41Mac

Sách Tin Lành Mác
Tác Giả:                             Mác
Ðề Tài:                               Ðấng Christ là người đầy tớ
Thời Gian Ghi Chép:        Khoảng 68 năm sau Công Nguyên

Mác là tác giả của sách Tin Lành thứ hai, ông là một thổ dân của Giêrusalem. Tên của mẹ ông là Maria (Công vụ 12:12). Về bố ông thì chúng ta không có biết gì. Giăng Mác không có được nhắc đến trong các sách Tin Lành, nhưng mà tên này được nhắc đến trong sách Công Vụ Các Sứ Ðồ. Ông cùng với chú của mình là Banaba đã đồng hành với Phaolô trong chuyến đi truyền giáo thứ nhất đến tận Bẹt-giê. Ở đó ông đã quay lại. Chúng ta không có biết lý do của ông (Công vụ 13:13). Khi ông không được Phaolô tiếp nhận trở lại, thì ông đã đi với Banaba đến đảo Chíp-rơ (Công vụ 15:38-40). Nhưng một vài năm sau chúng ta lại thấy Mác ở bên cạnh Phaolô (Côlôse 4:10, Philêmôn 24), và trước khi Phaolô sắp thác thì đã gọi ông đến với mình (II Timôthê 4:11). Phiêrơ đã nói về Mác là *con trai của ta* (I Phiêrơ 5:13). Ngay lúc thời gian đầu tiên của Hội Thánh người ta đã nhận thấy rằng, Tin Lành Mác đưa lại sự bày tỏ mà Phiêrơ đã có từ Ðấng Christ.

Mặc dù sách Tin Lành này là ngắn nhất, nhưng sự thuật kể trong sách Mác nhiều khi lại sống động và rõ ràng hơn những chuyện giống như vậy ở trong sách Mathiơ và Luca, ví dụ: Chuyện về người bị qủy ám ở Ghê-nê-xa-rết (5:1-20). Vì Tin Lành này đặc biệt được viết cho thế giới La Mã, nên trong đó Ðấng Christ được miêu tả là đầy tớ của Ðức Chúa Trời, là Ðấng được sai đến để hoàn tất một công việc đặc biệt của Ðức Chúa Trời. Vì vậy quyển sách này chứa đựng nhiều hành động hơn là lời của Chúa Giê-xu. Trong đó không có viết những lời nói dài và chỉ có ít những ngụ ngôn. Chữ *ngay khi* và *lập tức/tức thì* (từ tiếng Hy Lạp là chữ euthys) xuất hiện hơn 30 lần trong đó. Là đầy tớ của Ðức Chúa Trời Ðấng Christ đã ứng nghiệm nhiều những sự báo trước, ví dụ giống như trong: Êsai 42:1-21, 49:1-7, 50:4-11, 52:13-53, 12; Xacharia 3:8. Vì Ngài được miêu tả là đầy tớ nên cũng không cần liệt kê gia phổ. Ðặc biệt một phần lớn tại nhiều chỗ khiến chúng ta có thể thấy được cảm xúc của Ngài (so sánh 3:5, 7:34, 10:21). Nếu như ở trong sách Tin Lành Mác tính cách của một người đầy tớ trong Ðấng Christ được nhấn mạnh, thì cả những phép lạ là sự mặc khải năng quyền Ngài là con của Ðức Chúa Trời cũng được nổi bật lên.

Sách Tin Lành Mác có thể được chia như sau:

    I. Sự bắt đầu của một tôi tớ bước vào sự phục vụ trước công chúng 1:1-13

    II. Công việc mà đã được hoàn tất bởi người đầy tớ 1:14-13:37

    III. Người đầy tớ vâng phục đến lúc chết 14, 15

    IV. Sự sống lại và sự thăng thiên của người đầy tớ đắc thắng 16


Bình luận  

# Quang Harvest 38:22 29-09-2016
Sách Tin Lành Mác
Tác Giả: Mác
Ðề Tài: Ðấng Christ là người đầy tớ
Thời Gian Ghi Chép: ca. 68 năm sau Công Nguyên

Mác là tác giả của sách Tin Lành thứ hai, ông là một thổ dân của Giêrusalem. Tên của mẹ ông là Maria (Công vụ 12:12). Về bố ông thì chúng ta không có biết gì. Giăng Mác không có được nhắc đến trong các sách Tin Lành, nhưng mà tên này được nhắc đến trong sách Công Vụ Các Sứ Ðồ. Ông cùng với chú của mình là Banaba đã đồng hành với Phaolô trong chuyến đi truyền giáo thứ nhất đến tận Bẹt-giê. Ở đó ông đã quay lại. Chúng ta không có biết lý do của ông (Công vụ 13:13). Khi ông không được Phaolô tiếp nhận trở lại, thì ông đã đi với Banaba đến đảo Chíp-rơ (Công vụ 15:38-40). Nhưng một vài năm sau chúng ta lại thấy Mác ở bên cạnh Phaolô (Côlôse 4:10, Philêmôn 24), và trước khi Phaolô sắp thác thì đã gọi ông đến với mình (II Timôthê 4:11). Phiêrơ đã nói về Mác là *con trai của ta* (I Phiêrơ 5:13). Ngay lúc thời gian đầu tiên của Hội Thánh người ta đã nhận thấy rằng, Tin Lành Mác đưa lại sự bày tỏ mà Phiêrơ đã có từ Ðấng Christ.

Mặc dù sách Tin Lành này là ngắn nhất, nhưng sự thuật kể trong sách Mác nhiều khi lại sống động và rõ ràng hơn những chuyện giống như vậy ở trong sách Mathiơ và Luca, ví dụ: Chuyện về người bị qủy ám ở Ghê-nê-xa-rết (5:1-20). Vì Tin Lành này đặc biệt được viết cho thế giới La Mã, nên trong đó Ðấng Christ được miêu tả là đầy tớ của Ðức Chúa Trời, là Ðấng được sai đến để hoàn tất một công việc đặc biệt của Ðức Chúa Trời. Vì vậy quyển sách này chứa đựng nhiều hành động hơn là lời của Chúa Giê-xu. Trong đó không có viết những lời nói dài và chỉ có ít những ngụ ngôn. Chữ *ngay khi* và *lập tức/tức thì* (từ tiếng Hy Lạp là chữ euthys) xuất hiện hơn 30 lần trong đó. Là đầy tớ của Ðức Chúa Trời Ðấng Christ đã ứng nghiệm nhiều những sự báo trước, ví dụ giống như trong: Êsai 42:1-21, 49:1-7, 50:4-11, 52:13-53, 12; Xacharia 3:8. Vì Ngài được miêu tả là đầy tớ nên cũng không cần liệt kê gia phổ. Ðặc biệt một phần lớn tại nhiều chỗ khiến chúng ta có thể thấy được cảm xúc của Ngài (so sánh 3:5, 7:34, 10:21). Nếu như ở trong sách Tin Lành Mác tính cách của một người đầy tớ trong Ðấng Christ được nhấn mạnh, thì cả những phép lạ là sự mặc khải năng quyền Ngài là con của Ðức Chúa Trời cũng được nổi bật lên.

Sách Tin Lành Mác có thể được chia như sau:
  • I. Sự bắt đầu của một tôi tớ bước vào sự phục vụ trước công chúng 1:1-13

  • II. Công việc mà đã được hoàn tất bởi người đầy tớ 1:14-13:37

  • III. Người đầy tớ vâng phục đến lúc chết 14, 15

  • IV. Sự sống lại và sự thăng thiên của người đầy tớ đắc thắng 16.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

15893259
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
12704
25160
106729
185366
59288
14688770
15893259

03-04-2020 13:16:46

Đang Trực Tuyến

Đang có 570 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.