52 1Tesalonica

Thư  thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Sự trở lại của Ðấng Christ
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 50 năm sau Công Nguyên

Thư thứ nhất gửi đến Têsalônica  đã được Phaolô viết tại Côrinhtô, ít lâu sau chuyến đi của ông rời khỏi Têsalônica (Công vụ 17:1-10; 18:1). Có thể lá thứ này là một trong những lá thứ đầu tiên của Phaolô. Sứ đồ Phaolô đã thăm viếng Têsalônica trong chuyến đi lần thứ hai của ông và đã giảng ba ngày Sa-bát liền nhau tại đền thờ (Công vụ 17:1-9). Vì một sự bắt bớ dữ dội đã xảy ra, nên vì sự an toàn cá nhân của ông mà ông được gửi đi ngay (Công vụ 17:5-19).
Lý do của bức thư thứ nhất là sự trở lại của Timôthê, là người mà Phaolô đã từ A-then sai đến Têsalônica (3:1-2). Tin tốt lành mà Timôthê đã đưa đến thuật về đức tin và tình yêu của người Têsalônica, cùng sự tưởng nhớ yêu mến của họ đến sứ đồ đã khiến cho Phaolô viết lá thư cảm động và tin cậy này. Trong đó ông đã khen ngợi vì sự đứng vững của họ và nhắc nhở họ nhớ đến lẽ thật mà ông đã dạy họ. Và bày tỏ rõ ràng một số câu hỏi mà họ có về sự trở lại của Chúa giống như Timôthê đã thuật lại.
Ðề tài của bức thư chia ra làm bốn phần; Phaolô đã chú tâm 1. Làm cho những người mới tin Chúa ở Têsalônica được vững trong nền tảng lẽ thật, mà họ đã từng được nghe; 2. Khuyên họ sống một đời sống cá nhân thánh khiết để cho đẹp lòng Ðức Chúa Trời; 3. An ủi họ khỏi sự mất mát những người đã chết và 4. Dạy dỗ họ ở trong sự trông cậy của mình về sự trở lại của Chúa. Trong mỗi một đoạn của thư  thứ nhật và thư thứ hai Têsalônica đều nêu lên sự trở lại của Chúa một cách đặc biệt. Sự giảng dạy phong phú của Phaolô thật rõ ràng trong thực tế, rằng trong vòng một tháng sứ đồ không những chỉ đã đưa những người cơ đốc này đến với Chúa, mà đặc biệt ông còn đã chỉ dạy họ nhiều bài học lớn của đức tin (so sánh 1:4, chú thích).

Thư này có thể được chia ra như sau:

    Sự bắt đầu 1:1-4

    I. Hội Thánh gương mẫu và ba thời điểm của đời sống cơ đốc nhân 1:5-10

    II. Người đầy tớ gương mẫu và sự ban thưởng của người đoạn 2

    III. Người anh em gương mẫu và sự thánh khiết của người đoạn 3

    IV. Cuộc sống gương mẫu và sự hy vọng của người tin Chúa đoạn 4

    V. Sự biến đổi gương mẫu và ngày của Chúa 5:1-24

    VI. Kết thúc 5:25-28


Bình luận  

# Quang Harvest 21:23 29-09-2016
Thư  thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca
Tác Giả:                                  Phao-lô
Ðề Tài:                                    Sự trở lại của Ðấng Christ
Thời Gian Ghi Chép:            ca. 50 năm sau Công Nguyên

Thư thứ nhất gửi đến Têsalônica  đã được Phaolô viết tại Côrinhtô, ít lâu sau chuyến đi của ông rời khỏi Têsalônica (Công vụ 17:1-10; 18:1). Có thể lá thứ này là một trong những lá thứ đầu tiên của Phaolô. Sứ đồ Phaolô đã thăm viếng Têsalônica trong chuyến đi lần thứ hai của ông và đã giảng ba ngày Sa-bát liền nhau tại đền thờ (Công vụ 17:1-9). Vì một sự bắt bớ dữ dội đã xảy ra, nên vì sự an toàn cá nhân của ông mà ông được gửi đi ngay (Công vụ 17:5-19).
Lý do của bức thư thứ nhất là sự trở lại của Timôthê, là người mà Phaolô đã từ A-then sai đến Têsalônica (3:1-2). Tin tốt lành mà Timôthê đã đưa đến thuật về đức tin và tình yêu của người Têsalônica, cùng sự tưởng nhớ yêu mến của họ đến sứ đồ đã khiến cho Phaolô viết lá thư cảm động và tin cậy này. Trong đó ông đã khen ngợi vì sự đứng vững của họ và nhắc nhở họ nhớ đến lẽ thật mà ông đã dạy họ. Và bày tỏ rõ ràng một số câu hỏi mà họ có về sự trở lại của Chúa giống như Timôthê đã thuật lại.
Ðề tài của bức thư chia ra làm bốn phần; Phaolô đã chú tâm 1. Làm cho những người mới tin Chúa ở Têsalônica được vững trong nền tảng lẽ thật, mà họ đã từng được nghe; 2. Khuyên họ sống một đời sống cá nhân thánh khiết để cho đẹp lòng Ðức Chúa Trời; 3. An ủi họ khỏi sự mất mát những người đã chết và 4. Dạy dỗ họ ở trong sự trông cậy của mình về sự trở lại của Chúa. Trong mỗi một đoạn của thư  thứ nhật và thư thứ hai Têsalônica đều nêu lên sự trở lại của Chúa một cách đặc biệt. Sự giảng dạy phong phú của Phaolô thật rõ ràng trong thực tế, rằng trong vòng một tháng sứ đồ không những chỉ đã đưa những người cơ đốc này đến với Chúa, mà đặc biệt ông còn đã chỉ dạy họ nhiều bài học lớn của đức tin (so sánh 1:4, chú thích).

Thư này có thể được chia ra như sau:
  • Sự bắt đầu 1:1-4

  • I. Hội Thánh gương mẫu và ba thời điểm của đời sống cơ đốc nhân 1:5-10

  • II. Người đầy tớ gương mẫu và sự ban thưởng của người đoạn 2

  • III. Người anh em gương mẫu và sự thánh khiết của người đoạn 3

  • IV. Cuộc sống gương mẫu và sự hy vọng của người tin Chúa đoạn 4

  • V. Sự biến đổi gương mẫu và ngày của Chúa 5:1-24

  • VI. Kết thúc 5:25-28
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

16007877
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4156
25710
53577
167770
173906
14688770
16007877

08-04-2020 04:13:21

Đang Trực Tuyến

Đang có 541 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.