WW11 - Vươn Tới Tiềm Năng

WW11 - Vươn Tới Tiềm Năng - Mục Sư Christine Caine

ww11p1vuontoitiemnangdacthangvoichuachristinecaine1280x720

WW11 - Vươn Tới Tiềm Năng - Rising To Your Potential - Mục Sư Christine Caine

Mục sư Christine Caine là một mục sư tại Hội Thánh Hillsong và điều hành mục vụ Trang bị và Chuyển Tãi Năng Quyền. Cô giảng dạy nhiều hội thánh và đại hội khắp nơi trên thế giới. Khải tượng của cô là giúp đỡ cho mọi người vượt thắng được những thách thức trong cuộc sống để có thể đạt đến trọn vẹn tiềm năng sẵn có trong họ.

Christine Caine là một nhà hoạt động, nhà truyền giáo, nhân vật truyền hình, tác giả và diễn giả quốc tế người Úc. Cùng với chồng, Nick, họ thành lập The A21 Campaign, một tổ chức phi lợi nhuận chống buôn người. Cô thành lập Propel Women, một tổ chức được thiết kế để tôn vinh sự kêu gọi của mọi phụ nữ, trao quyền cho họ lãnh đạo, trang bị cho họ thành công và phát triển ý thức về mục đích do Chúa ban. Cô là người dẫn chương trình truyền hình Equip & Empower. Cô ấy đã viết một số cuốn sách, bao gồm, Một cuộc sống mở ra, Chạy để chiến thắng, Tôi có thể có (Và làm) tất cả, Xin vui lòng? Vấn đề cốt lõi, không nản lòng, không thể ngăn cản và không xấu hổ.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Vươn Tới Tiềm Năng 01
Vươn Tới Tiềm Năng 02

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1127 guests and no members online

Your Language