I Giăng

62 1Giang

Thư Thứ Nhất của Giăng
Tác Giả:                                  Giăng
Ðề Tài:                                    Sự thông công
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 90-100 năm sau Công Nguyên

Thư thứ nhất của Giăng chứng tỏ rõ ràng là được viết từ sứ đồ Giăng qua sự làm chứng của nội dung và qua sự so sánh với sách Tin Lành Giăng. Ðây là một bức thư gia đình được viết từ người Cha gửi đến những `con cái` của mình đang ở trong thế gian. Có thể với sự ngoại lệ sách Nhã Ca của Salômôn, thì sách Giăng được viết tin cậy nhất trong những sách linh cảm khác. Sự phạm tội của một người tin Chúa được xem như là sự sỉ nhục của một người con đối với người cha của mình và được giải quyết như là một vấn đề gia đình (1:9; 2:1). Cho nên sự cai trị đạo đức của thế giới không có liên quan đến. Sự phạm tội của đứa con là sự làm tổn thương của luật pháp đã được hoàn tất tại thập tự giá, và `Giêxu Christ, Ðấng Công Bình`bây giờ là `người giúp đỡ ở cùng người Cha`. Tin Lành của Giăng dẫn đến ngưỡng cửa của nhà Cha; thư đầu tiên của ông làm cho chúng ta cảm thấy như ở nhà. Một chữ nhẹ nhàng đã được dùng cho `trẻ em` (hy lạp: teknia), một hình dạng thu nhỏ, nó có nghĩa là con trẻ, cũng như trẻ thơ sinh. Trong khi Phaolô bận rộn với chỗ đứng công khai của người tin Chúa như là con trai, thì Giăng nghĩ về sự gần gũi của người tin Chúa như con với cha.

Lá thư Giăng có thể được chia như sau:

    Sự mở đầu 1:1-2

    I. Các con trẻ và sự thông công 1:3-2:11

    II. Các con trẻ và những kẻ thù của họ 2:12-27

    III. Các con trẻ và sự trở lại của Chúa 2:28-3:3

    IV. Các con trẻ trong sự đối lập với con cái của ma qủi 3:4-24

    V. Các con trẻ và những giáo sư giả 4:1-6

    VI. Các con trẻ sẽ được mạnh mẽ và được khuyên dạy 4:-5:19

    Kết thúc 5:20-21

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

(4 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
Hy Vọng & Tình Yêu
www.quangharvest.com
Email: info@quangharvest.com

Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật

Please enable the javascript to submit this form