E2 - Sống Để Ban Cho

E2 - Sống Để Ban Cho - Mục Sư Wayne Myers

e2songdebanchowaynemyers1280x720

E2 - Sống Để Ban Cho - Living To Give - Mục Sư Wayne Myers

Mục sư Wayne Myers đã từng là giáo sĩ tại Mễ Tây Cơ và giảng dạy hơn 70 quốc gia. Ông có thể là người đã biếu tặng xe ô-tô cho quí mục sư và giúp xây cất nhà thờ tại Mễ-tây-cơ nhiều hơn các giáo sĩ khác. Ông thách thức những tín hữu hãy sống đề ban cho giống như Chúa Giê-xu.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

E2.1 Nếp Sống Tối Đa
E2.2 Cách Để Bắt Đầu Một Nếp Sống Ban Cho
E2.3 Trao Đổi Của Cải Trần Gian
E2.4 Sống Và Cho Vượt Trên Khả Năng
E2.5 Đức Chúa Trời Có Thể Không? Đức Chúa Trời Có Thể

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8598 guests and no members online

Your Language