F1 - Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi

F1 - Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

f11dacthangbanchattoioifberingilfillan1280x720

F1 - Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi - Conquering The Sin Nature - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

Tiến sĩ Berin Gilfillan là bộ trưởng người Mỹ gốc Nam Phi, diễn giả quốc tế và tác giả. Ông là Người sáng lập và Chủ tịch của Good Shepherd Ministry, International. Trong hơn ba năm, Berin là Nhà sản xuất truyền hình cho nhà truyền giáo Reinhard Bonnke, quay phim và ghi lại các chiến dịch Phúc âm lớn của ông. Ông đã thành lập Trường Quốc tế về Bộ (ISOM), hiện là trường Kinh thánh video lớn nhất thế giới. Chương trình giảng dạy đã được sử dụng tại hơn 20.000 địa điểm ở 150 quốc gia để đào tạo hơn 350.000 nhà lãnh đạo. Các cuốn sách của ông bao gồm Lời hứa với Áp-ra-ham và Theo đuổi sự trưởng thành.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F1.1 Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2050 guests and no members online

Your Language