Vượt Khỏi Rủa Sả Mà Đến Phước Lành - Derek Prince

01. Sứ Điệp Phước Lành

lamthenao01 435x290 1

1. Sứ Điệp Phước Lành - Tác giả: Derek Prince 

    Tôi tin rằng sứ điệp này có thể hữu ích vô cùng cho rất nhiều người. Tôi tin rằng tôi đã chứng minh được điều này từ nhiều năm qua. Sứ điệp này có thể thay đổi những đời sống, những cộng đồng, những Hội thánh, thậm chí cả những dân tộc. Tôi tin rằng có nhiều người đang chiến đấu với một điều gì đó mà họ hoàn toàn không hiểu nổi trong đời sống của riêng họ - một loại thất bại, một điều gì đó mà mỗi lần họ sắp thành công thì bị chận lại và không cho họ thành công.

02. Các Phước Lành

lamthenao02 435x290 1

2. Các Phước Lành - Tác giả: Derek Prince 

    Hãy lấy vài thí dụ về các phước lành: Thứ nhất là ở Sáng thế ký 22, là nơi Apraham đã sn sàng dâng con trai là Ysác để đáp ứng yêu cầu của Chúa và rồi cuối cùng Chúa đã cung cấp một con chiên đực để dâng thế cho Y sác. Thiên sứ của Đức Giêhôva từ trời kêu Apraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giêhôva phán rằng “Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi tức con một ngươi, thì Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch” (Sáng thế ký 22:15-17).

03. Những Lời Rủa Sả

lamthenao02b 435x290 1

3. Những Lời Rủa Sả - Tác giả: Derek Prince 

     Trước hết chúng ta quay về Châm ngôn 26:2 “Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệng đi, lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến”. Điều này rất quan trọng. Nếu có một lời rủa sả thì phải có nguyên do. Trong nhiều trường hợp để được giải thoát khỏi sự rủa sả, điều quan trọng là khám phá ra nguyên nhân không có lời rủa sả nào vô cớ cả. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số nguồn gốc của sự rủa sả.”

04. Những Người Đại Diện Cho Chúa

lamthenao04 435x290 1

4. Những Người Đại Diện Cho Chúa - Tác giả: Derek Prince

   Chúng ta sẽ lấy một vài trường hợp. Thứ nhất là Giôsuê. Sau khi dân Ysơraên đã chiếm lấy thành Giêricô một cách lạ lùng, Giôsuê đã công bố một sự rủa trên bất cứ một người nào xây lại thành nầy. “Bấy giờ Giôsuê phát thề rằng: Phàm ai chối lệnh xây lại thành Giêricô nầy sẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giêhôva, đặt nền nó lại tất con trưởng nam mình phải chết, dựng cửa nó lại tất con út mình phải chết” (Giôsuê 6:26).

05. Những Người Có Thẩm Quyền

lamthenao05 435x290 1

5. Những Người Có Thẩm Quyền - Tác giả: Derek Prince

    Đây là một nguồn rủa sả khác rất quan trọng. Đức Chúa Trời đã đặt trật tự trong xã hội loài người để trong những hoàn cảnh nào đó, một người có thẩm quyền trên người khác hay nhiều người khác. Thí dụ rõ ràng nhất là người cha, theo lời Chúa là người có thẩm quyền trên cả gia đình của ông. Dù người ta có thích hay không thích, có chống lại điều đó hay không đều không quan trọng.

06. Tự Chuốc Lấy Cho Mình

lamthenao06 435x290 1

6. Tự Chuốc Lấy Cho Mình - Tác giả: Derek Prince

     Những sự rủa sả tự chuốc lấy cho mình là những điều mà người ta tự công bố cho chính họ. Điều nầy rất phổ biến. Chúng ta trở lại câu chuyện của Y-sác và Rêbêca. Bà Rêbêca lúc thuyết phục Giacốp để nhận lời chúc phước của cha là Y-sác, Giacốp là người thông minh, Ông nói: “Có lẽ cha sẽ rờ chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt thì con chuốc lấy cho mình sự rủa sả chớ chẳng phải sự chúc phước đâu”.

07. Từ Cái Ác

lamthenao07 435x290 1

7. Từ Cái Ác - Tác giả: Derek Prince

V. NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO SATAN  

Những thầy phù thủy, thầy pháp là những chuyên gia về sự rủa sả. Đó là nghề của họ là họ rất chuyên môn, họ biết cách làm việc đó. Ở tại Đông Phi châu, khi tôi phụ trách một trường Đại học đào tạo các giáo viên, một trong những sinh viên của tôi từ một vùng núi xa xôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện nầy.

08. Phước Lành Và Rủa Sả Đem Lại Gì

lamthenao08 435x290 1

8. Phước Lành Và Rủa Sả Đem Lại Gì - Tác giả: Derek Prince

   Để nghiên cứu từng chi tiết, thì một đoạn Kinh thánh cần lưu ý đặc biệt, đó là Phục truyền Luật Lệ ký đoạn 28. 14 câu đầu nói đến các phước lành và 54 câu còn lại nói đến sự rủa sả. Khi bạn đã đọc danh sách các sự rủa sả, bạn phải quyết định là bạn mong muốn một điều gì khác.

09. Làm Thế Nào

lamthenao09 435x290 1 9. Làm Thế Nào - Tác giả: Derek Prince

   Trước hết bạn phải hiểu rằng sự cung ứng đầy đủ đã được thực hiện qua sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi. Đó là con đường của Đức Chúa Trời đã cung ứng cho mọi nhu cầu của con người bao gồm cả điều nầy. “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta - vì có lời chép: Đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ - hầu cho phước lành ban cho Ápraham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho” (Galati 3:13-14).

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1422 guests and no members online

Your Language