Tin Lành Theo Lu-ca

42Luca1280x800

Sách Tin Lành Lu-ca
Tác Giả:                                  Lu-ca
Ðề Tài:                                    Ðấng Christ là Con Người
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 60 năm sau Công Nguyên

Lu-ca là người viết sách Tin Lành thứ ba và sách Công vụ các Sứ Ðồ, có tiếng là *thầy thuốc rất yêu dấu* (Côlôse 4:14). Ông là một người theo hầu và bạn đồng nghiệp của Phaolô (Philêmôn 24). Hãy so sánh với sự giới thiệu đầu sách của Công Vụ các Sứ Ðồ.

Quyển sách này được đặc biệt viết cho người Hy Lạp. Sách nhấn mạnh sự trọn vẹn của Ðấng Christ là Con Người, là Ðấng được coi là Con Trai của loài người, một nhân vật con người thiêng liêng, mà gia phổ của Ngài bắt đầu từ Ađam. Sự thuật lại của Lu-ca về sự sinh ra và thời thơ ấu của Chúa muốn chỉ dẫn đặc biệt về người mẹ đồng trinh của Chúa Giêxu. Chỉ mình ông đã thuật lại về thời thanh thiếu niên của Ðấng Christ và bày tỏ về đời sống cầu nguyện của Ngài nhiều hơn những người chứng kiến khác. Những chuyện ngụ ngôn trong sách Tin Lành này bày tỏ sự lo âu của Ðấng Christ đối với những con người hư mất. Trong những sự thuật lại về phép lạ nào đó cho thấy một sự quan sát thành thạo của một người thầy thuốc.
Sách Tin Lành Lu-ca cho thấy đặc biệt là một tin lành của sự nhân từ. Sách bày tỏ sự cảm thông của Chúa chúng ta cho tất cả những con người có tấm lòng tan vỡ, những con người bị bệnh tật, bị khinh hèn và mang những đau khổ. Sách cũng nhấn mạnh sự phục vụ của những người phụ nữ cho Ðấng Christ. Vì Tin Lành này bày tỏ Con Trai loài người, nên nó cũng đặc biệt nhấn mạnh sự Cứu Rỗi ảnh hưởng cả thế giới. Chỉ có Lu-ca đã thuật lại câu chuyện ngụ ngôn về con chiên đi lạc mất, về đồng xu bị đánh mất và về người con trai hoang đàng (15:3-32), cùng cả sự sai phái 70 môn đồ (10:1-24).

Sách Tin Lành Lu-ca có thể được chia ra như sau:

    I. Sự giới thiệu 1:1-4

    II. Sự sinh ra, Báp têm, Gia phổ và sự cám rỗ Ðấng Christ 1:5 - 4:13

    III. Sự phục vụ công khai của Con Trai loài người cho đến sự diễu hành đắc thắng 4:14-19:27

    IV. Sự chịu khổ của Ðấng Christ và sự chết Ngài 19:28-23:56

    V. Sự sống lại của Ðấng Christ, mạng lệnh đến với những môn đồ và sự thăng thiên 24.1-53

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1179 guests and no members online

Your Language