Trường Kinh Thánh Isom

TT1 - Bảy Ngọn Núi Chiến Lược - Tiến Sĩ Lance Walnau

tt1bayngonnuilancewalnau435x245

TT1 - Bảy Ngọn Núi Chiến Lược - The Seven Mountain Strategy - Tiến Sĩ Lance Walnau

Trong năm bài học Bảy Ngọn Núi Chiến Lược, Dr.Lance trình bày bảy lãnh vực có tầm ảnh hưởng đã tạo nên nền văn hoá của từng quốc gia.

TT2 - Nguyên Tắc Lãnh Đạo - Mục Sư Phil Pringle

ttp2nhungnguyentaclanhdaophilpringle435x245

TT2 - Nguyên Tắc Lãnh Đạo - Leadership Principles - Mục Sư Phil Pringle

Phil Pringle là một mục sư người Úc gốc New Zealand, một nghệ sĩ giỏi, một nhân vật truyền hình và một tác giả. Ông là mục sư cấp cao của C3 Church Global, một phong trào đa giáo hội gồm hơn 400 nhà thờ ở 60 quốc gia.

TT3 - Đối Diện Vấn Đề Trong Cuộc Sống - Mục Sư Deborah Smith Pegues

tt03p1doidienvandetrongcuocsongdeborahsmithpegues435x245

TT3 - Đối Diện Vấn Đề Trong Cuộc Sống - Confronting Lifes Issues - Mục Sư Deborah Smith Pegues

Học cách sử dụng từ ngữ của bạn một cách tích cực. Deborah Smith-Pegues sẽ hướng dẫn bạn cách bước đi trong sự tự tin mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và cách đối đầu với người khác theo cách trong Kinh thánh.

 

TT4 - Tính Dục Lành Mạnh Và Chữa Lành - Tiến Sĩ Doug Weiss

tt04p4tinhduclanhmanhvachualanhdougweiss435x245

TT4 - Tính Dục Lành Mạnh Và Chữa Lành - Sexual Wholeness And Healing - Tiến Sĩ Doug Weiss

Tiến sĩ Doug Weiss đứng đầu một trong những y viện lớn nhất tại Hoa Kỳ chuyên chữa cho những người ham mê tình dục, bị lạm dụng tình dục, và những vấn đề liên quan đến sức khoẻ tính dục.

TT5 - Tam Giác Hôn Nhân - Tiến Sĩ Doug Weiss

tt05p1tamgiachonnhandougweiss435x245

TT5 - Tam Giác Hôn Nhân - The Marriage Trinity - Tiến Sĩ Doug Weiss

Tiến sĩ Doug Weiss là một nhà tâm lý học và tác giả. Anh ấy đã xuất hiện nhiều lần trên truyền hình quốc gia bao gồm cả Oprah và Tiến sĩ Phil.

TT6 - Đời Sống Phước Hạnh - Mục Sư Robert Morris

tt06p1doisongphuochanhrobertmorris435x245

TT6 - Đời Sống Phước Hạnh - The Blessed Life - Mục Sư Robert Morris

Mục sư Robert Morris là mục sư quản nhiệm Hội thánh Gateway ở Dallas/Fortworth Metroplex, với hơn 26,000 tín hữu thờ phượng Chúa thường xuyên.

TT7 - Dòng Sông Thanh Tẩy - Mục Sư Chris Hayward

tt07p1dongsongthanhtaychrishayward435x245

TT7 - Dòng Sông Thanh Tẩy - Cleansing Stream - Mục Sư Chris Hayward- Raymond Pettitt -  Chad Daniel

Chris Hayward là một mục sư và mục sư. Ông là Chủ tịch của Bộ làm sạch Dòng suối, một bộ hỗ trợ cung cấp các cuộc hội thảo, chương trình và khóa tu.

TT8 - Vượt Qua Sự Phản Bội - Tiến Sĩ David E. Sumrall

tt08p1vuotquasuphanboidavidsumrall435x245

TT8 - Vượt Qua Sự Phản Bội - Navigating Betrayal - Tiến Sĩ David E. Sumrall

Tiến sĩ David E. Sumrall là một mục sư, nhân vật phát thanh và người dẫn chương trình podcast. Ông là mục sư cấp cao của Nhà thờ Khen ngợi ở Manila, Philippines, được thành lập bởi Tiến sĩ Lester Sumrall vào năm 1954.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 119 Quốc Gia

We have 75 guests and no members online

Your Language