MS3 - Đám Cưới Của Người Do Thái

MS3 - Đám Cưới Của Người Do Thái - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone1280x720

MS3 - Đám Cưới Của Người Do Thái - The Ancient Jewish Wedding - Mục Sư Perry Stone

Để hiểu rõ ý niệm vể sự cất lên của Hội thánh , bạn phải hiểu về lễ cưới của người Do Thái, đó là hình ảnh mà Chúa Cứu Thế trở lại để đó nàng dâu của Ngài. Với 100 diễn viên, giáo sư Perry diễn tả những phong tục cỗ truyền của lễ cưới của người Do Thái và cho chúng ta thấy 14 bước trong tiến trình là hình ảnh của Hội thánh được cất lên!

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Lễ Cưới Cổ Truyền Của Do Thái - Phần 1
Lễ Cưới Cổ Truyền Của Do Thái - Phần 2
Lễ Cưới Cổ Truyền Của Do Thái - Phần 3
Lễ Cưới Cổ Truyền Của Do Thái - Phần 4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2158 guests and no members online

Your Language