C6 - Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo

C6 - Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo - Tiến Sĩ David Shibley

c6khaituongcuanguoilanhdaodavidshibley1280x720

C6 - Khải Tượng Của Người Lãnh Đạo - Leadership Vision - Tiến Sĩ David Shibley

Tiến sĩ David Shibley sáng lập chương trình Global Advanced Ministries. Ông chuyên đề về tiếp liệu cho ngưòi chăn bầy ở tiền phương và chuyển tải khải tượng cho ngườI lãnh đạo.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

C6.1 Cưu Mang Khải Tượng
C6.2 Khải Tượng Của Chúa Và Khải Tượng Của Bạn
C6.3 Phẩm Chất Của Một Khải Tượng
C6.4 Tài Trợ Khải Tượng
C6.5 Chuyên Tâm Vào Khải Tượng Của Bạn

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1783 guests and no members online

Your Language