F6 - Nền Tảng Ơn Tiên Tri

F6 - Nền Tảng Ơn Tiên Tri - Tiến Sĩ Keith Hazell

f64nentangtientrikeithhazell1280x720

F6 - Nền Tảng Ơn Tiên Tri - Prophetic Foundations - Tiến Sĩ Keith Hazell & Jeremy

Tiến sĩ Keith Hazell là một nhà tiên tri, mục sư và tác giả người Anh. Ông thành lập bộ Winds of Change cùng với vợ mình, Nova và con trai, Jeremy. Ông cũng đồng sáng lập một họ nhà thờ, Life Links International. Sách của ông là Lời của ai Dù sao cũng thách thức hội thánh địa phương về vai trò của chức vụ tiên tri.

Jeremy Hazell là một nhà tiên tri và mục sư người Canada. Ông đồng mục sư Mosaic Christian Fellowship ở Lethbridge, Alberta, Canada. Trong nhiều năm, anh ấy đã phục vụ trong chức vụ tiên tri với cha mình, Keith.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F6.1 Nền Tảng Ơn Tiên Tri
F6.2 Nền Tảng Ơn Tiên Tri
F6.3 Nền Tảng Ơn Tiên Tri
F6.4 Nền Tảng Ơn Tiên Tri
F6.5 Nền Tảng Ơn Tiên Tri
F6.6 Nền Tảng Ơn Tiên Tri
F6.7 Nền Tảng Ơn Tiên Tri
F6.8 Nền Tảng Ơn Tiên Tri
F6.9 Nền Tảng Ơn Tiên Tri
F6.10 Nền Tảng Ơn Tiên Tri

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8637 guests and no members online

Your Language