CL2 - Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng

CL2 - Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng - Tiến Sĩ Mark Virkler

cl2loicaunguyenchualanhtamlongmarkvirkler1280x720

CL2 - Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó là huấn luyện “những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng”. Đây là phương cách tư vấn Mark đã áp dụng. Khóa học này dạy về bảy lời cầu nguyện cụ thể sẽ bẻ gãy những trói buộc bên trong tấm lòng của bạn bởi những thế lực linh gây nên. Những lời cầu nguyện này bao gồm sự phá vỡ những tội lỗi thế hệ, lời rủa sả; cắt đứt sự không tin kính; loại bỏ niềm tin tiêu cực và những lời thề trong lòng; chữa lành những cảnh gây tổn thương, bẻ gãy những lời rủa sả và đuổi sinh lực ma quỷ/tà linh đã có sự nối kết với những tổn thương trong lòng và tâm linh. Toàn bộ tiến trình chữa lành được chắc chắn bởi việc tập chú suy ngẫm những phân đoạn Kinh thánh và đem những vấn đề đã được chữa lành đến với Chúa để Ngài có thể ban cho bạn sự soi sáng bên trong từ lời của Ngài.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

CL2.1 Nhận Biết Một Tấm Lòng Được Chữa Lành
CL2.2 Ngôn Ngữ Của Tấm Lòng
CL2.3 Bẽ Gãy Tội Lỗi Và Sự Rủa Sả Dòng Họ
CL2.4 Cắt Đứt Sự Ràng Buộc Không Tin Kính
CL2.5 Thay Thế Những Niềm Tin Tin Kính
CL2.6 Loại Bỏ Những Lời Thề Trong Lòng
CL2.7 Cầu Nguyện Chữa Lành Nội Tâm
CL2.8 Bẻ Gãy Những Lời Rủa Sả
CL2.9 Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2344 guests and no members online

Your Language