Thắp Sáng Hy Vọng

C4.04. Chúa Dùng Những Cái Bình - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 4.04. Chúa Dùng Những Cái Bình Tan Vỡ

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Có thể bạn đang đọc chương này và bạn đau đớn nhớ lại những lúc bạn đã thất bại khi cố thực hiện trong quá khứ. Có thể đã có những cơ hội khi mà bạn có quyết tâm, hứng khởi thực hiện các bước đi can đảm và biến nó thành sự thật, nhưng công việc lại không kết quả. Nếu đó là điều bạn đang cảm nhận, thì chắc chắn tôi có thể hiểu bạn xuất phát từ đâu.

C5.01. Tìm Hiểu Con Người Mới - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290Chương 5.01. Tìm Hiểu Con Người Mới Trong Bạn - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúng ta không phải che mặt vì chúng ta thấy vinh quang của Chúa và chúng ta được biến hóa trở nên giống như Ngài. Sự biến hóa ấy trong chúng ta càng mang vinh quang rực rỡ hơn nữa vì vinh quang đó đến từ Chúa là Thánh Linh. 2Cô-rinh-tô 3:18

C5.02. Hãy Rũ Bỏ Con Người Cũ - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C5.02. Hãy Rũ Bỏ Con Người Cũ - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Những gì đúng trong cuộc đời Phao-lô cũng đúng trong cuộc đời bạn. Bạn cũng là một tạo vật mới (do được tái sinh và có bản chất mới trong Chúa Giê-su) và bạn cũng có thể kinh nghiệm “mọi sự đều trở nên mới.” Bạn không còn là người của trước đây nữa. Chúa đã làm rất nhiều việc trong cuộc đời bạn - Ngài đã thay đổi bạn.

C5.03. Con Người Mới Của Bạn - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C5.03. Con Người Mới Của Bạn Có Một Cơ Nghiệp - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Khi bạn trở thành một tín hữu, bạn bước vào một gia đình mới - gia đình của Chúa. Bây giờ bạn có anh chị em trong Chúa, là những người biết những gì bạn trải qua và khích lệ bạn liên tục, và bạn có Cha thiên thượng, Đấng không bao giờ bỏ bạn. Một trong những phước hạnh bạn nhận từ Cha thiên thượng là một cơ nghiệp.

C5.04. Có Những Mong Đợi Mới - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C5.04. Có Những Mong Đợi Mới Hơn Và Lớn Hơn - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúng ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách nói về những mong đợi. Và khi chúng ta kết thúc chương này và phần thứ nhất này, tôi muốn khích lệ bạn hãy bắt đầu nâng lòng mong đợi lên. Hãy có hy vọng tiến xa hơn! Càng hy vọng thì bạn càng dễ sống bởi đức tin. Tôi cầu nguyện Chúa gây dựng đức tin của bạn qua năm chương đầu tiên này - đó là lý do tôi nghĩ này là lúc hãy mong đợi nhiều hơn từ Chúa. Ngài yêu thương bạn rất nhiều và muốn ban phước dư dật cho đời sống bạn (xem Ê-phê-sô 3:20).

C6.01. Nhìn Lên - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C6.01. Nhìn Lên - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Tôi ngước trông lên đồi, ơn cứu giúp tôi đến từ đâu? Ơn cứu giúp tôi đến từ Chúa, Đấng tạo nên trời đất. Thi Thiên 121: 1–2

Hy vọng là thứ chắp cánh cho tâm hồn, là bài ca không lời ngân lên không dứt. —Emily Dickinson

PHẦN II Hy Vọng Khi Bị Tổn Thương - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290PHẦN II

Chương 06 Hy Vọng Khi Bị Tổn Thương - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúng ta có hy vọng này như một cái neo vững chắc cho linh hồn . . . 'Chúng ta giữ điều trông-cậy nầy như cái neo của linh-hồn, vững-vàng bền-chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế-lễ thượng-phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc. ' Hê-bơ-rơ 6:19-20 https://my.bible.com/bible/193/HEB.6.19-20Hê-bơ-rơ 6:19

Lúc nào chúng ta cũng cần hy vọng, nhưng đặc biệt là khi chúng ta bị tổn thương. Hy vọng dường như khó tìm được mỗi khi chúng ta rơi vào khó khăn hay gặp đau đớn gì đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là đừng có dùng những lời này “Tôi sẽ trải qua những lúc khó khăn” để bào chữa cho việc đâm ra nản lòng, thất vọng và chán nản.

C6.02. Không Gì Thế Chỗ Của Chúa Được - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C6.02. Không Gì Thế Chỗ Của Chúa Được - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Khi bạn trải qua điều gì đó và không biết chắc phải làm gì, phải đi đâu, hay phải ngửa trông nơi nào...thì hãy nhìn lên. Chúng ta thường ngửa trông con người hay sự việc trong những lúc bất ổn, và điều này dễ hiểu thôi nhưng thường là không mang lại kết quả nào.

C6.03. Ngửa Trông Bạn Bè - Joyce Meyer

JoyceMeyerThapSang435x290C6.03. Ngửa Trông Bạn Bè - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Có bạn bè để có thể nói chuyện và tin cậy khi bạn tổn thương thì thật tuyệt vời, đặc biệt là những người bạn tin Chúa, là người có thể cầu nguyện với bạn và khích lệ bạn. Tuy nhiên, bạn bè không có mọi câu trả lời. Dù họ có ý định tốt, nhưng họ có thể dẫn bạn đi trật hướng nếu lời khuyên của họ không hợp với Lời Chúa.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1819 guests and no members online

Your Language