MS6 - Ý Nghĩa Tiên Tri Của Bảy Kỳ Lễ

MS6 - Những Khám Phá Ý Nghĩa Tiên Tri Của Bảy Kỳ Lễ - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone1280x720

MS6 - Những Khám Phá Ý Nghĩa Tiên Tri Của Bảy Kỳ Lễ - Prophetic Discoveries Hidden In Gods Seven Appointed Feasts - Mục Sư Perry Stone

Đây là bài dạy đầy quyền năng của Perry Stone và Bill Loud, loạt bài về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên thật làm say mê lòng người. Bài dạy này cũng trình bày sự ứng nghiệm tiên tri của những kỳ lễ Mùa Thu (sự vui mừng lớn, cơn đại nạn và ngàn năm cai trị) và sự ứng nghiệm tiên tri về những kỳ lễ mùa Xuân. Bài dạy này cũng khởi tỏ danh thánh của Chúa được ẩn giấu trong câu viết trên thập tự giá.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Khám Phá Những Bí Mật Tiên Tri Trong Bảy Kỳ Lễ - Phần 1

Khám Phá Những Bí Mật Tiên Tri Trong Bảy Kỳ Lễ - Phần 2

Khám Phá Những Bí Mật Tiên Tri Trong Bảy Kỳ Lễ - Phần 3

Khám Phá Những Bí Mật Tiên Tri Trong Bảy Kỳ Lễ - Phần 4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2467 guests and no members online

Your Language