49Epheso

Thư của Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Hội Thánh, thân thể Ðấng Christ
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 60 năm sau Công Nguyên

Bức thư viết cho Ê-phê-sô có thể đã được viết tại Rôma, là bức thư đầu tiên của Phaolô từ trong trại giam (Công vụ 20-27; xem Công vụ 28:30, lời chú thích), và được mang gửi đến bởi Ti-chi-cơ cùng với thư Cô-lô-se và thư Phi-lê-môn. Sự quay trở về với Philêmôn của Ô-nê-sim có thể là lý do mà hai bức thư lớn được mang đi. Thư Êphêsô là thư không nói về riêng ai nhất của Phaolô. Quả thật những chữ *những người thánh ở Êphêsô* không có trong thư viết bằng tay tốt nhất. Trong Côlôse 4:16 có nói đến một bức thư gửi đến Lao-đi-xê. Người ta phỏng đoán rằng lá thư được gọi là thư Êphêsô chính là bức thư mà gửi đến Lao-đi-xê. Có thể lá thư này được gửi đến Êphêsô và Lao-đi-xê, mà không có nhằm gửi đến một Hội Thánh đặc biệt nào. Vì vậy bức thư được gửi cho tất cả mọi người chung chung *Những người thánh và những người tin Chúa Giê-xu*.
Giáo lý của bức thư đã xác nhận cách nhìn này. Nó chứa đựng lẽ thật tối cao về Hội Thánh, nhưng bức thư không nói gì về những nghi thức tôn giáo. Hội Thánh mà được nói đến ở đây, là Hội Thánh thật sự * là thân thể của Ngài*, không phải là Hội Thánh địa phương giống như ở Phi-líp, ở Côrinhtô v.v.. Nội dung của bức thư này chứa đựng 3 phương châm của lẽ thật: 1. địa vị người cơ đốc nhân đã được là bởi ân điển, 2. Lẽ thật về thân thể Ðấng Christ và 3. Một đời sống, là đời sống đang hài hoà với địa vị này của người cơ đốc nhân.
Có một sự liên kết thuộc linh rất gần gũi giữa thư Êphêsô và sách Giô-suê. *Nước trời* trong địa vị của người cơ đốc giống như Ca-na-an trong sự trải nghiệm của dân Ysơraên. Trong hai sách chúng ta đều thấy *sự chiến trận, nhiều lúc thất bại, nhưng cũng có sự đắc thắng, sự an nghỉ và sự chiếm hữu (Giô-suê 21:43-45; Êphêsô 1:3; 3: 14-19: 6:16). Một sự mặc khải trọn vẹn đến như thể nào, thì con số 7 đã biểu thị cho phần cấu tạo của thư Êphêsô.

Thư này có thể được chia ra như sau:

    Sự mở đầu 1:1-2

    I. Ðịa vị của người cơ đốc trong ân điển 1:3 - 3:21

    II. Sự biến đổi và sự phục vụ của người cơ đốc 4:1 - 5:17

    III. Sự biến đổi và sự chiến trận của những người cơ đốc đã được đổ đầy Ðức Thánh Linh 5:18 - 6:20

    Kết thúc: 6:21-24


Pin it

Bình luận  

# Quang Harvest 24:23 29-09-2016
Thư của Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Hội Thánh, thân thể Ðấng Christ
Thời Gian Ghi Chép:            ca. 60 năm sau Công Nguyên

Bức thư viết cho Ê-phê-sô có thể đã được viết tại Rôma, là bức thư đầu tiên của Phaolô từ trong trại giam (Công vụ 20-27; xem Công vụ 28:30, lời chú thích), và được mang gửi đến bởi Ti-chi-cơ cùng với thư Cô-lô-se và thư Phi-lê-môn. Sự quay trở về với Philêmôn của Ô-nê-sim có thể là lý do mà hai bức thư lớn được mang đi. Thư Êphêsô là thư không nói về riêng ai nhất của Phaolô. Quả thật những chữ *những người thánh ở Êphêsô* không có trong thư viết bằng tay tốt nhất. Trong Côlôse 4:16 có nói đến một bức thư gửi đến Lao-đi-xê. Người ta phỏng đoán rằng lá thư được gọi là thư Êphêsô chính là bức thư mà gửi đến Lao-đi-xê. Có thể lá thư này được gửi đến Êphêsô và Lao-đi-xê, mà không có nhằm gửi đến một Hội Thánh đặc biệt nào. Vì vậy bức thư được gửi cho tất cả mọi người chung chung *Những người thánh và những người tin Chúa Giê-xu*.
Giáo lý của bức thư đã xác nhận cách nhìn này. Nó chứa đựng lẽ thật tối cao về Hội Thánh, nhưng bức thư không nói gì về những nghi thức tôn giáo. Hội Thánh mà được nói đến ở đây, là Hội Thánh thật sự * là thân thể của Ngài*, không phải là Hội Thánh địa phương giống như ở Phi-líp, ở Côrinhtô v.v.. Nội dung của bức thư này chứa đựng 3 phương châm của lẽ thật: 1. địa vị người cơ đốc nhân đã được là bởi ân điển, 2. Lẽ thật về thân thể Ðấng Christ và 3. Một đời sống, là đời sống đang hài hoà với địa vị này của người cơ đốc nhân. 
Có một sự liên kết thuộc linh rất gần gũi giữa thư Êphêsô và sách Giô-suê. *Nước trời* trong địa vị của người cơ đốc giống như Ca-na-an trong sự trải nghiệm của dân Ysơraên. Trong hai sách chúng ta đều thấy *sự chiến trận, nhiều lúc thất bại, nhưng cũng có sự đắc thắng, sự an nghỉ và sự chiếm hữu (Giô-suê 21:43-45; Êphêsô 1:3; 3: 14-19: 6:16). Một sự mặc khải trọn vẹn đến như thể nào, thì con số 7 đã biểu thị cho phần cấu tạo của thư Êphêsô.

Thư này có thể được chia ra như sau:
  • Sự mở đầu 1:1-2

  • I. Ðịa vị của người cơ đốc trong ân điển 1:3 - 3:21

  • II. Sự biến đổi và sự phục vụ của người cơ đốc 4:1 - 5:17

  • III. Sự biến đổi và sự chiến trận của những người cơ đốc đã được đổ đầy Ðức Thánh Linh 5:18 - 6:20

  • Kết thúc: 6:21-24
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

15782120
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
21727
24717
180956
276714
909800
13903293
15782120

29-03-2020 20:37:11

Đang Trực Tuyến

Đang có 1436 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.