43Giang

Sách Tin Lành Giăng
Tác Giả:                                  Giăng
Ðề Tài:                                    Ðấng Christ trong sự thiêng liêng của Ngài
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 85-90 năm sau Công Nguyên

Giăng là người viết sách Tin Lành này, ông là con trai của Xê-bê-đê và là một trong mười hai môn đồ. Ông và em của mình Gia-cơ cùng với Phi-ê-rơ thuộc về vòng trong của những môn đồ, một đám người nhỏ mà đã ở sát gần Ðấng Christ trong những sự kiện đặc biệt như là lúc sự hóa hình của Chúa Giê-xu và trong sự chiến đấu với sự chết ở Ghết-sê-ma-nê. Tại thập tự giá Chúa chúng ta đã giao mẹ của Ngài cho môn đồ Giăng. Giăng đã xuất hiện với Phi-ê-rơ ở phần đầu của sách Công Vụ Các Sứ Ðồ, ông được Phao-lô gọi là một trong ba *cột trụ* của Hội Thánh (Gal 2:9). Những sách khác của ông là những bức thư có mang tên ông và sách Khải Huyền.

Lý do sự ghi chép của sách Tin Lành thứ tư này là như Giăng đã giải thích rõ ràng: *để cho các ngươi tin Chúa Giê-xu là Ðấng Christ, là Con của Ðức Chúa Trời và để các ngươi được sự sống qua đức tin trong danh của Ngài (20.31). Vì thế ông chỉ dẫn Ðấng Christ là con của Ðức Chúa Trời (1:34+49; v.v.), là Ðấng được Ðức Chúa Trời sai đến (3:2; 6:46; v.v.) và là Ðấng luôn nói sứ điệp mà Ðức Chúa Trời đã ban cho Ngài (3:34; 7:16+17;v.v.). Trong sự hòa hợp với mục đích của sách Tin Lành này thì những chữ *tin* và *sự sống* và tên gọi *con trai* và *con trai của Ðức Chúa Trời* được sử dụng nhiều hơn là trong những sách tin lành sơ lược. Những chữ có tính cách khác của Giăng là *thật*, *lẽ thật*, *tình yêu*, *sự làm chứng* và *thế gian* (hy lạp: kosmos). Một mình Giăng đã đưa ra những câu nói lớn của Ðấng Christ *Ta là. . . (6:35; 8:12; 10:7+11; 11:25; 14:6; 15:1). Ông cũng viết lại những lời của Ðấng Christ, những lời mà được mở đầu bằng chữ nghiêm trang *qủa thật, qủa thật* (1:51; 5:19+24+25; v.v.). Và cũng chỉ Giăng thuật lại sự đương đầu giữa Ðấng Christ với những kẻ thù nghịch của Ngài (đoạn 7-12).

Sách Tin Lành Giăng có thể được chia ra như sau:

    I. Lời mở đầu: Ngôi Lời hằng hữu trở nên xác thịt trong con của Ðức Chúa Trời 1:1-14

    II. Lời chứng của Giăng Báp-tít về con của Ðức Chúa Trời 1:15-34

    III. Con của Ðức Chúa Trời bày tỏ quyền phép Ngài trong chức vụ 1:35-12:50

    IV. Sự phục vụ cá nhân của con Ðức Chúa Trời 13-17

    V. Của lễ của con Ðức Chúa Trời 18-19

    VI. Sự mặc khải của con Ðức Chúa Trời trong sự sống lại 20

    VII. Phần Kết: Con Ðức Chúa Trời Ðấng Phục Sinh, là Chúa của sự sống và của chức vụ cứu giúp.


Bình luận  

# Quang Harvest 53:22 29-09-2016
Sách Tin Lành Giăng
Tác Giả:                                  Giăng
Ðề Tài:                                    Ðấng Christ trong sự thiêng liêng của Ngài
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 85-90 năm sau Công Nguyên

Giăng là người viết sách Tin Lành này, ông là con trai của Xê-bê-đê và là một trong mười hai môn đồ. Ông và em của mình Gia-cơ cùng với Phi-ê-rơ thuộc về vòng trong của những môn đồ, một đám người nhỏ mà đã ở sát gần Ðấng Christ trong những sự kiện đặc biệt như là lúc sự hóa hình của Chúa Giê-xu và trong sự chiến đấu với sự chết ở Ghết-sê-ma-nê. Tại thập tự giá Chúa chúng ta đã giao mẹ của Ngài cho môn đồ Giăng. Giăng đã xuất hiện với Phi-ê-rơ ở phần đầu của sách Công Vụ Các Sứ Ðồ, ông được Phao-lô gọi là một trong ba *cột trụ* của Hội Thánh (Gal 2:9). Những sách khác của ông là những bức thư có mang tên ông và sách Khải Huyền.

Lý do sự ghi chép của sách Tin Lành thứ tư này là như Giăng đã giải thích rõ ràng: *để cho các ngươi tin Chúa Giê-xu là Ðấng Christ, là Con của Ðức Chúa Trời và để các ngươi được sự sống qua đức tin trong danh của Ngài (20.31). Vì thế ông chỉ dẫn Ðấng Christ là con của Ðức Chúa Trời (1:34+49; v.v.), là Ðấng được Ðức Chúa Trời sai đến (3:2; 6:46; v.v.) và là Ðấng luôn nói sứ điệp mà Ðức Chúa Trời đã ban cho Ngài (3:34; 7:16+17;v.v.). Trong sự hòa hợp với mục đích của sách Tin Lành này thì những chữ *tin* và *sự sống* và tên gọi *con trai* và *con trai của Ðức Chúa Trời* được sử dụng nhiều hơn là trong những sách tin lành sơ lược. Những chữ có tính cách khác của Giăng là *thật*, *lẽ thật*, *tình yêu*, *sự làm chứng* và *thế gian* (hy lạp: kosmos). Một mình Giăng đã đưa ra những câu nói lớn của Ðấng Christ *Ta là. . . (6:35; 8:12; 10:7+11; 11:25; 14:6; 15:1). Ông cũng viết lại những lời của Ðấng Christ, những lời mà được mở đầu bằng chữ nghiêm trang *qủa thật, qủa thật* (1:51; 5:19+24+25; v.v.). Và cũng chỉ Giăng thuật lại sự đương đầu giữa Ðấng Christ với những kẻ thù nghịch của Ngài (đoạn 7-12).

Sách Tin Lành Giăng có thể được chia ra như sau:
  • I. Lời mở đầu: Ngôi Lời hằng hữu trở nên xác thịt trong con của Ðức Chúa Trời 1:1-14

  • II. Lời chứng của Giăng Báp-tít về con của Ðức Chúa Trời 1:15-34

  • III. Con của Ðức Chúa Trời bày tỏ quyền phép Ngài trong chức vụ 1:35-12:50

  • IV. Sự phục vụ cá nhân của con Ðức Chúa Trời 13-17

  • V. Của lễ của con Ðức Chúa Trời 18-19

  • VI. Sự mặc khải của con Ðức Chúa Trời trong sự sống lại 20

  • VII. Phần Kết: Con Ðức Chúa Trời Ðấng Phục Sinh, là Chúa của sự sống và của chức vụ cứu giúp.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

6055677
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
1143
8434
18141
69842
177851
5382051
6055677

19-12-2018 02:52:46

Đang Trực Tuyến

Đang có 253 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng | Tình Yêu | www.quangharvest.com