D3 - Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào

D3 - Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào - Mục Sư Billy Hornsby

d3huongdannhomtebaophanbillyhornsby1280x720

D3 - Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào - Mục Sư Billy Hornsby

Billy Hornsby từng là chủ tịch của Hiệp hội các nhà thờ có liên quan, một bộ tổ chức giáo hội quốc gia và là Tư vấn cấp cao về Châu Âu cho EQUIP (tổ chức đào tạo lãnh đạo toàn cầu của John Maxwell). Công việc của ông kéo dài hơn 30 năm và đưa ông đi khắp Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới. Billy là một mục sư, giáo viên, tác giả và một diễn giả được kính trọng.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

D3.1 Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào
D3.2 Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào
D3.3 Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào
D3.4 Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 185 guests and no members online

Your Language