44CongVuCacSuDo

Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ
Tác Giả:                                  Lu-ca
Ðề Tài:                                    Công việc truyền giáo vào thế kỷ đầu tiên
Thời Gian Ghi Chép:             Từ 60 năm sau Công Nguyên

Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ đã được viết bởi Lu-ca là tác giả của sách Tin Lành thứ ba, và sách này là sự kể lại nối tiếp của những sự kiện. Lu-ca viết rất nhiều trong Tân Ước hơn những tác giả nào khác. Người *bác sĩ yêu qúi* và người đồng hành với Phao-lô (Công 16:10) là người đầu tiên viết thuật lại lịch sử của Hội Thánh thời khởi đầu. Sách này thường được gọi là *Những công việc của Ðức Thánh Linh*. Ðức Thánh Linh được nhắc tới trong sách này hơn 50 lần (là *Ðức Thánh Linh* hay là *Thần*), đặc biệt là liên quan đến *sự báp têm trong Ðức Thánh Linh*, *sự đầy dẫy Ðức Thánh Linh*, và *sự dẫn dắt bởi Ðức Thánh Linh*. Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ bắt đầu với sự thuật lại lần thứ hai về sự thăng thiên của Chúa Giê-xu và kết thúc với thời gian chờ đợi của Phao-lô khi là người tù của Rô-ma; tất cả bao gồm một thời gian hơn 30 năm.

Sách này có ý nghĩa trọng đại, vì nó là một quyển sách độc nhất có sự thuật lại truyền cảm về thời kỳ khởi đầu và về sự hoạt động đầu tiên của Hội Thánh. Sách này giải thích một số vị trí lịch sử ở trong những thư của Phao-lô. Vị trí mà quyển sách này chiếm giữ trong quân đoàn pháo binh của Tân Ước, được gọi là cây cầu giữa sách Tin Lành và những bức thư. Ðây là một quyển sách giáo khoa xuất sắc cho sự nghiên cứu về những nền tảng truyền giáo, về sự bảo vệ của đức tin, về cá nhân và về công việc của Ðức Thánh Linh, về những cách thức và đề tài của sự truyền bá Phúc Âm.

Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ có thể được chia ra như sau:

    I. Hội Thánh trong sự chờ đợi. Ðoạn 1

    II. Từ Ngũ Tuần đến sự trở lại tin nhận Chúa của Sau-lơ. Ðoạn 2-8

    III. Từ sự trở lại tin Chúa của Sau-lơ cho đến chuyến đi truyền giáo đầu tiên. Ðoạn 9-12

    IV. Chuyến đi truyền giáo đầu tiên. Ðoạn13-14

    V. Giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem. Ðoạn 15:1-35

    VI. Chuyến đi truyền giáo lần thứ hai. Ðoạn 115:36-18:22

    VII. Chuyến đi truyền giáo lần thứ ba. Ðoạn18:23-21:14

    VIII. Từ thành Giê-ru-sa-lem đến thành Rô-ma. Ðoạn 21:15-28:31


Bình luận  

# Quang Harvest 31:23 29-09-2016
Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ 
Tác Giả:                                  Lu-ca
Ðề Tài:                                    Công việc truyền giáo vào thế kỷ đầu tiên
Thời Gian Ghi Chép:             Từ 60 năm sau Công Nguyên

Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ đã được viết bởi Lu-ca là tác giả của sách Tin Lành thứ ba, và sách này là sự kể lại nối tiếp của những sự kiện. Lu-ca viết rất nhiều trong Tân Ước hơn những tác giả nào khác. Người *bác sĩ yêu qúi* và người đồng hành với Phao-lô (Công 16:10) là người đầu tiên viết thuật lại lịch sử của Hội Thánh thời khởi đầu. Sách này thường được gọi là *Những công việc của Ðức Thánh Linh*. Ðức Thánh Linh được nhắc tới trong sách này hơn 50 lần (là *Ðức Thánh Linh* hay là *Thần*), đặc biệt là liên quan đến *sự báp têm trong Ðức Thánh Linh*, *sự đầy dẫy Ðức Thánh Linh*, và *sự dẫn dắt bởi Ðức Thánh Linh*. Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ bắt đầu với sự thuật lại lần thứ hai về sự thăng thiên của Chúa Giê-xu và kết thúc với thời gian chờ đợi của Phao-lô khi là người tù của Rô-ma; tất cả bao gồm một thời gian hơn 30 năm.

Sách này có ý nghĩa trọng đại, vì nó là một quyển sách độc nhất có sự thuật lại truyền cảm về thời kỳ khởi đầu và về sự hoạt động đầu tiên của Hội Thánh. Sách này giải thích một số vị trí lịch sử ở trong những thư của Phao-lô. Vị trí mà quyển sách này chiếm giữ trong quân đoàn pháo binh của Tân Ước, được gọi là cây cầu giữa sách Tin Lành và những bức thư. Ðây là một quyển sách giáo khoa xuất sắc cho sự nghiên cứu về những nền tảng truyền giáo, về sự bảo vệ của đức tin, về cá nhân và về công việc của Ðức Thánh Linh, về những cách thức và đề tài của sự truyền bá Phúc Âm.

Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ có thể được chia ra như sau:
  • I. Hội Thánh trong sự chờ đợi. Ðoạn 1

  • II. Từ Ngũ Tuần đến sự trở lại tin nhận Chúa của Sau-lơ. Ðoạn 2-8

  • III. Từ sự trở lại tin Chúa của Sau-lơ cho đến chuyến đi truyền giáo đầu tiên. Ðoạn 9-12

  • IV. Chuyến đi truyền giáo đầu tiên. Ðoạn13-14

  • V. Giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem. Ðoạn 15:1-35

  • VI. Chuyến đi truyền giáo lần thứ hai. Ðoạn 115:36-18:22

  • VII. Chuyến đi truyền giáo lần thứ ba. Ðoạn18:23-21:14

  • VIII. Từ thành Giê-ru-sa-lem đến thành Rô-ma. Ðoạn 21:15-28:31
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

15822220
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
10980
24710
35690
185366
949900
13903293
15822220

31-03-2020 12:05:10

Đang Trực Tuyến

Đang có 535 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.