Phi-líp

50Philip1280x800

Thư của Phao-lô gửi cho người Phi-líp
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Sự trải nghiệm của cơ đốc nhân
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 60 năm sau Công Nguyên

Thư gửi cho Philíp là một trong những bức thư của Phaolô từ trong tù gửi ra, thư này có thể được viết tại Rôma. Tại Philíp là nơi mà sứ đồ đã thăm viếng trên chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của ông (Công vụ 16:12), thì Ly-di và người đề lao ở Philíp cùng với gia đình ông đã tin Chúa Giê-xu (Công vụ 16:14-34). Sau một vài năm thì Hội Thánh đã được gây dựng tốt, như chúng ta nhận thấy ở cách xưng hô bao gồm những trưởng lão và các chấp sự (1:1).
Lý do lá thư này có là vì sự xác nhận một sự gửi tiền đã nhận được, là số tiền của Hội Thánh người Philíp đã đưa đến cho sứ đồ, gửi qua Ép-ba-phô-đích là một thành viên của Hội Thánh này (4:10-18). Ðây là một bức thư đầy tình cảm gửi đến một nhóm  cơ đốc nhân, là những người đặc biệt đứng gần với tấm lòng của sứ đồ Phaolô (II Côrinhtô 8:1-6). Ðiều  này không liên quan đến sự nói về giáo lý lầm lạc.
Câu chìa khóa  là *Ðấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là ích lợi cho tôi* (1:21). Phaolô là một người tù của Nê-rô, nhưng bức thư nói về sự chiến thắng, những chữ *sự vui mừng* và *vui* rất hay xuất hiện (1:4+18+25+26; 2:2+28; 3:1; 4:1+4+10). Sự trải nghiệm thật của người cơ đốc là sự hành động của sự sống, của tính cách và tinh thần của Ðấng Christ, là Ðấng sống trong chúng ta (1:6+11; 2:5-13), cho dù hoàn cảnh chúng ta luôn thể nào.
Tột đỉnh của thư Philíp là những câu ở 2:5-11, trong đó đưa cho chúng ta thấy sự mô tả vinh hiển và sâu đậm của sự hạ mình và được nâng cao Chúa chúng ta là Giê-xu Christ.

Bức thư có thể được chia ra như sau:

    Sự mở đầu 1.1-7

    I. Ðấng Christ, là sự sống của những cơ đốc nhân: sự vui mừng trong sự chịu khổ 1:8-30

    II. Ðấng Christ, là tấm gương của những cơ đốc: sự vui mừng trong sự phục vụ hạ mình 2.1-30

    III. Ðấng Christ, là kết qủa của đức tin, của nhu cầu và của sự trông đợi của những cơ đốc nhân 3:1-21

    IV. Ðấng Christ, là sức mạnh của cơ đốc nhân: sự vui mừng trong sự sợ hãi 4:1-19

    Kết thúc: 4:20-23

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2301 guests and no members online

Your Language