F4 - Cộng Đồng Và Giới Tính

F4 - Cộng Đồng Và Giới Tính - Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian

f44congdongvagioitinhgilbertbilezikian1280x720

F4 - Cộng Đồng Và Giới Tính - Community And Gender - Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian

Tiến sĩ Gilbert Bilezikian là một tác giả, giáo sư và mục sư người Mỹ gốc Pháp. Ông là người đồng sáng lập, cùng với Bill Hybels, của Nhà thờ Cộng đồng Willow Creek ở Nam Barrington, Illinois, một trong những nhà thờ lớn nhất ở Hoa Kỳ. Cơ đốc giáo Ngày nay đã gọi ông là “người đàn ông đằng sau siêu thị.” Ông cũng là tác giả có sách bán chạy nhất với các cuốn sách: Beyond Sex Roles, Christian 101, Community 101, và The Liberated Gospel. Ông có bằng Tiến sĩ Thần học tại Đại học Boston.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

F4.1 Cộng Đồng Và Giới Tính
F4.2 Cộng Đồng Và Giới Tính
F4.3 Cộng Đồng Và Giới Tính
F4.4 Cộng Đồng Và Giới Tính

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1092 guests and no members online

Your Language