62 1Giang

Thư Thứ Nhất của Giăng
Tác Giả:                                  Giăng
Ðề Tài:                                    Sự thông công
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 90-100 năm sau Công Nguyên

Thư thứ nhất của Giăng chứng tỏ rõ ràng là được viết từ sứ đồ Giăng qua sự làm chứng của nội dung và qua sự so sánh với sách Tin Lành Giăng. Ðây là một bức thư gia đình được viết từ người Cha gửi đến những `con cái` của mình đang ở trong thế gian. Có thể với sự ngoại lệ sách Nhã Ca của Salômôn, thì sách Giăng được viết tin cậy nhất trong những sách linh cảm khác. Sự phạm tội của một người tin Chúa được xem như là sự sỉ nhục của một người con đối với người cha của mình và được giải quyết như là một vấn đề gia đình (1:9; 2:1). Cho nên sự cai trị đạo đức của thế giới không có liên quan đến. Sự phạm tội của đứa con là sự làm tổn thương của luật pháp đã được hoàn tất tại thập tự giá, và `Giêxu Christ, Ðấng Công Bình`bây giờ là `người giúp đỡ ở cùng người Cha`. Tin Lành của Giăng dẫn đến ngưỡng cửa của nhà Cha; thư đầu tiên của ông làm cho chúng ta cảm thấy như ở nhà. Một chữ nhẹ nhàng đã được dùng cho `trẻ em` (hy lạp: teknia), một hình dạng thu nhỏ, nó có nghĩa là con trẻ, cũng như trẻ thơ sinh. Trong khi Phaolô bận rộn với chỗ đứng công khai của người tin Chúa như là con trai, thì Giăng nghĩ về sự gần gũi của người tin Chúa như con với cha.
 
Lá thư Giăng có thể được chia như sau:

    Sự mở đầu 1:1-2

    I. Các con trẻ và sự thông công 1:3-2:11

    II. Các con trẻ và những kẻ thù của họ 2:12-27

    III. Các con trẻ và sự trở lại của Chúa 2:28-3:3

    IV. Các con trẻ trong sự đối lập với con cái của ma qủi 3:4-24

    V. Các con trẻ và những giáo sư giả 4:1-6

    VI. Các con trẻ sẽ được mạnh mẽ và được khuyên dạy 4:-5:19

    Kết thúc 5:20-21


Bình luận  

# Quang Harvest 02:16 30-09-2016
Thư Thứ Nhất của Giăng
Lời giới thiệu

Thư Thứ Nhất của Giăng có hai mục đích chính: Để khuyến khích tín hữu sống trong mối thông công với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, và cũng để cảnh cáo họ chớ theo tà thuyết mà nó sẽ phá hủy mối thông công này. Tà thuyết này tin rằng tiếp xúc với thế giới vật chất làm hư hoại và xấu xa, vì thế Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, không thực sự trở thành người. Những người này cho rằng được cứu rỗi là được giải phóng khỏi sự liên hệ với thế giới này; và họ cũng dạy rằng sự cứu rỗi không có liên quan gì đến vấn đề đạo đức hay tình yêu thương cho người khác.
Để chống lại tà thuyết này, tác giả khẳng định một cách rõ ràng rằng Đức Chúa Jêsus Christ thực sự là một con người, và ông nhấn mạnh rằng tất cả những người tin Chúa Jêsus và yêu kính Đức Chúa Trời cũng phải yêu thương lẫn nhau.

Bố cục
 • Giới thiệu (1:1-4)

 • Ánh sáng và bóng tối (1:5 – 2:29)

 • Con cái của Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ (3:1-24)

 • Chân lý và điều sai lầm (4:1-6)

 • Bổn phận về tình yêu thương (4:7-21)

 • Đức tin đắc thắng (5:1-21)
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 43:09 01-10-2016
Thư Thứ Nhất của Giăng
Tác Giả: Giăng
Ðề Tài: Sự thông công
Thời Gian Ghi Chép: Khoảng 90-100 năm sau Công Nguyên

Thư thứ nhất của Giăng chứng tỏ rõ ràng là được viết từ sứ đồ Giăng qua sự làm chứng của nội dung và qua sự so sánh với sách Tin Lành Giăng. Ðây là một bức thư gia đình được viết từ người Cha gửi đến những `con cái` của mình đang ở trong thế gian. Có thể với sự ngoại lệ sách Nhã Ca của Salômôn, thì sách Giăng được viết tin cậy nhất trong những sách linh cảm khác. Sự phạm tội của một người tin Chúa được xem như là sự sỉ nhục của một người con đối với người cha của mình và được giải quyết như là một vấn đề gia đình (1:9; 2:1). Cho nên sự cai trị đạo đức của thế giới không có liên quan đến. Sự phạm tội của đứa con là sự làm tổn thương của luật pháp đã được hoàn tất tại thập tự giá, và `Giêxu Christ, Ðấng Công Bình`bây giờ là `người giúp đỡ ở cùng người Cha`. Tin Lành của Giăng dẫn đến ngưỡng cửa của nhà Cha; thư đầu tiên của ông làm cho chúng ta cảm thấy như ở nhà. Một chữ nhẹ nhàng đã được dùng cho `trẻ em` (hy lạp: teknia), một hình dạng thu nhỏ, nó có nghĩa là con trẻ, cũng như trẻ thơ sinh. Trong khi Phaolô bận rộn với chỗ đứng công khai của người tin Chúa như là con trai, thì Giăng nghĩ về sự gần gũi của người tin Chúa như con với cha.

Lá thư Giăng có thể được chia như sau:
 • Sự mở đầu 1:1-2

 • I. Các con trẻ và sự thông công 1:3-2:11

 • II. Các con trẻ và những kẻ thù của họ 2:12-27

 • III. Các con trẻ và sự trở lại của Chúa 2:28-3:3

 • IV. Các con trẻ trong sự đối lập với con cái của ma qủi 3:4-24

 • V. Các con trẻ và những giáo sư giả 4:1-6

 • VI. Các con trẻ sẽ được mạnh mẽ và được khuyên dạy 4:-5:19

 • Kết thúc 5:20-21
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

16012467
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
8746
25710
58167
167770
178496
14688770
16012467

08-04-2020 08:11:22

Đang Trực Tuyến

Đang có 554 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.