Amazing Audio Player ID 48 (Ga-La-Ti)

48Galati

Thư của Phao-lô gửi cho người Ga-la-ti
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Sự cứu rỗi bởi ân điển
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 50/51 hoặc Khoảng 54-57 năm sau Công Nguyên

Thư gửi cho Galati là nhắm đến một số Hội Thánh tại Galati, là thành đã nằm ở giữa biển Á-châu ngày nay. Người dân gốc chính là Phi-ri-gi đã sống với một tôn giáo là sự tôn thờ thiên nhiên. Có rất nhiều người Giu-đa đã sống trong thành này. Người Galati đã được biết đến về tính cách hung hăng và không kiên định của họ, và cùng sự hay thiên về những điều mới và hiếm có. Phaolô đã thăm viếng Galati trong chuyến đi truyền giáo đầu của ông (Công Vụ 13:51; 14:8+20 Y-cô-ni, Lít-trơ, Ðẹt-bơ nằm ở phía nam của Galati), cùng cả trong chuyến đi truyền giáo thứ ba (Công vụ 18:23), mặc dù trong đây không có thuật lại công việc của ông trong sự lập dựng Hội Thánh này. Trong chuyến truyền giáo lần thứ hai sứ đồ Phaolô đã bởi Ðức Thánh Linh ngăn cấm truyền Tin Lành ở đó (Công vụ 16:6).
Khi Phaolô viết thư này thì những Hội Thánh ở Galati đã bị đe dọa từ hai nguy cơ: nó liên quan đến sự thánh sạch của giáo lý và sự thánh sạch đời sống. Có một số người đã lẻn vào, họ muốn đổi ngược Tin Lành của Ðấng Christ (1:7; 5:10). Họ khẳng định rằng việc làm cũng là cần thiết để được cứu rỗi, mặc dù họ cũng công nhận rằng sự cứu rỗi đến bởi Ðấng Christ. Nguy cơ của đạo Giu-đa nghĩa là sự lầm lạc của luật pháp đã ảnh hưởng người Galati (1:6; 3:1), vì thế họ đã quay trở lại dưới ách nô lệ của luật pháp và muốn xem xét ngày, tháng, năm, thời gian v.v.. theo cách luật pháp (4:10). Phaolô đã chứng minh lại tất cả bằng chứng với cách mạnh mẽ, là cách dẫn dắt khôn ngoan qua sự hỗn hợp luật pháp với đức tin, ông đã nói rõ về Ápraham, là người được xưng công bình chỉ bằng đức tin trước 430 năm luật pháp Môi-se được ban ra. Phaolô cũng đi vào cả sự lầm lạc có liên quan là một người tin Chúa được trưởng thành trong tâm linh qua sự gìn giữ luật pháp: Ông đã dẫn dắt về lẽ thật quyền năng thánh khiết của Ðức Thánh Linh và về một đời sống giàu có, là đời sống được ban cho nếu như những kẻ tin có Ðức Thánh Linh ở trong và cai trị.

Thư này có thể được chia ra như sau:

    Sự bắt đầu 1:1-5

    I. Lý do của bức thư: Sự xa rời của người Galati khỏi Tin Lành thật 1:6-9

    II. Phaolô biện luận cho chức vụ là sứ đồ của ông 1:10 - 2:21

    III. Sự cứu rỗi chỉ xảy ra bởi qua đức tin, hoàn toàn không liên quan đến luật pháp 3:1-24

    IV. Sự cai trị trên đời sống của cơ đốc nhân xảy ra bởi ân điển và không phải bởi luật pháp 3:25 - 5:1

    V. Dấu hiệu của đời sống một người tin Chúa, mà được xưng công bình chỉ qua đức tin 5:2-26

    VI. Kết quả của cuộc sống mới trong Chúa Giê-xu Christ 6:1-16

    Kết thúc: 6:17-18

 


Bình luận  

# Quang Harvest 26:23 29-09-2016
Thư của Phao-lô gửi cho người Ga-la-ti
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Sự cứu rỗi bởi ân điển
Thời Gian Ghi Chép:            ca. 50/51 hoặc ca. 54-57 năm sau Công Nguyên

Thư gửi cho Galati là nhắm đến một số Hội Thánh tại Galati, là thành đã nằm ở giữa biển Á-châu ngày nay. Người dân gốc chính là Phi-ri-gi đã sống với một tôn giáo là sự tôn thờ thiên nhiên. Có rất nhiều người Giu-đa đã sống trong thành này. Người Galati đã được biết đến về tính cách hung hăng và không kiên định của họ, và cùng sự hay thiên về những điều mới và hiếm có. Phaolô đã thăm viếng Galati trong chuyến đi truyền giáo đầu của ông (Công Vụ 13:51; 14:8+20 Y-cô-ni, Lít-trơ, Ðẹt-bơ nằm ở phía nam của Galati), cùng cả trong chuyến đi truyền giáo thứ ba (Công vụ 18:23), mặc dù trong đây không có thuật lại công việc của ông trong sự lập dựng Hội Thánh này. Trong chuyến truyền giáo lần thứ hai sứ đồ Phaolô đã bởi Ðức Thánh Linh ngăn cấm truyền Tin Lành ở đó (Công vụ 16:6).
Khi Phaolô viết thư này thì những Hội Thánh ở Galati đã bị đe dọa từ hai nguy cơ: nó liên quan đến sự thánh sạch của giáo lý và sự thánh sạch đời sống. Có một số người đã lẻn vào, họ muốn đổi ngược Tin Lành của Ðấng Christ (1:7; 5:10). Họ khẳng định rằng việc làm cũng là cần thiết để được cứu rỗi, mặc dù họ cũng công nhận rằng sự cứu rỗi đến bởi Ðấng Christ. Nguy cơ của đạo Giu-đa nghĩa là sự lầm lạc của luật pháp đã ảnh hưởng người Galati (1:6; 3:1), vì thế họ đã quay trở lại dưới ách nô lệ của luật pháp và muốn xem xét ngày, tháng, năm, thời gian v.v.. theo cách luật pháp (4:10). Phaolô đã chứng minh lại tất cả bằng chứng với cách mạnh mẽ, là cách dẫn dắt khôn ngoan qua sự hỗn hợp luật pháp với đức tin, ông đã nói rõ về Ápraham, là người được xưng công bình chỉ bằng đức tin trước 430 năm luật pháp Môi-se được ban ra. Phaolô cũng đi vào cả sự lầm lạc có liên quan là một người tin Chúa được trưởng thành trong tâm linh qua sự gìn giữ luật pháp: Ông đã dẫn dắt về lẽ thật quyền năng thánh khiết của Ðức Thánh Linh và về một đời sống giàu có, là đời sống được ban cho nếu như những kẻ tin có Ðức Thánh Linh ở trong và cai trị.

Thư này có thể được chia ra như sau:
  • Sự bắt đầu 1:1-5

  • I. Lý do của bức thư: Sự xa rời của người Galati khỏi Tin Lành thật 1:6-9

  • II. Phaolô biện luận cho chức vụ là sứ đồ của ông 1:10 - 2:21

  • III. Sự cứu rỗi chỉ xảy ra bởi qua đức tin, hoàn toàn không liên quan đến luật pháp 3:1-24

  • IV. Sự cai trị trên đời sống của cơ đốc nhân xảy ra bởi ân điển và không phải bởi luật pháp 3:25 - 5:1

  • V. Dấu hiệu của đời sống một người tin Chúa, mà được xưng công bình chỉ qua đức tin 5:2-26

  • VI. Kết quả của cuộc sống mới trong Chúa Giê-xu Christ 6:1-16

  • Kết thúc: 6:17-18
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

15892777
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
12222
25160
106247
185366
58806
14688770
15892777

03-04-2020 12:45:36

Đang Trực Tuyến

Đang có 599 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.