vizh-TWenfrdees

Cô-lô-se

51Colose

Thư của Phao-lô gửi cho người Cô-lô-se
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Ðấng Christ đứng đầu
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 60 năm sau Công Nguyên

Bức thư gửi cho người Cô-lô-se  cũng như những bức thư Êphêsô và Philíp có thể được viết ở Rôma trong lần đầu tiên mà Phaolô bị giam tù. Cô-lô-se nằm khoảng 160km  phía đông của Êphêsô, là nơi mà Phaolô chưa từng thăm viếng (1:7; 2:1). Có thể  Hội Thánh ở nơi đó đã được Éph-ra thành lập (1:7; 4:12-13; Philêmôn 23), là người có thể với nhiều người khác đã tiếp nhận Chúa trong lúc Phaolô đã ba năm phục vụ Chúa ở Ephêsô. Có ai đó đã đến Côlôse và đã dạy một triết lý thu hút nhưng nguy hiểm, là triết lý sau này đã trở lên sự truyền khẩu, ngày nay nó là nền tảng cho nhiều đạo lý sai lầm. (Ðể xem rõ hơn về sự lầm lạc này thì ở đoạn 2:18+chú thích) Không có đoạn nào trong Tân Ước bày tỏ trọn vẹn về sự vinh hiển của con đời đời Ðức Chúa Trời trong sự đã tồn tại trước đây của Ngài như đoạn 1:15-23

Bức thư có thể được chia ra như sau:

    Sự bắt đầu 1:1-8

    I. Lời cầu nguyện của sứ đồ cho những người tin Chúa tại Cô-lô-se 1:9-14

    II. Sự vinh hiển của Ðấng Christ cao cả hơn mọi điều 1:15-23

    III. Sự quan tâm lo lắng của sứ đồ cho Hội Thánh Cô-lô-se 1:24-2:23

    IV. Một số đặc điểm của sự sống thới thạnh của người tin Chúa 3:1-4:6

    V. Kết thúc4:7-17

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

(4 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form