47 2Corinhto

Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Uy quyền của Phao-lô
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 57 năm sau Công Nguyên

Thư thứ hai gửi đến Côrinhtô đã được viết trong vòng một năm sau bức thư thứ nhất. Gánh nặng của Phaolô thật lớn; vì ngoài ra những vấn đề mà sứ đồ Phaolô đã liên quan đến trong bức thư đầu, còn có một làn sóng của sự nghi ngờ từ trong Hội Thánh đi ra chống lại chính Phaolô. Một số người đã nói ông là người không ngay thẳng; một số người khác đặt câu hỏi nghi ngờ về uy quyền sứ đồ của ông. Vì vậy ở đây Phaolô phải biện hộ cho uy quyền của ông và đưa ra cho Hội Thánh sự chứng minh đắc thắng của sự ngay thẳng của ông trong sự hầu việc Chúa. Nên lá thư này rất là cá nhân và cũng là một tiểu sử về cuộc đời.
Chúng ta có một sưu tập khác thường của những từ ngữ, là những từ nhấn mạnh về sự chịu khổ của tâm hồn, tấm lòng và thân thể. *sự thử thách, sự sợ hãi, sự đánh đập, sự khốn khổ, sự kiêng ăn, sự chiến đấu, sự khó nhọc, sự nguy hiểm, sự bắt bớ, sự buồn rầu, sự trần truồng, sự chịu khổ, nước mắt, sự bối rối, sự mòn mỏi và sự yếu đuối*. Cùng lúc chúng ta tìm thấy những chữ *sự an ủi* và *được an ủi* trong bức thư này nhiều hơn trong những thư khác của Phaolô; Cả những chữ như *sự vui mừng*, *vui* và *sự chiến thắng* xuất hiện nhiều. Với sự tận hiến nào và sự sẵn sàng chịu khổ nào của sứ đồ để phục vụ cho Ðức Chúa Trời và cho Hội Thánh tương lai, thì điều này được chép rõ ràng trong đoạn 10 và 11.

Thư này có thể được chia ra như sau:

    Sự mở đầu 1:1-11

    I. Nguyên tắc của hành động trong chức vụ của Phaolô 1:12 - 7:16

    II. Về sự quyên góp cho những người nghèo ở Giêrusalem 8:1-9:15

    III. Phaolô biện hộ cho uy quyền sứ đồ của mình 10:1 - 13:10

    Kết Thúc 13:11-14


Bình luận  

# Quang Harvest 26:23 29-09-2016
Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Uy quyền của Phao-lô
Thời Gian Ghi Chép:            ca. 57 năm sau Công Nguyên

Thư thứ hai gửi đến Côrinhtô đã được viết trong vòng một năm sau bức thư thứ nhất. Gánh nặng của Phaolô thật lớn; vì ngoài ra những vấn đề mà sứ đồ Phaolô đã liên quan đến trong bức thư đầu, còn có một làn sóng của sự nghi ngờ từ trong Hội Thánh đi ra chống lại chính Phaolô. Một số người đã nói ông là người không ngay thẳng; một số người khác đặt câu hỏi nghi ngờ về uy quyền sứ đồ của ông. Vì vậy ở đây Phaolô phải biện hộ cho uy quyền của ông và đưa ra cho Hội Thánh sự chứng minh đắc thắng của sự ngay thẳng của ông trong sự hầu việc Chúa. Nên lá thư này rất là cá nhân và cũng là một tiểu sử về cuộc đời.
Chúng ta có một sưu tập khác thường của những từ ngữ, là những từ nhấn mạnh về sự chịu khổ của tâm hồn, tấm lòng và thân thể. *sự thử thách, sự sợ hãi, sự đánh đập, sự khốn khổ, sự kiêng ăn, sự chiến đấu, sự khó nhọc, sự nguy hiểm, sự bắt bớ, sự buồn rầu, sự trần truồng, sự chịu khổ, nước mắt, sự bối rối, sự mòn mỏi và sự yếu đuối*. Cùng lúc chúng ta tìm thấy những chữ *sự an ủi* và *được an ủi* trong bức thư này nhiều hơn trong những thư khác của Phaolô; Cả những chữ như *sự vui mừng*, *vui* và *sự chiến thắng* xuất hiện nhiều. Với sự tận hiến nào và sự sẵn sàng chịu khổ nào của sứ đồ để phục vụ cho Ðức Chúa Trời và cho Hội Thánh tương lai, thì điều này được chép rõ ràng trong đoạn 10 và 11.

Thư này có thể được chia ra như sau:
  • Sự mở đầu 1:1-11

  • I. Nguyên tắc của hành động trong chức vụ của Phaolô 1:12 - 7:16

  • II. Về sự quyên góp cho những người nghèo ở Giêrusalem 8:1-9:15

  • III. Phaolô biện hộ cho uy quyền sứ đồ của mình 10:1 - 13:10

  • Kết Thúc 13:11-14
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

16107309
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
76814
26774
153009
167770
273338
14688770
16107309

09-04-2020 21:22:14

Đang Trực Tuyến

Đang có 1799 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.