Trường Kinh Thánh Isom

C9 - Người Tuân Giữ Lời Hứa - Tiến Sĩ Ed Cole

c91nguoituangiuloihuaedcole435x245

C9 - Người Tuân Giữ Lời Hứa - Promise Keeper - Tiến Sĩ Ed Cole

Tiến sĩ Ed Cole là Sáng Lâp Viên và Giám Dốc của Cơ quan Christian Men's Network. Mục vụ của ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quí nam giới trong hơn 200 quốc gia.

D1 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng - Tiến Sĩ Joyce Meyer

d1tinhthantrongdongvangjoycemeyer435x245

D1 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng - Wilderness Mentalities - Tiến Sĩ Joyce Meyer

Bà Joyce Meyer nổi tiếng trong chương trình phát thanh "Life in The Word." Bà có biệt tài truyền đạt lẽ thật trong Lời Chúa một cách thiết thực.

D2 - Phát Triển Người Lãnh Đạo - Mục Sư Brian Houston

d2phattriennguoilanhdaobrianhouston435x245

D2 - Phát Triển Người Lãnh Đạo - Developing Leaders - Mục Sư Brian Houston

Brian Houston là một mục sư và nhà truyền đạo người Úc. Ông là người sáng lập và là mục sư cao cấp tại Nhà thờ Hillsong, có trụ sở tại Sydney, Úc, với hơn 35.000 người tham dự hàng tuần và các địa điểm trên khắp thế giới.

D3 - Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào - Mục Sư Billy Hornsby

d3huongdannhomtebaophanbillyhornsby435x245

D3 - Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào - Mục Sư Billy Hornsby

Billy Hornsby từng là chủ tịch của Hiệp hội các nhà thờ có liên quan, một bộ tổ chức giáo hội quốc gia và là Tư vấn cấp cao về Châu Âu cho EQUIP (tổ chức đào tạo lãnh đạo toàn cầu của John Maxwell).

D4 - Sự Phục Hòa - Tiến sĩ A. R. Bernard

d4suphuchoaarbernard435x245

D4 - Sự Phục Hòa - Reconciliation - Tiến Sĩ A. R. Bernard

Tiến sĩ A.R. Bernard không những là mụ sư của hội thánh hơn 10,000 tín hữu mà ông cũng được quí trọng như một nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ.

D5 - Cá Nhân Chứng Đạo - Personal Evangelism - Mục Sư Ray Comfort

d5truyengiangcanhanraycomfort435x245

D5 - Cá Nhân Chứng Đạo - Personal Evangelism - Mục Sư Ray Comfort

Ray Comfort là một mục sư và nhà truyền giáo Cơ đốc sinh tại Tân Tây Lan New Zealand, sống ở Hoa Kỳ. Ông bắt đầu mục vụ The Way of the Master với nam diễn viên Kirk Cameron, dạy nhà thờ rao giảng hiệu quả hơn thông điệp của Cơ đốc giáo truyền giáo.

D6 - Chiến Trường Tâm Linh - Giáo Sư Dean Sherman

d6cuocchienthuoclinhdeansherman435x245

D6 - Chiến Trường Tâm Linh - Spiritual Warfare - Giáo Sư Dean Sherman

Dean Sherman là giáo sư dạy Kinh Thánh có tiếng trên thế giới. Ông đã dạy môn chiến trận Tâm Linh hơn 20 năm tại các đại hội và các trường huấn kuyện của tổ chức Youth With A Mission, và các hội thánh trên 50 tiếu bang va 40 quốc gia.

D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Tiến Sĩ Howard Foltz

d7truyengiaovamuagathowardfoltz435x245

D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest - Tiến Sĩ Howard Foltz

Tiến sĩ Howard Foltz là người sáng lập và là chủ tịch của AIMS. Tiến sĩ Foltz đã thành lập AIMS vào năm 1985 với mục đích thách thức và vận động các nhà thờ đến Tin Lành nơi chưa bao giờ được thực hiện trước đó.

D8 - Uy Quyền Và Sự Tha Thứ - Mục Sư John Bevere

d8uyquyenvasuthathujohnbevere435x245

D8 - Uy Quyền Và Sự Tha Thứ - Authority And Forgiveness - Muc Sư John Bevere

John Bevere là một tác giả và bộ trưởng có sách bán chạy nhất. Cùng với vợ của mình, Lisa, ông đã thành lập Messenger International, một bộ cam kết phát triển những người theo Chúa không khoan nhượng, những người biến đổi thế giới của chúng ta.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 119 Quốc Gia

We have 1461 guests and no members online

Your Language