Thắp Sáng Hy Vọng

C2.03. Cách Để Đi Theo Sự Dẫn Dắt - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 2.03. Cách Để Đi Theo Sự Dẫn Dắt Của Chúa

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Nếu bạn quyết định đi theo người Lãnh Đạo (Chúa Giê-su), thì Rô-ma 8:1 nói rằng, là tín hữu, chúng ta có thể “sống và bước đi không theo sự xui khiến của xác thịt, mà theo sự chỉ bảo của Thánh Linh.” Một trong những cách bạn có thể biết là bạn có đang đi theo xác thịt (kế hoạch riêng của bạn) thay vì Thánh Linh (kế hoạch của Chúa) là bạn không có bình an và đang tranh chiến.

C2.04. Chúa Ở Với Bạn - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 2.04. Chúa Ở Với Bạn Và Ngài Đang Dẫn Dắt Mọi Bước Đường

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Vì là một tín hữu, tốt là chúng ta nên biết chúng ta không bao giờ cô đơn. Hãy để tôi nói cách rõ hơn: Bạn không bao giờ cô đơn. Chúa không dẫn dắt bạn từ xa; Ngài đang sống trong lòng bạn và bước đi với bạn từng bước, dù bạn có trải qua chuyện gì đi chăng nữa.

C3.01. Nhận Ra Và Loại Bỏ - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 3.01. Nhận Ra Và Loại Bỏ Mọi Thái Độ “Không Thể”

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Năm 1981, một triệu phú tự tay gây dựng cơ nghiệp có tên Eugene Lang đã trở lại trường tiểu học nội thành mà ông đã học 50 trước đó. Ông đến đó để phát biểu trước các học sinh lớp sáu sắp tốt nghiệp, nhưng vị hiệu trưởng đã nói vói ông một điều trước khi ông lên sâu khấu và điều đó làm phiền ông.

C3.02. Phản Ứng Của Chúa - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 3.02. Phản Ứng Của Chúa Khi Bạn Nghĩ Không Thể

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Khi bạn bắt đầu đọc sách này, chắc bạn để ý tôi lấy tựa phần đầu này là “Hy Vọng Tiến Xa Hơn.” Đó là vì tôi được thuyết phục rằng Chúa muốn làm những điều lớn lao và tốt đẹp hơn trong cuộc đời bạn - Ngài muốn đem bạn lên cao hơn. Chúa muốn bạn kinh nghiệm vui mừng, bình an, thỏa lòng và hy vọng... ở mức độ cao hơn.

C3.03. Hãy Có Một Thái Độ Có - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 3.03. Hãy Có Một Thái Độ Có Thể

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Có lẽ bạn đã sống theo lối suy nghĩ Tôi không thể bởi vì đó là điều người ta đã dạy bạn. Có thể bạn đã nghe “Mày không thể làm” quá nhiều lần và bạn bắt đầu để trong lòng và cá nhân hóa lời nói đó, và trong một lúc nào đó trong đời ý nghĩ “Mày không thể” biến thành “Mình không thể.”

C3.04. Làm Điều Không Thể Làm - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 3.04. Làm Điều Không Thể Làm

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Nhờ Chúa giúp, chúng ta có thể làm điều tưởng chừng như không thể nếu chúng ta không sợ thử. Một trong số những người nổi tiếng nhất thế giới có thái độ “có thể” và họ đã làm những điều diệu kỳ. Đây là câu trích từ một vài người trong số họ. Đừng để tâm trí bạn trở thành một trở ngại khiến bạn không thể thực hiện trong cuộc đời. Hãy nghĩ lớn lao như Chúa nghĩ.

C4.01. Năng Lượng Hy Vọng - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 4.01. Năng Lượng Hy Vọng

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúng tôi luôn luôn nhớ đến anh chị em mỗi khi chúng tôi đến cùng Thượng Đế, Cha chúng ta, về những việc làm do đức tin và tình yêu thương của anh chị em đã chứng tỏ bằng việc làm. Chúng tôi cũng tạ ơn Ngài vì anh chị em luôn vững mạnh trong hy vọng nơi Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta. 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

C4.02. Hãy Xông Vào Cuộc Chiến - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 4.02. Hãy Xông Vào Cuộc Chiến, Đừng Chạy Trốn

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Khi chúng ta đọc sách Thi Thiên, một trong những điều đầu tiên bạn để ý đó là Đa-vít - một người đầy hy vọng và mong đợi. Bạn có thể nghe điều đó trong những lời ông viết. Đây chỉ là một vài ví dụ: Hỡi tất cả những ai đặt hy vọng nơi Chúa, hãy can đảm và vững chí! Thi Thiên 31:24

C4.03. Cơ Hội Hy Vọng - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 4.03. Cơ Hội Hy Vọng

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Bạn cũng có thể có cùng thái độ như Đa-vít. Bạn có thể dùng hy vọng đang được xây đắp trong lòng bạn khi bạn đọc cuốn sách này để khiến bạn tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, bước ra bởi đức tin và dạn dĩ làm những gì Chúa đã đặt trong lòng bạn để thực hiện. Chúa muốn làm những điều diệu kỳ trong cuộc đời bạn, nhưng Ngài sẽ không thực hiện nếu bạn vô vọng và thụ động.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1651 guests and no members online

Your Language