60 1Phiero

Thư Thứ Nhất của Phiêrơ
Tác Giả:                                  Phiêrơ
Ðề Tài:                                    Sự chịu khổ và sự vinh hiển
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 60-64 năm sau Công Nguyên

Thư thứ nhất Phiêrơ nói về sự ứng nghiệm của sứ mệnh, mà đã được trao cho Phiêrơ qua Ðấng Christ trong Luca 22:31-32. So sánh I Phiêrơ 1:1 với Giacơ 1:1 thì Phiêrơ đã là một đầy tớ của sự phép cắt bì (Galati 2:9), nên ông đã viết cho những người Giuđa ở trong sự tản lạc (1:1). Ông là một sứ đồ của sự hy vọng: 1:3+7+9; 3:9-15; 4:13; 5:4. Giống như Phaolô, Phiêrơ cũng giảng giải giáo lý của ân điển. Có một số chỗ giống nhau trong thư này về lời của Chúa, mà cũng được thuật lại trong sách Tin Lành. Ở đây cũng có sự giống nhau giữa ngôn ngữ của bức thư này với lời nói của Phiêrơ trong Công vụ các sứ đồ. Thư thứ nhất Phiêrơ đã được viết từ `Babylôn` (5:13). Tin tức địa danh trong câu 1:1 cho thấy có thể là Babylôn là nơi đã được ghi chép. Nhưng nhiều nhà giải nghĩa hiểu cái tên này là một biểu tượng cho Rôma. Thư này được gửi đến cơ đốc nhân Hêbơrơ (so sánh 4:3 với 1:1), nhưng nó cũng có một sự ích lợi cho tất cả cơ đốc nhân trong Ðấng Christ.
Mục đích của bức thư là sự răn bảo và sự làm chứng. Khái niệm mấu chốt là sự chịu khổ của cơ đốc nhân. Phiêrơ răn bảo về sự đứng vững trong thời kỳ của sự chịu khổ và chỉ dẫn họ về ánh sáng của sự hy vọng, mà được ban cho những kẻ tin trong Ðấng Cứu Chuộc đã phục sinh. Bức thư đưa ra nhiều sự răn bảo về một đời sống kính sợ Chúa và được phụ thêm sự trích dẫn và chú thích từ trong Cựu Ước.


Thư Phiêrơ 1 có thể được chia ra như sau:

    Sự bắt đầu 1:1-2

    I. Sự chịu khổ và sự sống của những kẻ tin trong ánh sáng của một Ðấng Cứu Chuộc trọn vẹn 1:3 - 2:8

    II. Sự sống của những kẻ tin trong sự liên kết về chỗ đứng của họ trong Ðấng Christ và sự chịu khổ thay của Ðấng Christ 2:9 - 4:19

    III. Chức vụ của những kẻ tin trong ánh sánh của sự trở lại của Ðấng Christ 5: 1-9

    Kết thúc 5:10-14


Bình luận  

# Quang Harvest 54:15 30-09-2016
Thư Thứ Nhất của Phi-e-rơ
Lời giới thiệu

Thư Thứ Nhất của Phi-e-rơ gửi cho “những người được chọn của Đức Chúa Trời” đang sống rải rác khắp vùng bắc Tiểu Á. Mục đích chính của bức thư là để khích lệ số tín hữu đang bị bắt bớ và bách hại vì niềm tin của họ. Tác giả thực hiện điều này bằng cách nhắc nhở tín hữu về Phúc Âm của Chúa Jêsus, sự chết, sự sống lại, và lời hứa trở lại đem đến hi vọng cho họ. Cho nên họ cần chấp nhận và kiên trì chịu đựng sự hoạn nạn vì biết rằng đây là sự thử nghiệm về đức tin chân thật của họ và họ sẽ được phần thưởng xứng đáng trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến.
Đồng thời với việc khuyến khích tín hữu kiên trì trong hoạn nạn, tác giả cũng thúc giục họ hãy sống như những người thuộc về Đấng Christ.

Bố cục
 • Giới thiệu (1:1-2)

 • Nhắc nhở tín hữu về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời (1:3-12)

 • Cổ vũ cho nếp sống thánh khiết (1:12 – 2:10)

 • Trách nhiệm của tín hữu trong hoạn nạn (2:11 – 4:19)

 • Tính khiêm nhường và phục vụ của Cơ Đốc nhân (5:1-11)

 • Kết luận (5:12-14)
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 31:09 01-10-2016
Thư Thứ Nhất Phiêrơ
Tác Giả: Phiêrơ
Ðề Tài: Sự chịu khổ và sự vinh hiển
Thời Gian Ghi Chép: Khoảng 60-64 năm sau Công Nguyên

Thư thứ nhất Phiêrơ nói về sự ứng nghiệm của sứ mệnh, mà đã được trao cho Phiêrơ qua Ðấng Christ trong Luca 22:31-32. So sánh I Phiêrơ 1:1 với Giacơ 1:1 thì Phiêrơ đã là một đầy tớ của sự phép cắt bì (Galati 2:9), nên ông đã viết cho những người Giuđa ở trong sự tản lạc (1:1). Ông là một sứ đồ của sự hy vọng: 1:3+7+9; 3:9-15; 4:13; 5:4. Giống như Phaolô, Phiêrơ cũng giảng giải giáo lý của ân điển. Có một số chỗ giống nhau trong thư này về lời của Chúa, mà cũng được thuật lại trong sách Tin Lành. Ở đây cũng có sự giống nhau giữa ngôn ngữ của bức thư này với lời nói của Phiêrơ trong Công vụ các sứ đồ. Thư thứ nhất Phiêrơ đã được viết từ `Babylôn` (5:13). Tin tức địa danh trong câu 1:1 cho thấy có thể là Babylôn là nơi đã được ghi chép. Nhưng nhiều nhà giải nghĩa hiểu cái tên này là một biểu tượng cho Rôma. Thư này được gửi đến cơ đốc nhân Hêbơrơ (so sánh 4:3 với 1:1), nhưng nó cũng có một sự ích lợi cho tất cả cơ đốc nhân trong Ðấng Christ.
Mục đích của bức thư là sự răn bảo và sự làm chứng. Khái niệm mấu chốt là sự chịu khổ của cơ đốc nhân. Phiêrơ răn bảo về sự đứng vững trong thời kỳ của sự chịu khổ và chỉ dẫn họ về ánh sáng của sự hy vọng, mà được ban cho những kẻ tin trong Ðấng Cứu Chuộc đã phục sinh. Bức thư đưa ra nhiều sự răn bảo về một đời sống kính sợ Chúa và được phụ thêm sự trích dẫn và chú thích từ trong Cựu Ước.

Thư Phiêrơ 1 có thể được chia ra như sau:

 • Sự bắt đầu 1:1-2

 • I. Sự chịu khổ và sự sống của những kẻ tin trong ánh sáng của một Ðấng Cứu Chuộc trọn vẹn 1:3 - 2:8

 • II. Sự sống của những kẻ tin trong sự liên kết về chỗ đứng của họ trong Ðấng Christ và sự chịu khổ thay của Ðấng Christ 2:9 - 4:19

 • III. Chức vụ của những kẻ tin trong ánh sánh của sự trở lại của Ðấng Christ 5: 1-9

 • Kết thúc 5:10-14
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

15905132
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
1734
22843
118602
185366
71161
14688770
15905132

04-04-2020 01:10:09

Đang Trực Tuyến

Đang có 846 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.