lamthenao01 1210x680

1. Sứ Điệp Phước Lành - Tác giả: Derek Prince 

    Tôi tin rằng sứ điệp này có thể hữu ích vô cùng cho rất nhiều người. Tôi tin rằng tôi đã chứng minh được điều này từ nhiều năm qua. Sứ điệp này có thể thay đổi những đời sống, những cộng đồng, những Hội thánh, thậm chí cả những dân tộc. Tôi tin rằng có nhiều người đang chiến đấu với một điều gì đó mà họ hoàn toàn không hiểu nổi trong đời sống của riêng họ - một loại thất bại, một điều gì đó mà mỗi lần họ sắp thành công thì bị chận lại và không cho họ thành công.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

lamthenao02 435x290 1

2. Các Phước Lành - Tác giả: Derek Prince 

    Hãy lấy vài thí dụ về các phước lành: Thứ nhất là ở Sáng thế ký 22, là nơi Apraham đã sn sàng dâng con trai là Ysác để đáp ứng yêu cầu của Chúa và rồi cuối cùng Chúa đã cung cấp một con chiên đực để dâng thế cho Y sác. Thiên sứ của Đức Giêhôva từ trời kêu Apraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giêhôva phán rằng “Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi tức con một ngươi, thì Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch” (Sáng thế ký 22:15-17).

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

lamthenao04 435x290 1

4. Những Người Đại Diện Cho Chúa - Tác giả: Derek Prince

   Chúng ta sẽ lấy một vài trường hợp. Thứ nhất là Giôsuê. Sau khi dân Ysơraên đã chiếm lấy thành Giêricô một cách lạ lùng, Giôsuê đã công bố một sự rủa trên bất cứ một người nào xây lại thành nầy. “Bấy giờ Giôsuê phát thề rằng: Phàm ai chối lệnh xây lại thành Giêricô nầy sẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giêhôva, đặt nền nó lại tất con trưởng nam mình phải chết, dựng cửa nó lại tất con út mình phải chết” (Giôsuê 6:26).

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

lamthenao02b 435x290 1

3. Những Lời Rủa Sả - Tác giả: Derek Prince 

     Trước hết chúng ta quay về Châm ngôn 26:2 “Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệng đi, lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến”. Điều này rất quan trọng. Nếu có một lời rủa sả thì phải có nguyên do. Trong nhiều trường hợp để được giải thoát khỏi sự rủa sả, điều quan trọng là khám phá ra nguyên nhân không có lời rủa sả nào vô cớ cả. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số nguồn gốc của sự rủa sả”

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

lamthenao05 435x290 1

5. Những Người Có Thẩm Quyền - Tác giả: Derek Prince

    Đây là một nguồn rủa sả khác rất quan trọng. Đức Chúa Trời đã đặt trật tự trong xã hội loài người để trong những hoàn cảnh nào đó, một người có thẩm quyền trên người khác hay nhiều người khác. Thí dụ rõ ràng nhất là người cha, theo lời Chúa là người có thẩm quyền trên cả gia đình của ông. Dù người ta có thích hay không thích, có chống lại điều đó hay không đều không quan trọng.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

lamthenao06 435x290 1

6. Tự Chuốc Lấy Cho Mình - Tác giả: Derek Prince

     Những sự rủa sả tự chuốc lấy cho mình là những điều mà người ta tự công bố cho chính họ. Điều nầy rất phổ biến. Chúng ta trở lại câu chuyện của Y-sác và Rêbêca. Bà Rêbêca lúc thuyết phục Giacốp để nhận lời chúc phước của cha là Y-sác, Giacốp là người thông minh, Ông nói: “Có lẽ cha sẽ rờ chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt thì con chuốc lấy cho mình sự rủa sả chớ chẳng phải sự chúc phước đâu”.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

lamthenao07 435x290 1

7. Từ Cái Ác - Tác giả: Derek Prince

V. NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO SATAN  

Những thầy phù thủy, thầy pháp là những chuyên gia về sự rủa sả. Đó là nghề của họ là họ rất chuyên môn, họ biết cách làm việc đó. Ở tại Đông Phi châu, khi tôi phụ trách một trường Đại học đào tạo các giáo viên, một trong những sinh viên của tôi từ một vùng núi xa xôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện nầy.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 1 of 2

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form