61 2Phiero

Thư Thứ Hai của Phiêrơ
Tác Giả:                                  Phiêrơ
Ðề Tài:                                    Những ngày sau rốt
Thời Gian Ghi Chép:             66 - 67 năm sau Công Nguyên

Thư thứ hai Phiêrơ với thư thứ hai Timôthê có nhiều điều cùng nhau. Tác giả đã chờ đợi sự tử đạo trong cả hai thư (II Timôthê 4:6; II Phiêrơ 1:14; so sánh Giăng 21:18-19). Cả hai đều có giọng nói vui vẻ; cả hai đều nhìn thấy trước sự sa ngã về đức tin, là sự sẽ đến trong `những ngày sau rốt`( 2:1 - 3:9; II Tim 3). Một sự nhấn mạnh giống nhau về sự nguy hiểm của những giáo lý giả được tìm thấy trong I Giăng 4:1-5, trong II Giăng 7-11 và trong thư Giuđe.
Ðiều quan trọng đặc biệt của bức thư nằm ở sự diễn tả rõ ràng và bao quát của sự sa ngã trong những giáo lý và đời sống (2:1 - 3:3). Nhưng những câu hỏi quan trọng khác cũng được giải quyết trong thư này: Phiêrơ cho rằng, những kẻ tin phải chứng tỏ được `sự kêu gọi và được chọn`của mình bằng sự rèn luyện của những đức tính cơ đốc (1:4-14). Ông thuật lại kỷ niệm cá nhân của mình về sự xác nhận của Ðấng Christ (1:15-18). Ông dạy dỗ sự thật về sự nói tiên tri trong thánh linh (1:19-21) và sự trở lại của Chúa (3:4-13). Ông răn bảo sự sốt sắng thuộc linh và sự bền bỉ (3:14-17).

Thư này có thể được chia ra như sau:

    Sự mở đầu 1:1-2

    I. Những đức tính (phẩm hạnh) cao của cơ đốc nhân 1:3-14

    II. Kỷ niệm về sự xác nhận 1:15-18

    III. Sự vinh hiển của những lời tiên tri 1:19-21

    IV. Những răn bảo trước về những giáo lý sai lầm 2:1 - 3:3

    V. Sự trở lại lần hai của Ðấng Christ và ngày của Chúa 3.4-16

    Kết thúc 3:17-18


Bình luận  

# Quang Harvest 59:15 30-09-2016
Thư Thứ Nhì của Phi-e-rơ
Lời giới thiệu

Thư Thứ Nhì của Phi-e-rơ được gửi rộng rãi đến các nhóm tín hữu đầu tiên với mục đích chống lại việc làm của các giáo sư giả và lối sống vô luân là hệ quả của kiểu giảng dạy tà giáo này. Lời giải đáp cho các nan đề này là việc nắm giữ sự hiểu biết chân chính về Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Jêsus, sự hiểu biết này được truyền tải bởi chính những người đã thấy và nghe Chúa Jêsus giảng dạy. Tác giả đặc biệt quan tâm đến tà thuyết cho rằng Chúa Jêsus sẽ không trở lại nữa. Ông giải thích rằng việc chậm trễ trong sự trở lại của Đấng Christ bày tỏ lòng thương xót của Đức Chúa Trời rằng Ngài “không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người đều ăn năn” (3:9).

Bố cục
 • Giới thiệu (1:1-2)

 • Sự kêu gọi dành cho tín hữu (1:3-21)

 • Các giáo sư giả (2:1-22)

 • Sự tái lâm của Chúa Jêsus (3:1-18)
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 35:09 01-10-2016
Thư Thứ Hai Phiêrơ

Tác Giả: Phiêrơ
Ðề Tài: Những ngày sau rốt
Thời Gian Ghi Chép: 66 - 67 năm sau Công Nguyên

Thư thứ hai Phiêrơ với thư thứ hai Timôthê có nhiều điều cùng nhau. Tác giả đã chờ đợi sự tử đạo trong cả hai thư (II Timôthê 4:6; II Phiêrơ 1:14; so sánh Giăng 21:18-19). Cả hai đều có giọng nói vui vẻ; cả hai đều nhìn thấy trước sự sa ngã về đức tin, là sự sẽ đến trong `những ngày sau rốt`( 2:1 - 3:9; II Tim 3). Một sự nhấn mạnh giống nhau về sự nguy hiểm của những giáo lý giả được tìm thấy trong I Giăng 4:1-5, trong II Giăng 7-11 và trong thư Giuđe.
Ðiều quan trọng đặc biệt của bức thư nằm ở sự diễn tả rõ ràng và bao quát của sự sa ngã trong những giáo lý và đời sống (2:1 - 3:3). Nhưng những câu hỏi quan trọng khác cũng được giải quyết trong thư này: Phiêrơ cho rằng, những kẻ tin phải chứng tỏ được `sự kêu gọi và được chọn`của mình bằng sự rèn luyện của những đức tính cơ đốc (1:4-14). Ông thuật lại kỷ niệm cá nhân của mình về sự xác nhận của Ðấng Christ (1:15-18). Ông dạy dỗ sự thật về sự nói tiên tri trong thánh linh (1:19-21) và sự trở lại của Chúa (3:4-13). Ông răn bảo sự sốt sắng thuộc linh và sự bền bỉ (3:14-17).

Thư này có thể được chia ra như sau:
 • Sự mở đầu 1:1-2

 • I. Những đức tính (phẩm hạnh) cao của cơ đốc nhân 1:3-14

 • II. Kỷ niệm về sự xác nhận 1:15-18

 • III. Sự vinh hiển của những lời tiên tri 1:19-21

 • IV. Những răn bảo trước về những giáo lý sai lầm 2:1 - 3:3

 • V. Sự trở lại lần hai của Ðấng Christ và ngày của Chúa 3.4-16

 • Kết thúc 3:17-18
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

16012079
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
8358
25710
57779
167770
178108
14688770
16012079

08-04-2020 07:46:42

Đang Trực Tuyến

Đang có 565 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.