụ Phụ Nữ - Tiến Sĩ Betty Price

ww5vaitrolamvomucsubettyprice435x245

WW5 - Vai Trò Làm Vợ Mục Sư Và Mục Vụ Phụ Nữ - Being A Pastors Wife - Tiến Sĩ Betty Price

Betty Price cùng với chồng là mục sư tiến sĩ Fredrick Price, quản nhiệm Hội Thánh Crenshaw Christian Center, họ hầu việc Chúa hơn 50 năm.

WW6 - Vượt Qua Sự Đau Khổ - Mục Sư Sheryl Salem

ww6vuotquadaukhosherylsalem435x245

WW6 - Vượt Qua Sự Đau Khổ - Overcoming Grief - Mục Sư Sheryl Salem

Mục sư Cheryl Salem là Hoa hậu Mỹ Quốc, nhưng cô không đạt tới đó mà không trãi qua những đoạn đường cam go. Trong loạt bài học nầy, Cheryl chia sẻ về sự mất mát đứa con gái và sự chiến đấu với bệnh ung thư.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 119 Quốc Gia

We have 59 guests and no members online

Your Language