F8 - Học Lắng Nghe Tiếng Chúa

F8 - Học Lắng Nghe Tiếng Chúa - Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler

f81nghetiengchuamarkvirkler1280x720

F8 - Học Lắng Nghe Tiếng Chúa - Hearing Gods Voice - Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler

Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F8.1 Học Lắng Nghe Tiếng Chúa
F8.2 Học Lắng Nghe Tiếng Chúa
F8.3 Học Lắng Nghe Tiếng Chúa
F8.4 Học Lắng Nghe Tiếng Chúa

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2056 guests and no members online

Your Language