CL1 - Lắng Nghe Tiếng Chúa

CL1 - Lắng Nghe Tiếng Chúa 1-10 - Tiến Sĩ Mark And Patti Virkler

cl1langnghetiengchuamarkvapattivirkler1280x720

CL1 - Lắng Nghe Tiếng Chúa 1-10 - Hearing Gods Voice - Tiến Sĩ Mark And Patti Virkler

Học cách nghe tiếng Chúa. Đối với những người cảm thấy khó nghe Chúa hoặc có lẽ chưa bao giờ nghe thấy, đây là một điều cần phải xem.

Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

CL1.1 Bốn Chìa Khóa Để Lắng Nghe Tiếng Chúa
CL1.2 Cơ Sở Văn Hóa Trong Việc Lắng Nghe Tiếng Chúa
CL1.3 Sự Mật Thiết Thuộc Linh
CL1.4 Nhận Biết Tiếng Chúa Và Những Ý Nghĩ Hiện Đến
CL1.5 Làm Sao Để Đẩy Lui Ngay Tất Cả Thần Tượng Trong Tấm Lòng Bạn
CL1.6 Hãy Yên Lặng
CL1.7 Tìm Kiếm Khải Tượng Đang Khi Bạn Cầu Nguyện
CL1.8 Làm Thế Nào Để Khôi Phục Khả Năng Nhìn Thấy Khải Tượng Của Bạn
CL1.9 Nhật Ký Hai Chiều
CL1.10 Một Nút Vặn - Kinh Ngiệm Đền Tạm

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1675 guests and no members online

Your Language