C2 - Huấn Luyện Tại Cơ Sở Hội Thánh

C2 - Huấn Luyện Tại Cơ Sở Hội Thánh - Tiến Sĩ Stan Dekoven

c2nentanghuanluyenhoithanh3standekoven1280x720

C2 - Huấn Luyện Tại Cơ Sở Hội Thánh - Church Based Training - Tiến Sĩ Stan Dekoven

Tiến sĩ Stan Dekoven là Người sáng lập và Chủ tịch của Đại học Quốc tế Vision. Đại học Quốc tế Vision cung cấp các chương trình cấp bằng học thuật được thiết kế để chuẩn bị cho nam và nữ phục vụ chuyên nghiệp trong thánh chức Cơ đốc. Tiến sĩ Stan đã từng là mục sư, đã viết hơn 35 cuốn sách về nhiều chủ đề khác nhau, là một diễn giả hội thảo quốc tế, một giáo viên đáng kính và năng động về Lời, và một nhà lãnh đạo của các nhà lãnh đạo. Tiến sĩ Dekoven là một Nhà trị liệu Hôn nhân và Gia đình (MFT) được cấp phép.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C2.1 Khuôn Mẫu Về Đào Tạo Chức Vụ
C2.2 Mục Tiêu Và Đối Tượng Của Chức Vụ Giáo Dục
C2.3 Vạch Kế Hoạch Cho Viện Thần Học Của Hội Thánh Của Bạn

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2153 guests and no members online

Your Language