MS9 - Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh

MS9 - Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh - Giáo Sư Curt Landry

ms9p1dothaivahoithanhisraelandthechurchcurtlandry1280x720

MS9 - Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh - Israel And The Church - Giáo Sư Curt Landry

Giáo sư Curt Landry dùng Kinh Thánh để trình bày vai trò chiến lược của quốc gia Do-thái trong quá khứ cũng như trong tương lai. Curt Landry là một tác giả viết và nói về nguồn gốc của đức tin Cơ đốc của người Do Thái. Ông là người sáng lập Curt Landry Ministries, tổ chức này tạo điều kiện cho sự thống nhất và phục hồi giữa Giáo hội và Israel.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Y-sơ-re-ên Và Hội Thánh - Phần 1

Y-sơ-re-ên Và Hội Thánh - Phần 2

Y-sơ-re-ên Và Hội Thánh - Phần 3

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3602 guests and no members online

Your Language