MS5 - Sự Hà Hơi Trên Các Vật Thánh

MS5 - Sự Hà Hơi Trên Các Vật Thánh - Mục Sư Perry Stone

ms1p4nhungbimattientricua7kylehoidothaiperrystone1280x720

MS5 - Sự Hà Hơi Trên Các Vật Thánh - Breath Of The Holies - Mục Sư Perry Stone

Trong bài dạy này, Perry Stone sử dụng mô thật hình chi tiết của đề tạm trong đồng vắng để khám phá những ý nghĩa kín giấu về những tấm ván, những loại vải, những thứ kim loại và các chi tiết khác của căn lều huyền bí này. Học về vị trí địa lý của đền thờ thiên đàng, căn phòng của ngai Chúa, vật thánh và sự thờ phượng trong đền thờ. Perry cho biết đền tạm trên đất đã làm theo mô hình của đền thờ thiên đàng như thế nào.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Sự Hà Hơi Vào Những Vật Thánh - Phần 1

Sự Hà Hơi Vào Những Vật Thánh - Phần 2

Sự Hà Hơi Vào Những Vật Thánh - Phần 3

Sự Hà Hơi Vào Những Vật Thánh - Phần 4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2273 guests and no members online

Your Language