Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Đá Kim Cương - Lisa Bevere

DaKimCuong 435x290thumbs 1Phụ Lục 1 Các Đoạn Kinh Thánh Bổ Sung Cho Chương 6

Các ngươi không được làm cho mình tượng theo hình dạng của bất cứ vật gì ở trên trời cao, ở trên mặt đất hay ở dưới nước. Các ngươi không được sấp mình thờ phượng các tượng ấy; vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đức Chúa Trời kỵ tà. Ta hình phạt con cháu cho đến thế hệ thứ ba, thứ tư vì tội khước từ Ta của tổ tiên họ, nhưng bầy tỏ tình thương đến ngàn đời cho ai yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn Ta. (Xuất Hành 20:4-6)

 

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

DaKimCuong 435x290thumbs 1Phụ Lục 2 Bài Học Từ Sách Châm Ngôn Và Truyền Đạo

Chịu Học và Không Khoe Khoang

Lòng khôn ngoan chấp nhận mệnh lệnh; Nhưng môi miệng ngu dại sẽ đưa đến hủy hoại. (Châm Ngôn 10:8)

Lời Nói Có Thể Làm Mới Lại Và Phục Hồi Cuộc Đời Hay Làm Đen Tối Cuộc Đời

Miệng người công chính là nguồn sự sống, Nhưng miệng kẻ gian ác che giấu điều hung bạo. (Châm Ngôn 10:11)

 

 

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

DaKimCuong 435x290thumbs 1

11b. Tôi Là Đá Kim Cương - Lisa Bevere

Những Viên Kim Cương

Mới đây, tôi bắt đầu thấy kim cương khắp nơi. Hầu như là một chuỗi xuất hiện của nó trong nhiều hội nghị mà tôi giảng suốt cả một năm. Thành thật mà nói, tôi quên mất sự khác biệt giữa đá adamant và đá kim cương. Xét về tình trạng của thế giới, thì quan điểm của tôi là những biến cố xung quanh ý niệm về kim cương.  

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

DaKimCuong 435x290thumbs 111a. Tôi Là Đá Kim Cương - Lisa Bevere

Người có tính khí vững chãi, có linh hồn nóng cháy, không hiểm nguy nào làm người đó sợ và không lao nhọc nào làm người buông xuôi. Samuel Johnson

Ðể kể về hành trình bắt đầu học hỏi về sự vững chãi như đá kim cương, tôi muốn quay lại dòng thời gian cách đây hơn một thập kỉ. Chuyện bắt đầu bằng một cú điện thoại của một chủ bút của một nhà xuất bản được thuê để cộng tác với tôi để viết một trong những cuốn sách của tôi.

 

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

DaKimCuong 435x290thumbs 1 10a.Thánh Khiết Như Đá Kim Cương - Lisa Bevere

Sự thánh khiết là sự trọn vẹn của tất cả thuộc tính khác của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Ngài là quyền năng thánh, lòng thương xót của Ngài là lòng thương xót thánh, sự khôn ngoan của Ngài là sự khôn ngoan thánh. Chính sự thánh khiết của Ngài trên mọi thuộc tính khác, mới làm cho Ngài xứng đáng để được chúng ta ca ngợi. Jerry Bridges

Tôi nhớ đọc cuốn sách The Pursuit of Holiness (Đeo Đuổi Thánh Khiết) khi tôi khoảng 20 tuổi. Mỗi trang sách đều đánh động lòng tôi. Tôi hiểu Đức Chúa Trời là thánh khiết, nhưng ý niệm rằng tôi có thể đeo đuổi sự thánh khiết thì tôi hoàn toàn không hiểu.

 

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

DaKimCuong 435x290thumbs 110b.Thánh Khiết Như Đá Kim Cương -Lisa Bevere

Sống Thánh Khiết

Thánh Khiết Trong Những Gì Chúng Ta Làm

Hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa. Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời; đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. Hãy thận trọng để đừng có ai dâm dục hoặc phàm tục như Ê-sau, vì một bữa ăn mà tự mình bán đi quyền trưởng nam. (Hê 12:14-16)

 

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

DaKimCuong 435x290thumbs 1 09a. Biến Đổi Như Đá Kim Cương - Lisa Bevere

Thờ phượng là đầu phục toàn bộ bản chất của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chính là sự thức tỉnh lương tâm bởi sự thánh khiết của Ngài, sự nuôi dưỡng tâm trí bằng lẽ thật của Ngài, sự thanh tẩy trí tưởng tượng bởi vẻ đẹp của Ngài, sự mở ra của tấm lòng đối với tình yêu của Ngài, sự đầu phục ý chí cho mục đích của Ngài. William Temple

Mới đây, tôi dắt ba đứa cháu của tôi đi hái dâu ở nhà hàng xóm. Tôi không biết chuyện xảy ra là do tôi chỉ nhìn thấy một con mắt hay là vì tôi quên mất chuyện giữ ba đứa cháu, nhưng chẳng mấy chốc một trong ba đứa cháu của tôi gặp nguy hiểm.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 1 of 4

Văn Phẩm Cơ Đốc

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Ut Dao from Switzerland
CHF 100.00 4 weeks trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 3 months trước

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.