Trường Kinh Thánh Isom

C9 - Người Tuân Giữ Lời Hứa - Tiến Sĩ Ed Cole

c91nguoituangiuloihuaedcole435x245

C9 - Người Tuân Giữ Lời Hứa - Promise Keeper - Tiến Sĩ Ed Cole

Tiến sĩ Ed Cole là Sáng Lâp Viên và Giám Dốc của Cơ quan Christian Men's Network. Mục vụ của ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quí nam giới trong hơn 200 quốc gia.

CL1 - Lắng Nghe Tiếng Chúa 1-10 - Tiến Sĩ Mark And Patti Virkler

cl1langnghetiengchuamarkvapattivirkler435x245

CL1 - Lắng Nghe Tiếng Chúa 1-10 - Hearing Gods Voice - Tiến Sĩ Mark And Patti Virkler

Học cách nghe tiếng Chúa. Đối với những người cảm thấy khó nghe Chúa hoặc có lẽ chưa bao giờ nghe thấy, đây là một điều cần phải xem.

CL2 - Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng - Tiến Sĩ Mark Virkler

cl2loicaunguyenchualanhtamlongmarkvirkler435x245

CL2 - Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó là huấn luyện.

CL3 - Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ - Tiến Sĩ Mark Virkler

cl2loicaunguyenchualanhtamlongmarkvirkler435x245

CL3 - Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ.

CL4 - Sự Dạy Dỗ Được Thánh Linh Xức Dầu - Tiến Sĩ Mark Virkler

cl2loicaunguyenchualanhtamlongmarkvirkler435x245

CL4 - Sự Dạy Dỗ Được Thánh Linh Xức Dầu - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ.

CL5 - Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Đội Thành Công - Tiến Sĩ Mark Virkler

cl2loicaunguyenchualanhtamlongmarkvirkler435x245

CL5 - Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Đội Thành Công - Praise And Worship - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ.

CL6 - Bản Tính Siêu Nhiên - Tiến Sĩ Mark Virkler

cl2loicaunguyenchualanhtamlongmarkvirkler435x245

CL6 - Bản Tính Siêu Nhiên - Tiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ.

D1 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng - Tiến Sĩ Joyce Meyer

d1tinhthantrongdongvangjoycemeyer435x245

D1 - Tinh Thần Trong Đồng Vắng - Wilderness Mentalities - Tiến Sĩ Joyce Meyer

Bà Joyce Meyer nổi tiếng trong chương trình phát thanh "Life in The Word." Bà có biệt tài truyền đạt lẽ thật trong Lời Chúa một cách thiết thực.

D2 - Phát Triển Người Lãnh Đạo - Mục Sư Brian Houston

d2phattriennguoilanhdaobrianhouston435x245

D2 - Phát Triển Người Lãnh Đạo - Developing Leaders - Mục Sư Brian Houston

Brian Houston là một mục sư và nhà truyền đạo người Úc. Ông là người sáng lập và là mục sư cao cấp tại Nhà thờ Hillsong, có trụ sở tại Sydney, Úc, với hơn 35.000 người tham dự hàng tuần và các địa điểm trên khắp thế giới.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8639 guests and no members online

Your Language