Trường Kinh Thánh Isom

F3 - Đổi Mới Như Chim Ưng - Tiến Sĩ John Burns

f31doimoinhuchimungjohnvahelen435x245

F3 - Đổi Mới Như Chim Ưng - Renewed Like The Eagles - Tiến Sĩ John Burns

Tiến sĩ John Burns là một mục sư và tác giả người Canada. Ông đồng mục sư Nhà thờ Relate ở Vancouver, Canada với vợ là Helen.

F4 - Cộng Đồng Và Giới Tính - Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian

f44congdongvagioitinhgilbertbilezikian435x245

F4 - Cộng Đồng Và Giới Tính - Community And Gender - Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian

Tiến sĩ Gilbert Bilezikian là một tác giả, giáo sư và mục sư người Mỹ gốc Pháp. Ông là người đồng sáng lập, cùng với Bill Hybels, của Nhà thờ Cộng đồng Willow Creek ở Nam Barrington, Illinois.

F5 - Giảng Đạo Năng Động - Mục Sư Brick Cliff

f55giangdaynangdongbrickcliff435x245

F5 - Giảng Đạo Năng Động - Dynamic Preaching - Mục Sư Brick Cliff

Tiến sĩ Brick Cliff là một nhà truyền giáo và giáo sư. Ông là Chủ tịch của các Bộ Tác động Thế giới Hiện nay (WIN). Ông cũng là Chủ tịch và Người sáng lập của Đại học Cơ đốc Quốc gia-2-Quốc gia.

F6 - Nền Tảng Ơn Tiên Tri - Tiến Sĩ Keith Hazell

f64nentangtientrikeithhazell435x245

F6 - Nền Tảng Ơn Tiên Tri - Prophetic Foundations - Tiến Sĩ Keith Hazell & Jeremy

Tiến sĩ Keith Hazell là một nhà tiên tri, mục sư và tác giả người Anh. Ông thành lập bộ Winds of Change cùng với vợ mình, Nova và con trai, Jeremy.

F7 - Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ - Tiến Sĩ P. G. Vargis

f71diemthucdungtrongchucvupgvargis435x245

F7 - Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ - Practical Points For Ministry - Tiến Sĩ P. G. Vargis

Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ.

F8 - Học Lắng Nghe Tiếng Chúa - Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler

f81nghetiengchuamarkvirkler435x245

F8 - Học Lắng Nghe Tiếng Chúa - Hearing Gods Voice - Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler

Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm.

CL1 - Lắng Nghe Tiếng Chúa 1-10 - Tiến Sĩ Mark And Patti Virkler

cl1langnghetiengchuamarkvapattivirkler435x245

CL1 - Lắng Nghe Tiếng Chúa 1-10 - Hearing Gods Voice - Tiến Sĩ Mark And Patti Virkler

Học cách nghe tiếng Chúa. Đối với những người cảm thấy khó nghe Chúa hoặc có lẽ chưa bao giờ nghe thấy, đây là một điều cần phải xem.

CL2 - Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng - Tiến Sĩ Mark Virkler

cl2loicaunguyenchualanhtamlongmarkvirkler435x245

CL2 - Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó là huấn luyện.

CL3 - Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ - Tiến Sĩ Mark Virkler

cl2loicaunguyenchualanhtamlongmarkvirkler435x245

CL3 - Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 119 Quốc Gia

We have 307 guests and no members online

Your Language