Trường Kinh Thánh Isom

D9 - Đắc Thắng Thuộc Linh - Tiến Sĩ Marilyn Hickey

d9ghinhokinhthanhmarilynhickey435x245

D9 - Đắc Thắng Thuộc Linh - Spiritual Breakthrough - Tiến Sĩ Marilyn Hickey

Tiến sĩ Marilyn Hickey được mệnh danh là Ðại Sứ của Tin Lành về Nước Ðức Chúa Trời đem đến sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với thế hệ đang ở trong tối tăm và đau khổ.

E1 - Sự Nối Kết Đấng Christ - Tiến Sĩ T. L. Osborn

e1noiketvoidangchristtommyleeosborn435x245

E1 - Sự Nối Kết Đấng Christ - Christ Connection - Tiến Sĩ T. L. Osborn

Tiến sĩ T. L. Osborn cùng với vợ là Daisy Osborn đã góp phần lớn lao trong công cuộc truyền giáo thế giới. Ông Bà đã giảng dạy hàng triệu người trên 78 quốc gia.

E2 - Sống Để Ban Cho - Mục Sư Wayne Myers

e2songdebanchowaynemyers435x245

E2 - Sống Để Ban Cho - Living To Give - Mục Sư Wayne Myers

Mục sư Wayne Myers đã từng là giáo sĩ tại Mễ Tây Cơ và giảng dạy hơn 70 quốc gia. Ông có thể là người đã biếu tặng xe ô-tô cho quí mục sư và giúp xây cất nhà thờ tại Mễ-tây-cơ nhiều hơn các giáo sĩ khác.

E5 - Trưởng Lão Theo Kinh Thánh - Mục Sư Dick Benjamin

e5chucvutruonglao4dickbenjamin435x245

E5 - Trưởng Lão Theo Kinh Thánh - Biblical Eldership - Mục Sư Dick Benjamin

Mc sư Benjamin đang giữ chức vụ chăm sóc cho 60 hội thánh, phần lớn là do ông mở mang. Hội thánh của ông tại Alaska đã gởi hơn 1000 thành viên để mở mang hội thánh mới.

E7 - Truyền Giáo Cho Thế Hệ Mới - Mục Sư Willie George

e7lamchungchothehetrewilliegeorge435x245

E7 - Truyền Giáo Cho Thế Hệ Mới - Reaching A New Generation - Mục Sư Willie George

Mục sư Willie George là người quản trị Hội Thánh Church On The Move, một trong những hội thánh lớn nhất Hoa Kỳ.

E8 - Quản Trị Tương Lai - Mục Sư Jim Wideman

e8dieuhanhchotuonglaijimwideman435x245

E8 - Quản Trị Tương Lai - Managing For Tomorrow - Mục Sư Jim Wideman

Mục sư Jim Wideman giữ chức vụ điều phối hành chánh của Hội thánh Church On the Move. Trong loại bài nầy, ông chia sẻ những nguyên tắc giúp xây dựng hội thánh và một chương trình thiếu nhi xuất sắc.

E9 - Truyền Giáo Cho Giới Trẻ - Mục Sư Blaine Bartel

e9mucvuchotuoitreblainebartel435x245

E9 - Truyền Giáo Cho Giới Trẻ - Ministering To Youth - Mục Sư Blaine Bartel

Mục sư Bartel lãnh đạo mục vụ thanh thiếu niên tại hội thánh Church On the Move. Có hơn 2.500 thanh thiếu niên ra đi truyền giáo hàng tuần dưới sự hướng dẫn của ông.

F1 - Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

f11dacthangbanchattoioifberingilfillan435x245

F1 - Đắc Thắng Bản Chất Tội Lỗi - Conquering The Sin Nature - Tiến Sĩ Berin Gilfillan

Tiến sĩ Berin Gilfillan là bộ trưởng người Mỹ gốc Nam Phi, diễn giả quốc tế và tác giả. Ông là Người sáng lập và Chủ tịch của Good Shepherd Ministry, International.

F2 -Tấm Lòng Trong Chức Vụ - Mục Sư John Bevere

f21tamlongcuachucvujohnbevere435x245

F2 -Tấm Lòng Trong Chức Vụ - The Heart Of Ministry - Mục Sư John Bevere

Mục sư John Bevere là một tác giả và bộ trưởng có sách bán chạy nhất. Cùng với vợ của mình, Lisa, ông đã thành lập Messenger International.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 119 Quốc Gia

We have 1461 guests and no members online

Your Language