45Roma

Thư của Phao-lô gửi cho người Rôma
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Tin Lành của Đức Chúa Trời
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 56 năm sau Công Nguyên

Thư gửi đến người Rôma được viết tại thành Côrinhtô trong lần thăm viếng thứ ba của Phaolô tại thành phố này (II Cô 13:1; so sánh Công vụ 20:2). Theo lẽ phải lá thư này đứng ở vị trí các thư, vì sách chứa đựng sự giảng giải đầy đủ nhất của lẽ thật chính về đức tin cơ đốc trong Tân Ước. Thư này được viết bởi mục đích của Phaolô muốn đi thăm viếng những cơ đốc nhân người Rôma, và bởi sự ao ước của ông muốn chia sẻ cho họ sự dạy dỗ lớn về ân điển mà ông đã được mặc khải.
Đề tài của bức thư là *Tin Lành của Đức Chúa Trời* (đoạn 1:1). Đây là sự thu thập đầy đủ dư dật của cả lẽ thật về sự cứu chuộc. Tin Lành này liên quan toàn cả thế giới, vì *không có vị nể ai* (đoạn 2:11) trong Đức Chúa Trời, Ngài là *Đức Chúa Trời của người Giu-đa* và cũng là *Đức Chúa Trời của các dân* (3:29). Vì vậy cả loài người đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời (3:19+23), và một sự chuộc tội được bày ra, là sự đầy đủ cho những sự khốn cùng của tất cả con người và là sự mà chỉ có nhận lãnh được qua đức tin mà thôi (3:28).

Thư Rôma tỏ ra ân điển được ban cho của Đức Chúa Trời, qua việc làm giải hoà của con trai công bình Ngài, mà Ngài có thể xưng những kẻ phạm tội được trở nên công bình. Sau đó con người của đời sống mới được thể hiện, là tất cả những người được xưng công bình, được kinh nghiệm bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Rồi lá thư này bày tỏ sự khôn ngoan và ân điển tối cao của Đức Chúa Trời, là điều được ứng nghiệm những Ỷ muốn của Ngài qua sự bội nghịch của dân Ysơraên. Bức thư được kết thúc với sự đặt để trách nhiệm đến tất cả những kẻ tin trở thành người nhận lãnh *sự thương xót của Đức Chúa Trời (12:1) và sống một đời sống của sự tận hiến và phục vụ. Chìa khoá của sách này nằm ở sự nhấn mạnh *sự công bình của Đức Chúa Trời* (1:17, 3:21-22).

Thư này có thể được chia như sau:

    Sự mở đầu và đề tài 1:1-17

    I. Cả thế gian đều phạm tội trước Đức Chúa Trời 1:18 - 3:20

    II. Sự tha tội bởi đức tin đến Đấng Christ 3:21 - 5:21

    III. Sự nên thánh bởi sự cùng đồng chết và đồng sống với Chúa Giê-xu đoạn 6-8

    IV. Vấn đề về sự vô tín của người Giu-đa đoạn 9-11

    V. Đời sống cơ đốc và sự phục vụ cơ đốc nhằm dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời 12:1 - 15:13

    Kết thúc: Sự ảnh hưởng bởi tình yêu cơ đốc nhân 15:14 - 16:27


Bình luận  

# Quang Harvest 29:23 29-09-2016
Thư của Phao-lô gửi cho người Rôma
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Tin Lành của Đức Chúa Trời
Thời Gian Ghi Chép:             ca. 56 năm sau Công Nguyên

Thư gửi đến người Rôma được viết tại thành Côrinhtô trong lần thăm viếng thứ ba của Phaolô tại thành phố này (II Cô 13:1; so sánh Công vụ 20:2). Theo lẽ phải lá thư này đứng ở vị trí các thư, vì sách chứa đựng sự giảng giải đầy đủ nhất của lẽ thật chính về đức tin cơ đốc trong Tân Ước. Thư này được viết bởi mục đích của Phaolô muốn đi thăm viếng những cơ đốc nhân người Rôma, và bởi sự ao ước của ông muốn chia sẻ cho họ sự dạy dỗ lớn về ân điển mà ông đã được mặc khải.
Đề tài của bức thư là *Tin Lành của Đức Chúa Trời* (đoạn 1:1). Đây là sự thu thập đầy đủ dư dật của cả lẽ thật về sự cứu chuộc. Tin Lành này liên quan toàn cả thế giới, vì *không có vị nể ai* (đoạn 2:11) trong Đức Chúa Trời, Ngài là *Đức Chúa Trời của người Giu-đa* và cũng là *Đức Chúa Trời của các dân* (3:29). Vì vậy cả loài người đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời (3:19+23), và một sự chuộc tội được bày ra, là sự đầy đủ cho những sự khốn cùng của tất cả con người và là sự mà chỉ có nhận lãnh được qua đức tin mà thôi (3:28). Thư Rôma tỏ ra ân điển được ban cho của Đức Chúa Trời, qua việc làm giải hoà của con trai công bình Ngài, mà Ngài có thể xưng những kẻ phạm tội được trở nên công bình. Sau đó con người của đời sống mới được thể hiện, là tất cả những người được xưng công bình, được kinh nghiệm bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Rồi lá thư này bày tỏ sự khôn ngoan và ân điển tối cao của Đức Chúa Trời, là điều được ứng nghiệm những Ỷ muốn của Ngài qua sự bội nghịch của dân Ysơraên. Bức thư được kết thúc với sự đặt để trách nhiệm đến tất cả những kẻ tin trở thành người nhận lãnh *sự thương xót của Đức Chúa Trời (12:1) và sống một đời sống của sự tận hiến và phục vụ. Chìa khoá của sách này nằm ở sự nhấn mạnh *sự công bình của Đức Chúa Trời* (1:17, 3:21-22).

Thư này có thể được chia như sau:
  • Sự mở đầu và đề tài 1:1-17

  • I. Cả thế gian đều phạm tội trước Đức Chúa Trời 1:18 - 3:20

  • II. Sự tha tội bởi đức tin đến Đấng Christ 3:21 - 5:21

  • III. Sự nên thánh bởi sự cùng đồng chết và đồng sống với Chúa Giê-xu đoạn 6-8

  • IV. Vấn đề về sự vô tín của người Giu-đa đoạn 9-11

  • V. Đời sống cơ đốc và sự phục vụ cơ đốc nhằm dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời 12:1 - 15:13

  • Kết thúc: Sự ảnh hưởng bởi tình yêu cơ đốc nhân 15:14 - 16:27  
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 48:20 03-11-2016
Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. (Rô-Ma 13:12)
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 49:20 03-11-2016
Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! 34 Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? 35 Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? 36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men. (Rô-Ma 11:33-36)
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

16013020
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
9299
25710
58720
167770
179049
14688770
16013020

08-04-2020 08:38:21

Đang Trực Tuyến

Đang có 763 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.