Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Ngày 3 - Lựa Chọn Mỗi Ngày

Lựa Chọn Mỗi Ngày: Đức Chúa Trời Hay Bản Thân?

Tác giả: Thistlebend Ministries | Dịch giả: Trang Lê
Nó có thể là ý kiến hay để viết 1 câu Kinh thánh Giô-suê 24:15 hoặc một đoạn tương tự trên tấm thẻ 3 × 5 và đặt (để) nó cạnh giường hoặc trên gương phòng tắm của bạn, dó đó bạn có thể được nhắc nhở điều đầu tiên vào mỗi buổi sáng đó là để chọn Chúa. Bạn thậm chí có thể dán đoạn trích Kinh Thánh ở lời nhắc trong lịch của mình hoặc lên lịch làm báo thức trong điện thoại.

LuaChonMoiNgay03b

Xem Kinh Thánh như những điều đầu tiên vào buổi sáng hoặc trong suốt cả ngày có thể giúp bạn ngay lập tức nhìn thấy, suy nghĩ đúng đắn và có thể tập trung vào nó thay vì những điều tạm thời của ngày sắp tới. Chúng ta cần ân điển (ơn) của Chúa và chúng ta muốn được nhắc nhở rằng chúng ta có thể chọn đặt tâm trí của chúng ta vào Chúa hay vào chính mình. Nếu chúng ta thức dậy và cho phép những suy nghĩ bị tự tiêu tan hoặc với hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta sẽ cảm nhận thấy gì lúc cuối cùng? Không khuyến khích! Ngược lại, nếu chúng ta chọn cầu nguyện và tìm kiếm Chúa thay vào đó, có thể có hòa bình, hy vọng và đổi mới.

Hãy nhớ rằng, bạn có thể chọn mỗi ngày mà bạn sẽ phục vụ. Và mặc dù nó sẽ mất từng khoảnh khắc định hướng lại tâm trí của bạn trong suốt cả ngày, sự lựa chọn này bắt đầu điều trước tiên vào mỗi buổi sáng. Vì vậy, khi bạn bước vào sự lựa chọn hàng ngày này, hãy tin tưởng vào một Đấng duy nhất đã tạo ra ngày mới và bạn. Ngài sẽ ban ân điển mà bạn cần làm cho mỗi ngày mới của Ngài.

Hãy dành một chút thời gian để cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Cầu hỏi Ngài giúp bạn chọn Ngài đầu tiên cho mỗi ngày và từng khoảnh khắc trong suốt cả ngày. Viết ra câu Kinh Thánh Giô-suê 24:15 hoặc sao chép và dán nó như một lời nhắc nhở vào lịch của bạn. Nguyện xin Chúa ở cùng trong mọi sự!

Kinh Thánh

„Nếu chẳng thích cho các ngươi phục-sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục-sự, hoặc các thần mà tổ-phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục-sự Đức Giê-hô-va.“ Giô-suê 24:15

„Ấy là nhờ sự nhân-từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương-xót của Ngài chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành-tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ-nghiệp ta, nên ta để lòng trông-cậy nơi Ngài.“ Ca-thương 3:22-24

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2089 guests and no members online

Your Language