Tình Yêu Chúa Đến - Hồ Minh Mẫn

TinhYeuChuaDen HoMinhManhAlbum1280

Trần Nhật Thanh | Hồ Minh Mẫn | Tình Yêu Chúa Đến | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com
 
Tình yêu Jesus đã đến với tâm hồn con, làm đổi mới tâm linh khô cạn. Chúa Jesus là nguồn nước sống, tình yêu Chúa như dòng suối mát ngọt ngào. Ngày xưa con sống trong chốn tối tăm vực sâu, và Ngài đến đem con trở về. Nơi sa mạc đời con khô héo Ngài ban mưa phước ân tuôn tràn.
Jesus đã đến để cứu chính anh và tôi, Jesus đã đến, đến với thế gian lầm than. Từ nơi tăm tối, ánh sáng Chúa soi đường con, Chúa Jesus là người dẫn dắt, tình yêu Chúa đến chết thay tội lỗi con người.
(5 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
Hy Vọng & Tình Yêu
www.quangharvest.com
Email: info@quangharvest.com

Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật

Please enable the javascript to submit this form