65Giude

Thư của Giu-đe
Tác Giả:                                  Giu-đe
Ðề Tài:                                    Sự chiến đấu cho đức tin
Thời Gian Ghi Chép:             Khoảng 68 năm sau Công Nguyên

Thư Giuđe đã được viết từ Giuđe, là một trong những anh em của Chúa chúng ta (Mathiơ 13:15; Mác 6:3). Sứ điệp của ông là một trong những sứ điệp quan trọng của Tân Ước, sứ điệp này được viết qua lý do của sự sa ngã trong những Hội Thánh hồi trước. Những giáo lý sai lầm đã thật là nguy hiểm, nên Ðức Thánh Linh đã khiến Giuđe viết lá thư này để răn bảo và khẩn cấp nài xin những người đọc phải chiến đấu cho đức tin ( câu 3), vì những giáo sư giả đã xâm nhập cai trị vào những Hội Thánh địa phương (câu 4). Giuđe đã giảng về những giáo sư giả này với những câu nói thiêu đốt như lửa.
Ông chỉ dẫn một cách sống động về sự đi đến sa ngã vào trong một đời sống phạm tội như thể nào (5-19). Bức thư kết thúc với một tụng khúc tuyệt vời. 

Thư Giuđe có thể được chia như sau:

    Sự mở đầu câu 1-2

    I. Lý do của bức thư 3-4

    II. Thí dụ lịch sử về sự vô tín và nổi loạn 5-7

    III. Mô tả những giáo sư giả 8-19

    IV. Sự răn bảo đến những kẻ tin 20-23

    Kết thúc 24-25


Bình luận  

# Quang Harvest 09:16 30-09-2016
Thư của Giu-đe
Lời giới thiệu

Thư của Giu-đe được viết để cảnh cáo các giáo sư giả nhưng tự xưng là tín hữu. Trong bức thư ngắn này cũng có nội dung tương tự như thư II Phi-e-rơ, tác giả khuyến khích tín hữu hãy chiến đấu vì đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ một lần đủ cả.

Bố cục
  • Giới thiệu (1-2)

  • Đặc tính, lời dạy, và sự diệt vong của các giáo sư giả (3-16)

  • Lời khuyên giữ đức tin (17-23)

  • Lời chúc phước (24-25)
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 58:09 01-10-2016
Thư của Giu-đe
Tác Giả: Giu-đe
Ðề Tài: Sự chiến đấu cho đức tin
Thời Gian Ghi Chép: Khoảng 68 năm sau Công Nguyên

Thư Giuđe đã được viết từ Giuđe, là một trong những anh em của Chúa chúng ta (Mathiơ 13:15; Mác 6:3). Sứ điệp của ông là một trong những sứ điệp quan trọng của Tân Ước, sứ điệp này được viết qua lý do của sự sa ngã trong những Hội Thánh hồi trước. Những giáo lý sai lầm đã thật là nguy hiểm, nên Ðức Thánh Linh đã khiến Giuđe viết lá thư này để răn bảo và khẩn cấp nài xin những người đọc phải chiến đấu cho đức tin ( câu 3), vì những giáo sư giả đã xâm nhập cai trị vào những Hội Thánh địa phương (câu 4). Giuđe đã giảng về những giáo sư giả này với những câu nói thiêu đốt như lửa.
Ông chỉ dẫn một cách sống động về sự đi đến sa ngã vào trong một đời sống phạm tội như thể nào (5-19). Bức thư kết thúc với một tụng khúc tuyệt vời.

Thư Giuđe có thể được chia như sau:
  • Sự mở đầu câu 1-2

  • I. Lý do của bức thư 3-4

  • II. Thí dụ lịch sử về sự vô tín và nổi loạn 5-7

  • III. Mô tả những giáo sư giả 8-19

  • IV. Sự răn bảo đến những kẻ tin 20-23

  • Kết thúc 24-25
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

16144061
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
33821
79745
189761
167770
310090
14688770
16144061

10-04-2020 20:27:37

Đang Trực Tuyến

Đang có 736 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.