50Philip

Thư của Phao-lô gửi cho người Phi-líp
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Sự trải nghiệm của cơ đốc nhân
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 60 năm sau Công Nguyên

Thư gửi cho Philíp là một trong những bức thư của Phaolô từ trong tù gửi ra, thư này có thể được viết tại Rôma. Tại Philíp là nơi mà sứ đồ đã thăm viếng trên chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của ông (Công vụ 16:12), thì Ly-di và người đề lao ở Philíp cùng với gia đình ông đã tin Chúa Giê-xu (Công vụ 16:14-34). Sau một vài năm thì Hội Thánh đã được gây dựng tốt, như chúng ta nhận thấy ở cách xưng hô bao gồm những trưởng lão và các chấp sự (1:1).
Lý do lá thư này có là vì sự xác nhận một sự gửi tiền đã nhận được, là số tiền của Hội Thánh người Philíp đã đưa đến cho sứ đồ, gửi qua Ép-ba-phô-đích là một thành viên của Hội Thánh này (4:10-18). Ðây là một bức thư đầy tình cảm gửi đến một nhóm  cơ đốc nhân, là những người đặc biệt đứng gần với tấm lòng của sứ đồ Phaolô (II Côrinhtô 8:1-6). Ðiều  này không liên quan đến sự nói về giáo lý lầm lạc.
Câu chìa khóa  là *Ðấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là ích lợi cho tôi* (1:21). Phaolô là một người tù của Nê-rô, nhưng bức thư nói về sự chiến thắng, những chữ *sự vui mừng* và *vui* rất hay xuất hiện (1:4+18+25+26; 2:2+28; 3:1; 4:1+4+10). Sự trải nghiệm thật của người cơ đốc là sự hành động của sự sống, của tính cách và tinh thần của Ðấng Christ, là Ðấng sống trong chúng ta (1:6+11; 2:5-13), cho dù hoàn cảnh chúng ta luôn thể nào.
Tột đỉnh của thư Philíp là những câu ở 2:5-11, trong đó đưa cho chúng ta thấy sự mô tả vinh hiển và sâu đậm của sự hạ mình và được nâng cao Chúa chúng ta là Giê-xu Christ.

Bức thư có thể được chia ra như sau:

    Sự mở đầu 1.1-7

    I. Ðấng Christ, là sự sống của những cơ đốc nhân: sự vui mừng trong sự chịu khổ 1:8-30

    II. Ðấng Christ, là tấm gương của những cơ đốc: sự vui mừng trong sự phục vụ hạ mình 2.1-30

    III. Ðấng Christ, là kết qủa của đức tin, của nhu cầu và của sự trông đợi của những cơ đốc nhân 3:1-21

    IV. Ðấng Christ, là sức mạnh của cơ đốc nhân: sự vui mừng trong sự sợ hãi 4:1-19

    Kết thúc: 4:20-23


Pin it

Bình luận  

# Quang Harvest 23:23 29-09-2016
Thư của Phao-lô gửi cho người Phi-líp
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Sự trải nghiệm của cơ đốc nhân
Thời Gian Ghi Chép:            ca. 60 năm sau Công Nguyên

Thư gửi cho Philíp là một trong những bức thư của Phaolô từ trong tù gửi ra, thư này có thể được viết tại Rôma. Tại Philíp là nơi mà sứ đồ đã thăm viếng trên chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của ông (Công vụ 16:12), thì Ly-di và người đề lao ở Philíp cùng với gia đình ông đã tin Chúa Giê-xu (Công vụ 16:14-34). Sau một vài năm thì Hội Thánh đã được gây dựng tốt, như chúng ta nhận thấy ở cách xưng hô bao gồm những trưởng lão và các chấp sự (1:1).
Lý do lá thư này có là vì sự xác nhận một sự gửi tiền đã nhận được, là số tiền của Hội Thánh người Philíp đã đưa đến cho sứ đồ, gửi qua Ép-ba-phô-đích là một thành viên của Hội Thánh này (4:10-18). Ðây là một bức thư đầy tình cảm gửi đến một nhóm  cơ đốc nhân, là những người đặc biệt đứng gần với tấm lòng của sứ đồ Phaolô (II Côrinhtô 8:1-6). Ðiều  này không liên quan đến sự nói về giáo lý lầm lạc.
Câu chìa khóa  là *Ðấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là ích lợi cho tôi* (1:21). Phaolô là một người tù của Nê-rô, nhưng bức thư nói về sự chiến thắng, những chữ *sự vui mừng* và *vui* rất hay xuất hiện (1:4+18+25+26; 2:2+28; 3:1; 4:1+4+10). Sự trải nghiệm thật của người cơ đốc là sự hành động của sự sống, của tính cách và tinh thần của Ðấng Christ, là Ðấng sống trong chúng ta (1:6+11; 2:5-13), cho dù hoàn cảnh chúng ta luôn thể nào.
Tột đỉnh của thư Philíp là những câu ở 2:5-11, trong đó đưa cho chúng ta thấy sự mô tả vinh hiển và sâu đậm của sự hạ mình và được nâng cao Chúa chúng ta là Giê-xu Christ.

Bức thư có thể được chia ra như sau:
  • Sự mở đầu 1.1-7

  • I. Ðấng Christ, là sự sống của những cơ đốc nhân: sự vui mừng trong sự chịu khổ 1:8-30

  • II. Ðấng Christ, là tấm gương của những cơ đốc: sự vui mừng trong sự phục vụ hạ mình 2.1-30

  • III. Ðấng Christ, là kết qủa của đức tin, của nhu cầu và của sự trông đợi của những cơ đốc nhân 3:1-21

  • IV. Ðấng Christ, là sức mạnh của cơ đốc nhân: sự vui mừng trong sự sợ hãi 4:1-19

  • Kết thúc: 4:20-23
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

14782868
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
1351
35724
93901
192706
694629
13107817
14782868

27-02-2020 00:37:08

Đang Trực Tuyến

Đang có 1012 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.